Transparența

Transparența în procesul decizional presupune accesul larg al cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, la procesul de elaborare şi consultare a deciziilor ce țin de competența Academiei de Științe a Moldovei, care pot avea impact social, economic, de mediu, precum și participarea factorilor interesați la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacității și responsabilității autorității față de cetățean.

Acesta oferă posibilitatea de a urmări procesul complet a unei decizii de la etapa de inițiere pînă la etapa finală.

Normele de bază  care reglementează transparența în procesul decizional sînt Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”

Înregistrări online