Comisii de specialitate

În vederea promovării științei și a imaginii AȘM pe plan național și internațional, realizării obiectivelor ce țin de perfectarea Raportului anual asupra stării științei în Republica Moldova, precum și a mai multor atribuții statutare ale AȘM, prin Hotărârile Prezidiului AȘM nr. 62 din 30 ianuarie, nr. 86 din 21 martie și nr. 145 din 6 iulie 2023, au fost instituite următoarele Comisii de experți ale AȘM:

1. Schimbări climatice.
2. Agricultură.
3. Securitate socioeconomică.
4. Istoria științei.
5. Patrimoniul cultural în context european.
6. Medicină.
7. Nanotehnologii, materiale funcționale și dispozitive electronice.
 
Componența nominală a Comisiilor de experți ale AȘM a fost aprobată prin Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 152 din 14 iulie 2023.
Nr.     Comisia Coordonator Adjunct al coordonatorului Membri ai comisiei Date de contact
1 Schimbări climatice mem. cor. Elena ZUBCOV, Secția Științe ale Vieții a AȘM mem. cor. Laurenția UNGUREANU, Secția Științe ale Vieții a AȘM

- acad. Ion TODERAȘ, Secția Științe ale Vieții a AȘM;

- dr. Iurie BEJAN, Institutul de Ecologie și Geografie;

- dr. Anatol TĂRÂȚĂ, Institutul de Ecologie și Geografie;

- dr. Ion ROȘCA, Grădina Botanică Națională (Institut) „A. Ciubotaru”;

- dr. Dumitru BULAT, Institutul de Zoologie

[email protected]

[email protected]
2 Agricultură mem. cor. Boris BOINCEAN, Secția Științe ale Vieții a AȘM dr. hab., prof. cerc. Leonid VOLOSCIUC, șef laborator la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

- prof. Rattan LAL, SUA, Universitatea de Stat din Ohio;

- dr. Eugen TRIBOI, Franța, Național de Cercetări Agronomice din Franța;

- dr. David DENT, Marea Britanie, Olanda, Depozitul Internațional de Monoliți de Sol din Olanda pe lângă Universitatea din Wageningen, Olanda;

- prof. Ioan JELEV, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din România;

- dr. Oleg MAȘNER, Institutul Național de Zootehnie și Medicină Veterinară.

[email protected]

[email protected]
3 Securitate socioeconomică acad. Grigore BELOSTECINIC, mem. cor. Alexandru STRATAN, Secția științe Sociale, economice, Umanistice și Arte dr. hab. Olga GAGAUZ, Institutul Național de cercetări Economice

- dr. hab. Rodica PERCIUN, Institutul Național de cercetări Economice;

- dr. hab. Angela SECRIERU, Academia de Studii Economice din Moldova;

- dr. hab. Alic BÂRCĂ, Academia de Studii Economice din Moldova;

- dr. hab. Dragoș CIMPOIEȘ, Universitatea tehnică a Moldovei;

- dr. Angela SOLCAN, Academia de Studii Economice din Moldova;

- dr. hab. Lilia COVAȘ, Academia de Studii Economice din Moldova.

[email protected]

[email protected]
4

Istoria științei

mem. cor. Demir DRAGNEV, Secția științe Sociale, economice, Umanistice și Arte dr. hab. Constantin MANOLACHE, Biblioteca Științifică „Andrei Lupan”

- acad. Andrei EȘANU, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte;

- acad. Mircea BOLOGA, Secția Științe Exacte și Inginerești;

- acad. Gheorghe RUSNAC, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte;

- mem. cor. Victor JUC, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte;

- dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, AȘM;

- dr. Ion XENOFONTOV, Universitatea de Stat din Moldova

[email protected]

[email protected]
5 Patrimoniul cultural în context european mem. cor. Mariana ȘLAPAC, Secția științe Sociale, economice, Umanistice și Arte Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, AȘM

- dr. hab. Aurelian DĂNILĂ, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte;

- dr. Natalia PROCOP, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte;

- dr. Emil DRAGNEV, Universitatea de Stat din Moldova;

- dr. Ludmila COJOCARU, Muzeul Național de Istorie a Moldovei;

- dr., prof. univ. Ioan OPRIȘ, București, România.

[email protected]

[email protected]
6 Medicină Acad. Eva GUDUMAC, Secția Științe ale Vieții acad. Stanislav GROPPA, Secția Științe ale Vieții

- mem. cor. Emil CEBAN, Secția Științe ale Vieții;

- mem. cor. Valeriu FALA, Secția Științe ale Vieții;

- mem. cor. Svetlana ȘCIUCA, Secția Științe ale Vieții;

- mem. cor. Viorel PRISACARI, Secția Științe ale Vieții.

[email protected]

[email protected]
7

Nanotehnologii, materiale funcționale și dispozitive electronice

acad. Ion TIGHINEANU, Secția Științe Exacte și Inginerești mem. cor. Veaceslav URSACHI, Secția Științe Exacte și Inginerești

- acad. Leonid CULIUC, Secția Științe Exacte și Inginerești;

- acad. Anatolie SIDORENKO, Secția Științe Exacte și Inginerești;

- mem. cor. Dumitru ȚIULEANU, Secția Științe Exacte și Inginerești.

[email protected]

[email protected]

 

În cadrul acestor comisii academice de specialitate se organizează conferințe științifice, se țin prelegeri pe diferite subiecte importante, dezbateri publice etc.

 

Înregistrări online