Arhiva pentru categoria: In memoriam

11.06.2022 |
Vizualizări: 305
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, anunță cu profundă tristețe că la 11 iunie 2022 s-a stins din viață membrul titular al Academiei de Științe a Moldovei Gheorghe Țîbîrnă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, cel care a avut o contribuție inestimabilă în dezvoltarea științei în domeniul oncologiei. În aceste clipe de grea pierdere, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, întreaga comunitate științifică exprimă sincere condoleanțe îndureratei familii, rudelor, colegilor și apropiaților regretatului savant. Suntem alături de cei...
31.01.2022 |
Vizualizări: 557
În contextul tot mai tensionat al lumii contemporane, ne părăsesc personalități cu vocația onestității, oameni cu virtuțile la zi, lăsând tot mai pustie galeria generației de aur a savanților care au fost adevărați piloni de susținere a științei naționale. A pornit la drum spre Marea Tăcere un savant de mare notorietate, un fervent cercetător dedicat științelor fizico-matematice, recunsocut și apreciat pentru activitatea sa în țară și în străinătate. Și-a încheiat periplul vieții pământești academicianul Sveatoslav Moscalenco, un om de cultură profundă. Regretatul academician Sveatosav...
29.01.2022 |
Vizualizări: 415
(26.09.1928 – 29.01.2022) Întreaga comunitate academică este profund îndurerată de vestea trecerii în eternitate a ilustrului savant cu renume mondial, academicianul Sveatoslav Moscalenco, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice. Academicianul Sveatoslav Moscalenco s-a născut pe 26 septembrie 1928, în satul Bravicea, raionul Călărași. După absolvirea, în anul 1946, a școlii medii din or. Orhei, a fost admis la studii la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat din Moldova). Sveatoslav Moscalenco şi-a...
08.12.2021 |
Vizualizări: 875
13.02.1933-07.12.2021 Cu adânc regret, Prezidiul AȘM, Secția Științe ale Vieții a AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Vasile BABUC, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, care a avut o contribuție deosebită în dezvoltarea științei și învățământului agricol. Membru corespondent Vasile BABUC s-a născut la 13 februarie 1933, în oraşul Chişinău, suburbia Buiucani, într-o familie de agricultori. A absolvit școala medie nr. 4 din Chişinău (1952), Şcoala Militară de Aviatori din Voroșilovgrad, azi Lugansk (1956) și...
08.12.2021 |
Vizualizări: 87
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, anunță cu profundă tristețe că la 7 decembrie 2021 s-a stins din viață membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Vasile BABUC, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, cel care a avut o contribuție imensurabilă în dezvoltarea științei și învățământului agricol. În aceste clipe de grea pierdere, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, întreaga comunitate științifică exprimă sincere condoleanțe îndureratei familii, rudelor, colegilor și apropiaților regretatului savant. Suntem alături...
02.08.2021 |
Vizualizări: 1257
Acad. Ion TIGHINEANU: „Avem o pierdere irecuperabilă a unui membru al Academiei, membru corespondent, Nicolae Bilețchi, personalitate notorie, un savant de forță, un profesor iscusit și un patriot al neamului”. Acad. Mihai CIMPOI: „Nicolae Bilețchi a fost dăruit cercetării, se simțea acest lucru, prin muncă, prin vocația pe care a avut-o și pentru reconsiderarea valorilor cu începutul anilor 1990. Ca un adevărat profesionist, a spus mereu adevărul”. Arcadie SUCEVEANU: „Ne despărțim de Nicolae Bilețchi cu sentimentul că lasă un gol, un mare gol în istoriografia noastră, în știința noastră, în...
31.07.2021 |
Vizualizări: 317
Membru corespondent Nicolae BILEȚCHI (12.03.1937 – 30.07.2021) Cu adânc regret, Prezidiul AȘM, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Nicolae BILEȚCHI, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, personalitate de excepție a științei și culturii contemporane. Nicolae Bilețchi a dedicat întreaga viață cercetării filologice. S-a afirmat în mediul științific ca un cercetător pertinent al procesului literar contemporan, fiind unul dintre pilonii...
17.03.2021 |
Vizualizări: 344
Zi de doliu național, 15 martie 2021. Drapelele instituțiilor de stat, cu panglici de doliu, coborâte în bernă, iar țara înmărmurită de tristețe și jale nemărginită. Comunitatea intelectualilor de pe ambele maluri ale Prutului, comunitatea științifică, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română au îmbrăcat haina tristeții și durerii. A plecat în Veșnicia astrală membrul corespondent Nicolae DABIJA, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris, Laureat al Premiului Național, scriitor, istoric literar, redactor-șef al...
10.03.2021 |
Vizualizări: 672
Condoleanțe Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și conducerea Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune membrului corespondent Alexandru STRATAN, director al Institutului Național de Cercetări Economice, președinte al Consiliului directorilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, în legătură cu decesul tatălui, Nicolae STRATAN, doctor în științe. Dr. Nicolae Stratan a deținut mai multe funcții în cadrul Academiei de Științe a Moldovei -...
26.02.2021 |
Vizualizări: 876
(01.05.1940 – 25.02.2021) La 25 februarie 2021 a încetat să mai bată inima colegului nostru, membru corespondent Andrei PALII, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, vicepreședinte al Societății Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova. Cu trecerea în neființă a distinsului savant comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare, învăţământul superior, a suferit o pierdere irecuperabilă. Andrei Palii s-a născut la 1 mai 1940, în s. Scorţeni, r-nul Teleneşti. În perioada 1954-1958 a învățat la Colegiul Agricol din s. Cucuruzeni, r-nul Orhei; 1958-1959 a lucrat în...
25.02.2021 |
Vizualizări: 158
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a membrului corespondent Andrei PALII, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, specialist în genetică, autor a peste 200 de lucrări științifice, publicate în țară și peste hotare. Este coautor al unor soiuri de grâu durum de toamnă, soiuri de soia, omologate în republică. Cercetările savantului s-au finalizat prin crearea și omologarea în Republica...
03.02.2021 |
Vizualizări: 351
Academician Mitrofan CIOBAN 05.01.1942 – 02.02.2021 Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Mitrofan CIOBAN, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, președinte al Societății de Matematică din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. Academicianul Mitrofan Cioban s-a născut la 5 ianuarie 1942 în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă. În anul...
03.02.2021 |
Vizualizări: 320
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a academicianului Mitrofan CIOBANU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, președinte al Societății de Matematică din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
05.01.2021 |
Vizualizări: 296
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune membrului corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, în legătură cu decesul soțului VITALIE. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
04.01.2021 |
Vizualizări: 176
Prof. Seymour Van Gundy Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei anunță cu profund regret trecerea în eternitate a Membrului de Onoare al AȘM, profesorului emerit de nematologie de la Universitatea California, Riverside și fost decan al Colegiului de Agricultură și Resurse Naturale, Seymour Van Gundy (SUA). Seymour Van Gundy s-a născut la 24 februarie 1931, în Toledo, Ohio. Bowling Green State University i-a oferit posibilitatea de a deveni om de știință. Dr. Edward Mosley l-a îndrumat să-și aleagă în calitate de domeniu de cercetare botanica. A urmat studiile postuniversitare la...
24.11.2020 |
Vizualizări: 154
Ion PETRESCU (04.02.1928 – 21.11.2020) Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei anunță cu profund regret trecerea în eternitate a Membrului de Onoare al AȘM, profesorul universitar Ion Petrescu Ion Petrescu a făcut parte din categoria iluștrilor noștri contemporani, activitatea cărora a avut și continuă să exercite un impact relevant asupra dezvoltării științei naționale. Numele Domniei sale a devenit cunoscut și apreciat în România și dincolo de hotarele ei. Prin ceea ce a realizat pe parcursul anilor, prin activitatea multilaterală, prin participarea directă la procesul de făurire a noilor...
16.11.2020 |
Vizualizări: 288
Un an fără academicianul Vladimir Hotineanu, savant și reputat chirurg, un specialist și un cunoscător neîntrecut al domeniului, un mentor, intelectual desăvârșit, o personalitate care a pus suflet, pasiune și competență în munca sa, salvând mii de vieți, un patriot. Este un an greu ca piatra pentru noi toți, care ne aflăm într-o lupta nedreaptă cu un nenorocit virus, un an poate și mai greu pentru comunitatea medicală, pentru medicii din prima linie care se sufocă în pânză de păianjen a covid-ului și simt, poate, mai mult ca oricând, lipsa unui coleg profesionist, dăruit meseriei. O mult prea...
13.11.2020 |
Vizualizări: 220
Cu adânc regret, Prezidiul AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului titular al Academiei de Științe a Moldovei, cunoscutului savant în domeniul filosofiei Arcadie Ursul. Profesor universitar, doctor habilitat în filosofie, academician al AȘM, o notorietate deosebită în domeniul științelor sociale și umanistice, Arcadie Ursul s-a afirmat în mediul științific ca un pasionat cercetător al celor mai actuale probleme ale științei, ca un deschizător de drumuri, fondator de noi direcții științifice în sfera metodologiei științei, informaticii sociale, cosmonauticii și sinergeticii, ecologiei...
14.09.2020 |
Vizualizări: 399
Academician Gheorghe MIȘCOI 09.01.1944 – 12.09.2020 Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar. Cu un sentiment de adâncă tristețe comunitatea științifică din Moldova, cercetătorii din Canada, România, Rusia, Republica Belarus și...
12.09.2020 |
Vizualizări: 201
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în matematică, profesor universitar, autor al circa 300 de lucrări științifice, Om Emerit al Republicii Moldova, cavaler al Ordinului „Gloria Muncii.” Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....