Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

25.11.2022 |
Vizualizări: 92
„Misiunea Academiei, în orice stat, mai tânăr sau mai vechi, în proces de consolidare a independenţei şi suveranităţii sau în orice altă perioadă este aceeaşi: de a furniza fapte şi argumente ce ţin de adevărul ştiinţific şi istoric. Iar statul, vechi sau tânăr, să se bazeze numai pe adevăr, dacă vrea să fie respectat de comunitatea internaţională. Rolul Academiei este, pe bună dreptate, cel pe care îl au toate Academiile şi centrele de cercetări din ţările civilizate din toate timpurile: să stabilească adevărul şi să-l pună în serviciul statului şi al omenirii”. Academician Silviu Berejan In...
24.11.2022 |
Vizualizări: 46
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a participat, la 24 noiembrie 2022, la deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale cu participare internațională în domeniul sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei cu genericul „Protecția sănătății – pentru un viitor sigur”. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Manifestarea științifică a fost găzduită de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și a reunit specialiști de interes profesional, inclusiv, factori de...
24.11.2022 |
Vizualizări: 408
„Medicii pentru pace” – sub acest dicton în Sala Aurie a Academiei de Științe a Moldovei s-a desfășurat la 22 noiembrie 2022 o nouă Expoziție națională. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în contextul Conferinței științifice internaționale „George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne” de pe agenda comună a celor două academii – Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. Startul expoziției a fost dat simbolic de Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu și Rectorul USMF „N. Testemițanu” dr...
22.11.2022 |
Vizualizări: 174
Acad. Ioan-Aurel POP, președintele Academiei Române: „George Emil Palade reprezintă o efigie pentru români, nu numai pentru că în 1974 a luat Premiul Nobel pentru Medicină, ceea ce reprezenta o premieră mondială pentru poporul român, dar și pentru activitatea lui cu totul deosebită în domeniul cercetării și pentru faptul că a instruit în SUA, în laboratoarele și amfiteatrele aflate sub oblăduirea sa tineri cercetători români…” Acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei: „Cinstirea memoriei înaintașilor noștri are o însemnătate inestimabilă pentru educarea tuturor...
21.11.2022 |
Vizualizări: 139
Acad. Ion TIGHINEANU: „Trebuie să conștientizăm că în conjunctura actuală creată în domeniul cercetării științifice din Republica Moldova, AȘM își păstrează rolul de promotor principal al științelor fundamentale, fapt demonstrat consecvent, în concordanță cu activitățile Consiliului Științific Internațional din care face parte, academiilor europene și altor academii naționale” Acad. Ion TIGHINEANU: „Anume Academia de Științe a Moldovei reprezintă Republica Moldova la evenimentele consacrate Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă” Acad. Ion TIGHINEANU: „În...
21.11.2022 |
Vizualizări: 273
Comunicarea om-calculator în limbaj uman a fost una din problemele, pe care și-au propus să o soluționeze cercetătorii – lingviști și informaticieni – încă de la apariția primelor calculatoare electronice. Extrem de dificilă și aparent fără speranțe într-un rezultat satisfăcător la începutul erei tehnologiilor informaționale, astăzi putem afirma cu certitudine că pentru această provocare avem soluții mai mult decât acceptabile, dovadă fiind sistemele de traducere automată de o calitate bună, operarea prin semnal vocal integrată în orice telefon mobil, conversia text-vorbire-text, asistenții...
16.11.2022 |
Vizualizări: 121
După cum se știe, la 10 noiembrie curent, a fost marcată în lume și în țara noastră Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a AȘM și a adunării festive convocată de Ministerul Educației, anticipate de organizarea Concursului cu privire la Premiile Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice de valoare, obținute în diverse domenii, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. Cu titlul de noutate a constituit...
14.11.2022 |
Vizualizări: 330
Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei s-a întrunit, la 10 noiembrie 2022, la Ședința solemnă pentru a marca Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La festivitate au participat membrii AȘM; E.S. dl Uldis Mikuts, Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova; E.S. dl Andrian Roșa, Ambasadorul Republicii Moldova în Letonia (online); președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare dr. Andrei Chiciuc; președintele Consiliului directorilor de institute dr. hab., profesor Victor Juc; directorul general interimar al ANCD dl. Vadim...
14.11.2022 |
Vizualizări: 536
De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10 noiembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei s-a transformat într-un autentic centru expozițional, în care au domnit în deplinătatea lor performanța, inovarea, creativitatea și originalitatea. Cercetătorii, călăuziți de mesajul acestui eveniment remarcabil, și-au etalat cu brio rezultatele pe domeniile lor de competență obținute în anii 2020–2022, în cadrul mai multor proiecte de cercetare. Lansată de Academia de Științe încă la finele lui septembrie, Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate...
10.11.2022 |
Vizualizări: 111
Mesajul de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare din partea domnului dr. Luc Allemand din Paris, Franța, Secretar General al Agendei Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă : https://www.youtube.com/watch?v=UyRVVfJLaK4...
07.11.2022 |
Vizualizări: 214
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției științe ale vieții (subsecția Științe medicale) a AȘM au participat la 3 noiembrie 2022 la deschiderea Conferinței științifice jubiliare cu participare internațională, dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea Institutului Mamei și Copilului, care s-a desfășurat în perioada 3-5 noiembrie 2022. Evenimentul a avut loc sub egida Societății de Pediatrie din Republica Moldova, Asociației de Medicină Perinatală din Republica Moldova și Societății Naționale de Chirurgie Pediatrică din Republica Moldova...
07.11.2022 |
Vizualizări: 99
Academicianul Gheorghe Ghidirim, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, a fost distins cu „Premiul pentru întreaga activitate medicală”, în cadrul Galei Elitelor Medicale și Forumul Serviciilor și Tehnologiilor Medicale, evenimente medicale internaționale de prestigiu, organizate în premieră la Iași, la 3-4 noiembrie 2022 - Forumul Serviciilor și Tehnologiilor Medicale, ediția a IV-a, Gala Elitelor Medicale, ediția a VII-a. Gala Elitelor Medicale a avut loc în seara zilei de 4 noiembrie, la Congress Hall – Palas Mall Iași în Sala Chopin & Vivaldi și a reunit într-un cadru festiv...
07.11.2022 |
Vizualizări: 96
Academicianul compozitor Eugen Doga a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Ştiinţele Vieții (UȘV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, devenind astfel cel de-al 33-lea deținător al prestigiosului titlu al Universității ieșene. Evenimentul a avut loc la 4 noiembrie 2022, când Universitatea a sărbătorit Ziua Recunoștinței. Titlul de Doctor Honoris Causa al UȘV i-a fost conferit și marelui actor român Dorel Vișan, partenerul de scenă al maestrului Doga deja de câțiva ani. Așadar, doi mari oameni, două mari personalități ale vieții culturale, care iubesc deopotrivă Iașul, unde...
07.11.2022 |
Vizualizări: 777
În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 212 din 2 noiembrie 2022, au fost aprobate rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2020–2021 în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte, Premiul pentru tineri cercetătorii, precum și Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2021: în domeniul literatură Premiul „Grigore Vieru” – doctor habilitat, profesor universitar Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Opera literară ca...
03.11.2022 |
Vizualizări: 98
Conducerea Academiei de Științe a participat la festivitatea de omagiere a dlui Leonid Voloșciuc, profesorul cercetător, doctor habilitat în științe biologice, șef de Laborator fitopatologie și biotehnologie în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, care, la 2 noiembrie 2022, a marcat șapte decenii de viață. La evenimentul aniversar, găzduit de Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”, au fost prezenți directori ai institutelor de cercetare din cadrul Secției de științe ale vieții, colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a...
03.11.2022 |
Vizualizări: 192
Emisiunea „Obiectiv comun” de la postul TVR Moldova, difuzată la 2 noiembrie 2022, care abordează subiecte ce țin de economie, educație, istorie, cultură, turism, forță de muncă etc., are un impact special. De această dată, discuția s-a axat pe importanța cercetărilor fundamentale, despre care actualmente se vorbește mult și argumentat în lume. Este bine de luat aminte că anul 2022 a fost proclamat An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Sesiunii a 76-a a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2 decembrie 2021, menționându-se între altele că...
29.10.2022 |
Vizualizări: 124
Interviu cu academicianul Mihail Popovici - 80 ani omul, medicul, academicianul și cetățeanul Marcat de o biografie frumoasă, încadrată de fapte nobile și bune, academicianul Mihail POPOVICI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, renumit cardiolog, fondator al Serviciului clinic cardiologic de excelență din Republica Moldova, semnatar al Declarației de Independență, deschide astăzi ușa privilegiaților octogenari. A parcurs opt decenii de viață cu rânduiala și echilibrul învățat de acasă, de la părinți. Atunci când a înțeles că medicina este destinul său, a mers pe intuiția inimii...
28.10.2022 |
Vizualizări: 86
Stimate Domnule Academician Mihai Popovici, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și Secția Științe ale Vieții, în numele comunității științifice, Vă felicită cordial cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani. Apreciem în mod deosebit contribuția pe care ați adus-o în domeniul cardiologiei, domeniu căruia V-ați consacrat cu dăruire, înalt profesionalism și perseverență. Ați definit factorii de risc a cardiomiopatiilor: patogenia insuficienței cardiace și a dereglărilor de ritm în cardiomiopatiile dilatative și argumentarea tratamentului patogenic al acestora. Ați elaborat și...
28.10.2022 |
Vizualizări: 143
La 26 octombrie 2022 și-a ținut lucrările Sesiunea a IV-a a Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM. Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți este constituită la ziua de azi din 58 de membri. În total, conform datelor de înregistrare, la sesiunea curentă au fost prezenți 41 de membri ai Adunării generale, ceea ce constituie peste 2/3 din personalului scriptic al Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM. Lucrările Adunării generale s-au desfășurat în format mixt. Membrii Adunării generale au cinstit...
28.10.2022 |
Vizualizări: 425
E încă toamnă. E un timp blând al naturii, calendaristic vorbind, pentru un sfârșit de octombrie care se duce și el lin și cu pași aproape nevăzuți. Și-a potrivit bătaia inimii cu ritmul naturii și cel despre care ne-am pus gând să vorbim în continuare – academicianul Mihail POPOVICI, o personalitate cu demnitatea de savant prin care se impune cu plenitudine în mediul științific și academic universitar, un reprezentant de onoare al generaţiei, așa-numita „de aur”, de savanţi, dedicați medicinii, specialist de înaltă clasă al cardiologiei, fondator al Serviciului de cardiologie din Republica...