Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

25.02.2021 |
Vizualizări: 30
| Unique visitors: 9
În conformitate cu punctul 13 al Instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin ordinul nr. 105 din 7 decembrie 2020, proiectele de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2020 au fost audiate public în ședința Comisiei constituită în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, de comun acord cu Agenția Națională pentru cercetare și Dezvoltare. În ședința comisiei din 19 februarie 2021 au fost audiate rapoartele pe 8 proiecte de transfer tehnologic: 4 din domeniul tehnologiilor agricole și a produselor...
22.02.2021 |
Vizualizări: 248
| Unique visitors: 40
În anul 2020 cercetătorii științifici ai USM din domeniul științelor sociale, economice și umanistice au publicat 6 monografii, 5 culegeri, 2 manuale, 10 articole științifice în reviste indexate în bazele de date Scopus/WoS, 18 articole în reviste internaționale, 50 de lucrări în reviste naționale, 12 articole în alte reviste naționale, 109 articole în culegeri naționale și internaționale, 50 de teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane. Au fost elaborate 2 documente de politici educaționale. Cercetătorii au participat cu peste 130 de comunicări la conferințe naționale și...
17.02.2021 |
Vizualizări: 205
| Unique visitors: 51
La 16 februarie 2021, a fost convocată sesiunea a VI-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Întrunirea a avut loc în format mixt - online și cu prezența fizică - numărul participanților în sală fiind unul redus, în contextul situației impuse de pandemie. Sesiunea a fost prezidată de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a anunțat lista personalului scriptic al sesiunii curente, numărul membrilor Adunării Generale care lipsesc motivat, care se află în concediu medical, peste hotare sau alte motive ce nu permit conectarea la ședință. Conform datelor de...
15.02.2021 |
Vizualizări: 135
| Unique visitors: 56
Membrul corespondent Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor, șefa Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei al Institutului de Zoologie, a susținut, la 12 februarie 2021, la Academia de Științe a Moldovei, Lecția publică „Studiul stării ecologice a ecosistemului fluviului Nistru”. Lecția publică s-a desfășurat în format online, prezența fizică fiind redusă la un număr mic de persoane, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare și de distanțare socială, impuse de pandemie. Evenimentul a fost consacrat unei probleme vitale pentru Republica Moldova privind starea...
15.02.2021 |
Vizualizări: 134
| Unique visitors: 57
PORTOFOLIUL DE PROIECTE INVESTIȚIONALE ÎN SECTORUL AGRAR Procesul de inovare a sectorului agrar al Republicii Moldova include atât tehnologii moderne de producere, cât și implementarea unor culturi noi cu o valoare adăugată superioară în raport cu culturile tradiționale. Investițiile în sectorul agrar sunt avantajoase, dacă decizia de investire este bazată pe un proces de analiză comprehensivă a proiectelor potențiale, fiind stabilite oportunitățile, costurile, dar și efectele investiției. Analiza eficienței noilor inițiative se bazează pe indicatori și tehnici investiționale complexe. Pentru...
11.02.2021 |
Vizualizări: 190
| Unique visitors: 49
Cu ocazia Zilei internaţionale a femeilor și fetelor cu activități în domeniul ştiinţei, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei aduce cele mai sincere felicitări tuturor doamnelor și domnișoarelor, care au ales să facă carieră în cercetare. Această zi este marcată la 11 februarie în baza unei rezoluții a Organizației Națiunilor Unite din anul 2015 și are drept scop promovarea accesului deplin și egal la participare în procesul de cercetare a femeilor și fetelor, evidențierea rolului critic al lor în comunitățile științifice și tehnologice. Timpul ne demonstrează că ele aduc în cercetare...
09.02.2021 |
Vizualizări: 316
| Unique visitors: 67
La 12 februarie 2021, ora 14:00, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Sala Azurie), membrul corespondent Elena ZUBCOV va prezenta online Lecția publică „Studiul stării ecologice a ecosistemului fluviului Nistru”. Evenimentul va fi transmis online de IDSI și Privesc.eu. Eugenia Tofan, Serviciul de Presă al AȘM...
08.02.2021 |
Vizualizări: 280
| Unique visitors: 81
Tehnologia 5G: O necunoscută pentru mulți dintre noi și o frică care s-a conturat, s-a accentuat și s-a adăugat la cea generată de invazia coronavirusului. Și dacă celelalte tehnologii, 4G, 3G, 2G etc., au trecut cumva pe neobservate, iată că succesoarea tehnologiei 4G a provocat o serie de controverse, deși despre implementarea generației a cincea de tehnologie, se vorbește încă din anul 2019. Ce este, de fapt, 5G? Ce spun oamenii de știință? Care e diferența dintre aceste tehnologii? Care sunt avantajele și dezavantajele acesteia? Va reuși 5G să întrepătrundă lumea reală de cea virtuală, așa...
08.02.2021 |
Vizualizări: 87
| Unique visitors: 44
Felicitare Vă adresăm felicitările noastre, domnule academician Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei, reputat specialist în domeniul nanotehnologiilor, cu ocazia alegerii Domniei Voastre ca membru al prestigiosului for științific – Academia Europeană. Considerăm că acest eveniment – alegerea primului savant moldovean în rândurile acestei Academii, este un act de recunoaștere internațională a realizărilor excelente pe care le-ați obținut și o dovadă a prestigiului Academiei noastre. Noi succese și noi recunoașteri internaționale, domnule academician! Acad. Mihai Cimpoi...
05.02.2021 |
Vizualizări: 171
| Unique visitors: 46
Suntem în al doilea an de covid, iar aceasta a însemnat nu doar restricții, îmbolnăviri, izolări și înstrăinări, dar și pierderi de vieți. Zi de zi pierdem oameni buni, oameni luminoși, dăruiți cu har. După ce ne-a lipsit de atâtea personalități de cultură, oameni de patrimoniu, în ultimele zile, covid-ul a venit să facă ravagii și în comunitatea științifică. Ziua de 2 februarie a adus o veste cumplită pentru corpul academic. Covid-ul l-a răpus pe academicianul Mitrofan Cioban, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, ex-rector al Universității de Stat din Tiraspol...
05.02.2021 |
Vizualizări: 78
| Unique visitors: 45
Evenimentele științifice consacrate tematicii Covid-19, organizate de Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” continuă, astăzi, 4 februarie 2021, pe agendă fiind Conferință științifică online „Infecția cu COVID-19: Evoluție particulară a afecțiunilor cardiovasculare la adulți”. Pe post de raportori, care s-au oferit să vină cu informații pertinente asupra subiectului anunțat, s-au produs specialiști din cadrul corpului profesoral-didactic al Disciplinei Cardiologie a Departamentului de Medicină Internă a USMF „Nicolae...
03.02.2021 |
Vizualizări: 335
| Unique visitors: 104
În cadrul ședinței Prezidiului AȘM, din 2 februarie curent, a fost aprobată Agenda preliminară a evenimentelor din cadrul „Săptămânii Științei”, dedicată aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. Săptămâna Științei va fi marcată în perioada 7-11 iunie 2021 și va fi lansată la 7 iunie, ora 15.00 prin susținerea Lecției publice „Sănătatea solului în era încălzirii globale: importanța pentru dezvoltarea durabilă a societății, inclusiv îmbunătățirea sănătății umane post-pandemice”, prezentată de Prof. Rattan LAL...
28.01.2021 |
Vizualizări: 246
| Unique visitors: 91
Acad. Ion Tighineanu: „Cred că apariția Republicii Moldova în lista țărilor care au membri în Academia Europaea este un succes remarcabil, atins gratie excelentei în cercetare, ceea ce, indiscutabil, este și un succes în internaționalizarea științei”. Începutul săptămânii curente a venit cu o veste bună pentru academicianul Ion Tighineanu, ceea ce, cu siguranță, inspiră o doză de optimism și pentru Academia de Științe a Moldovei, dar și pentru comunitatea științifică. Academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a fost ales în calitate de membru al Academiei...
26.01.2021 |
Vizualizări: 84
| Unique visitors: 88
Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM și Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu” au organizat, la 25 ianuarie 2021, Masa rotundă online „Contribuția academicianului Dumitru Ghițu la dezvoltarea fizicii stării condensate și ingineriei electronice”. Evenimentul a fost prilejuit de comemorarea acad. Dumitru Ghițu, renumit savant în domeniul fizicii stării condensate și ingineriei electronice, al cărui nume îl poartă astăzi Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, și care, la 13 ianuarie 2021 ar fi împlinit 90 de ani...
22.01.2021 |
Vizualizări: 227
| Unique visitors: 103
În perioada 18 noiembrie – 2 decembrie 2020, în scopul evaluării rezultatelor obținute în cadrul implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, s-a desfășurat raportarea rezultatelor obținute în cadrul Programelor de Stat (2020–2023), etapa anului 2020. Rapoartele pe proiectele de cercetare au fost audiate la ședințele consiliilor științifice ale institutelor de cercetare sau ale senatelor universitare, fiind delegați experți din cadrul Secțiilor de științe ale AȘM, conform Instrucțiunii cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și...
22.01.2021 |
Vizualizări: 191
| Unique visitors: 90
În laboratorul „Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică” al Universității de Stat din Moldova, în cadrul proiectului 20.80009.5007.10 „Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii” (Program de Stat, 2020–2023, director de proiect acad. Aurelian Gulea) au fost sintetizate tiosemicarbazone noi ale aldehidei salicilice, în baza cărora s-au obținut 27 inhibitori de proliferare ale celulelor de...
21.01.2021 |
Vizualizări: 108
| Unique visitors: 74
Academia de Științe a Moldovei continuă seria evenimentelor științifice, în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, consacrate tematicii Covid-19, inițiate anul trecut, încă în prima lună a declanșării pandemiei. Astfel, Academia de Științe a găzduit, la 21 ianuarie 2021, chiar în prima luna a anului în curs, Conferința științifică „Problemele de sănătate mintală – urmări grave în perioada post-COVID”, considerat de specialiștii domeniului un subiect destul de important și actual. Manifestarea științifică s-a desfășurat în format online, prezență fizică a...
20.01.2021 |
Vizualizări: 118
| Unique visitors: 76
La 18 ianuarie 2021 Academicianul Tudor Lupașcu a participat la emisiunea „Puncte de reflecție cu Natalia Hadârcă” la Radio Vocea Basarabiei. Interviul integral poate fi accesat aici....
19.01.2021 |
Vizualizări: 100
| Unique visitors: 67
Acad. Sabina ISPAS: „Toată viața mi-am dorit să văd laolaltă, să înțeleg și să fac cunoscut mesajul profund al spiritualității românești, pretutindeni acolo unde întâmplările vieții m-au dus”. Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei a organizat, la 18 ianuarie 2021 Conferinţa ştiinţifică „Sabina ISPAS: 80 de ani de la naștere”, evenimentul fiind o omagiere adusă Doamnei Sabina ISPAS, academician al Academiei Române, folcloristă. La conferința omagială, desfășurată în format online, a participat președintele AȘM, acad. Ion...
18.01.2021 |
Vizualizări: 228
| Unique visitors: 64
La 21 ianuarie 2021, ora 14:00, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Sala Azurie) va avea loc Conferința științifică „Problemele de sănătate mintală – urmări grave în perioada post-COVID”. Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. MODERATORI: Academician Ion TIGHINEANU, președintele AȘM Dr.hab. prof. univ. Emil CEBAN, rector USMF „N. Testemițanu” PROGRAM „Impactul psiho-emoțional al infecției COVID-19 și problemele de sănătate mintală ce apar în perioada post-covid”, Anatol NACU...