Științe exacte și inginerești

Conducător dr.hab.  m.cor. Svetlana Cojocaru
Adjunct dr. hab. Veaceslav Ursachi
Secretar științific      dr. Adelina Dodon, [email protected]
Telefon (373 22) 27 07 06 
Fax -
E-mail [email protected]     [email protected]
Adresă

bir. 218,  MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 1,

Membrii secției Științe exacte și inginerești


 

Organizațiile secției Stiințe exacte și inginerești


1   Institutul de Chimie
2   Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
3   Institutul de Energetică
4   Institutul de Fizică Aplicată
5   Institutul de Geologie şi Seismologie
6   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
7   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
8   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
9   Universitatea de Stat din Moldova 
10   Universitatea de Stat din Tiraspol 
11   Universitatea Tehnică a Moldovei

Înregistrări online