Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

21.03.2023 |
Vizualizări: 128
Viața unui savant, lucru cunoscut, constă din activitatea sa de cercetare, din analiza și din publicarea rezultatelor științifice, editarea unor monografii, cărți, manuale, activitate didactică și formarea discipolilor, organizarea conferințelor de interes profesional și științific etc. În cazul de față, membrul corespondent Victor Moraru, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, vicepreședinte al AȘM, și-a invitat colegii, prietenii, discipolii în Sala mică a AȘM cu prilejul lansării cărții sale „La Republique de Moldova: les enjeux du present et de l`avenir“, în traducere...
20.03.2023 |
Vizualizări: 59
Academia Europeană (Academia Europaea), prin intermediul Hub-ului din Budapesta, organizează la 22 martie 2023 o SESIUNE SPECIALĂ intitulată „Frontlines of Urban Conservation and Restoration”, cu participarea experților europeni în conservarea urbană, biologia mediului și ecologie. Urbanizarea este una dintre cele mai importante provocări pentru comunitățile naturale în secolul XXI. Urbanizarea – ca proces în care are loc o creștere a concentrării populației umane în orașe – duce nu numai la schimbarea utilizării terenului, dar implică o serie de aspecte demografice, socioculturale, economice...
20.03.2023 |
Vizualizări: 66
Un concert de zile mari cu genericul „Muzica vieții mele” a avut loc vineri, 17 martie, în Palatul Național „Nicolae Sulac”, cu prilejul aniversării a 75-a de la nașterea compozitorului Constantin Rusnac. Lucrările selectate pentru acest eveniment semnificativ au fost de diverse genuri, pentru toate gusturile și toate vârstele, astfel efectuându-se o retrospectivă în prodigioasa activitate de creație a compozitorului. Sala a fost plină cu melomani, colegi, prieteni, oaspeți ai capitalei care au admirat și trăit pe viu emoțiile creației muzicale a lui Constantin Rusnac. Iar tinerii mai curajoși...
20.03.2023 |
Vizualizări: 92
Interesul tinerilor față de cercetare nu poate să nu bucure și inspiră la o colaborare și mai strânsă cu mediul academic. Miercuri, 15 martie 2023, masteranzii anului I de la Departamentul Urbanism și Design Urban, Facultatea de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei, au întreprins o vizită de documentare la Academia de Științe a Moldovei. Masteranzii au avut posibilitatea să facă cunoștință cu publicațiile comunității științifice din Sala de lectură a AȘM, formată în baza donațiilor generoase ale cercetătorilor; au admirat cu respect capodoperele celebrului Mihai Grecu...
20.03.2023 |
Vizualizări: 173
La 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat decizia, prin care sintagma „limba română” se introduce în toate actele legislative, inclusiv în Constituție, renunțându-se la formulările „limba moldovenească” „limba de stat”, „limba oficială”, „limba noastră”. În sfârșit, s-a instituit un act juridic, demult așteptat, de confirmare a adevărului științific cu privire la denumirea limbii vorbite în Republica Moldova – limba română – pentru care Academia de Științe a Moldovei a pledat permanent și insistent prin diversele sale Declarații, Adresări, Hotărâri și în conferințe...
16.03.2023 |
Vizualizări: 117
Apreciem înalt contribuția academicianului Bogdan Simionescu adusă cercetărilor în domeniul chimiei macromoleculare. Sub conducerea dumnealui Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași a devenit una din cele mai avansate instituții de cercetare din România, fiind calificat drept institut de excelență, nu în ultimul rând și grație multiplelor colaborări fructuoase în cadrul proiectelor europene. Activitatea de cercetare și management al cercetării (inclusiv în postul de vicepreședinte al Academiei Române) rămâne inseparabilă de cea didactică, domnul academician implicându-se și...
15.03.2023 |
Vizualizări: 76
La 13 martie 2023, Academia de Științe a Moldovei, împreună cu Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” din Cluj Napoca, România, au organizat un seminar cu privire la sănătatea solului. Evenimentul a fost inițiat de echipa proiectului NAT100NS, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, ca un prim pas pentru a sprijini lansarea misiunii UE „A Soil Deal for Europe”. Manifestări științifice similare se desfășoară, în prezent, în 43 de țări din Uniunea Europeană și țări asociate. În plus, o serie de evenimente secundare sunt convocate pentru a facilita...
14.03.2023 |
Vizualizări: 643
Am rămas plăcut surprinsă, auzind vestea despre aprobarea de Parlamentul Republicii Moldova, în prima lectură, a proiectului de Lege pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Mai pe înțelesul tuturor, în textul tuturor legilor din Republica Moldova sintagma „limba română” va lua locul sintagmelor „limba moldovenească”, „limba oficială”, „limba de stat” și „limba maternă”. Totodată, în acest proiect de lege, majoritatea parlamentară propune să fie considerată desuetudinea textului „funcționând pe baza grafiei latine” din articolul 13 al Constituției. Astfel...
11.03.2023 |
Vizualizări: 674
În ultimul timp s-au intensificat acțiunile de ponegrire a Academiei de Științe a Moldovei și a membrilor ei, manifestate în scrisori și declarații postate pe rețelele de socializare, care se dau drept atitudini ale comunității științifice și culturale și care au fost transmise la autorități. Acestea se prezintă ca o reluare a unor texte care se compun în regim nocturn și care se plagiază unele pe altele deja de mai mulți ani, întâmpinând reacții negative din partea oamenilor de bună credință care au crezut și continuă să creadă că AȘM s-a pronunțat în privința adevărului științific privind...
11.03.2023 |
Vizualizări: 1013
La 10 martie 2023, s-a întrunit Adunarea Generală a AȘM, având drept scop major alegerea a 19 membri corespondenți ai AȘM și a 4 Membri de Onoare ai AȘM, desemnați în a treia decadă a lunii februarie de secțiile de științe pe domeniile lor de activitate. Este un obiectiv imperios pentru activitatea în continuare a forului științific suprem al Republicii Moldova, dat fiind că în ultimii 5 ani n-au fost organizate alegeri în cadrul AȘM, iar potențialul intelectual s-a redus considerabil din diverse motive, inclusiv de răspândirea pandemiei cu SARS Cov-2. Din numărul total de 57 de membri...
06.03.2023 |
Vizualizări: 191
O veste bună a sosit de la Universitatea California/Berkeley: Prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, va întreprinde o vizită la Academia de Științe a Moldovei. Conform agendei de lucru, savantul va participa la lucrările Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale, care va avea loc la Chișinău, în prima lună de toamnă. Evenimentul este organizat de Asociația în Inginerie Biomedicală și Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae...
02.03.2023 |
Vizualizări: 96
Cu ocazia aniversării a 86-a de la nașterea acad. Eugen Doga, la 1 martie a.c. a fost organizată o emisiune la TVR Moldova, în cadrul căreia personalitatea și opera marelui compozitor au fost evocate de acad. Mihai Cimpoi, prof. Aurelian Dănilă, adjunctul conducătorului Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, scriitoarea Luminița Dumbrăveanu, autoarea unor volume despre maestru, și doamna Iuliana Gore-Costin, care a vorbit despre prezența sa în România. A fost lansat, printre altele, volumul bibliofil al Lilei Bobu (Botoșani) „Eugen Doga, Arii și romanțe pe versurile...
01.03.2023 |
Vizualizări: 281
În ultima zi a lui Făurar, 28 Februarie 2023, în incinta Facultății de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, a avut loc a doua ședință anuală a Seminarului științific al Institutului de Matematică și Informatică (USM) și al Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, UPS „Ion Creangă”) denumit „Ecuații Diferențiale și Algebre”, consacrată memoriei academicianului Mitrofan Ciobanu, ilustru matematician și pedagog. La această întrunire a specialiștilor din domeniu au fost prezenți toți cei 11 membri ai Seminarului științific care activează la IMI, UPS „Ion Creangă”, USM, UTM...
01.03.2023 |
Vizualizări: 81
De 1 Martie, după vechea și frumoasă tradiție, salutăm venirea primăverii cu un mărțișor – simbol al reînnoirii și speranței, continuând astfel datinile care ne definesc. Astăzi, când oferim și primim frumoasele mărțișoare, în care se împletesc două semnificații - lumina și viața, gândurile noastre se îndreaptă, mai mult ca oricând, spre cei dragi, prieteni, dar și către cei care trec prin momente dificile. În contextul situației tensionate din vecinătatea apropiată, transmitem un Mărțișor al speranței poporului ucrainean, alături de care rămânem solidari în lupta sa pentru libertate și...
28.02.2023 |
Vizualizări: 517
Academia de Științe a Moldovei susține inițiativa deputaților PAS din Parlamentul Republicii Moldova pentru substituirea în textul legilor Republicii Moldova și în Constituție a sintagmei „limba moldovenească” cu sintagma „limba română”, astfel fiind recunoscut adevărul științific. Readucerea în normalitate legislativă a denumirii corecte a limbii noastre ar pune capăt infinitelor discuții inutile care se duc în jurul acestei probleme, tuturor speculațiilor care se fac de câteva decenii, ar spori imaginea republicii noastre în întreaga lume și ar asigura procesul ei de integrare europeană...
25.02.2023 |
Vizualizări: 933
La 24 februarie 2023 s-a întrunit Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (SȘSEUA) a AȘM, constituită din 16 membri: 10 membri titulari și 6 membri corespondenți. Două persoane au lipsit – una este stabilită peste hotare, cea de-a doua pe motiv de sănătate. Prin urmare, la Adunare au participat 14 membri ai SȘSEUA cu dreptul de vot deliberativ. Adunarea Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a fost deschisă de membrul corespondent Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, coordonatorul Secției...
25.02.2023 |
Vizualizări: 1920
La data de 22 februarie 2023 a avut loc Adunarea Secției Științe ale Vieții pentru alegerea membrilor corespondenți ai AȘM. Prezent la deschiderea Adunării Secției de Științe ale Vieții (SȘV) acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, a vorbit despre importanța acestor alegeri, scopul fiind promovarea celor mai notorii personalități în Academia de Științe a Moldovei. La cele 10 locuri anunțate vacante pe profiluri s-au înscris 14 pretendenți, unul dintre care, dr. hab. prof. univ. Valerian Balan (Profilul 411 – Agronomie), s-a retras din concurs în data de 21 februarie, depunând cerere în scris...
23.02.2023 |
Vizualizări: 297
La 24 februarie 2023 se împlinește un an de la declanșarea războiului agresiv al Federației Ruse împotriva Ucrainei – stat suveran, independent, membru-fondator al Organizației Națiunilor Unite (ONU), frontierele căreia au fost recunoscute la nivel internațional, inclusiv de Federația Rusă, România și de celelalte state ale lumii. Acest subiect de extremă actualitate a fost analizat la Academia de Științe a Moldovei de istoricul și profesorul universitar al USM Anatol Petrencu în prelegerea sa publică cu genericul „Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei: cauze, desfășurare, urmări”. În...
22.02.2023 |
Vizualizări: 745
La 21 februarie curent, a avut loc adunarea Secției de Științe Exacte și Inginerești (SȘEI) a AȘM cu o singură chestiune: alegerea membrilor corespondenți pe locurile vacante ale profilurilor nominalizate. Evenimentul s-a produs în conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM, nr. 249 din 12 decembrie 2022, în baza căreia au fost anunțate alegerile membrilor corespondenți ai AȘM. În ședința sa din 13.02.23, Biroul SȘEI a stabilit data de 21 februarie, zi de convocare a prezentei adunări. Secția de Științe Exacte și Inginerești este constituită din 13 membri titulari și 7 membri corespondenți...
14.02.2023 |
Vizualizări: 348
Nu a trecut mult timp de la aniversarea a 60-ea a AŞM, că în adresa templului naţional al ştiinţei au răsunat alte cordiale felicitări, cu un prilej neordinar: acad. Ion Tighineanu, liderul comunităţii ştiinţifice din R.Moldova, prin vot unanim, a fost ales membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional care, apropo, întruneşte şi deţinători ai Premiului Nobel. Fiindcă veni vorba, unele dintre aceste somităţi nobeliene au participat la festivităţile de anul trecut prilejuite de jubileul AŞM. Astfel, primul om de ştiinţă din Republica Moldova, Ion Tighineanu, cooptat în această prestigioasă...

Înregistrări online