Despre

Academia de Stiinte a MoldoveiAcademia de Ştiinţe întrunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării, inovării şi culturii: membri titulari (academicieni), membri corespondenți, membri de onoare şi cercetători științifici, aleși în calitate de membri ai secțiilor de științe. Membrii titulari şi membrii corespondenți ai Academiei de Ştiinţe sunt oameni de știință şi cultură, de o înaltă ținută civică, specialiști notorii în domeniu, cetățeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări de mare valoare teoretică sau practică şi au contribuit considerabil la dezvoltarea științei şi culturii naționale. Membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe sunt personalități de prestigiu din țară şi din străinătate, care au obținut rezultate remarcabile în știință şi cultură, susțin Academia de Ştiinţe, participă activ la cooperarea tehnico-științifică cu organizații din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova.

Academia de Științe colaborează cu universitățile, institutele de cercetare, asociațiile obștești şi cu alte structuri de profil din domeniile cercetării și inovării. Academia de Științe promovează aderarea la platforme tehnologice regionale, europene și internaționale de utilizare a infrastructurii de cercetare şi inovare.