Crearea Comisiei AȘM și a bazei de date pe problema coronavirusului SARS-CoV-2 și a pandemiei COVID-19

27.04.2020
Vizitatori unici: 2146

Academia de Științe a Moldovei susține eforturile cercetătorilor în vederea identificării celor mai durabile și eficiente răspunsuri pentru soluționarea problemelor stringente ale societății. Luând în considerare faptul că una dintre cele mai importante chestiuni pe agenda zilei autorităților de toate nivelurile, personalului medical și a oamenilor de știință este lupta cu pandemia COVID-19, prin Hotărârea Prezidiului AȘM, a fost inițiată crearea unei baze de date a publicațiilor din reviste naționale și internaționale, precum și a altor informații relevante cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19, cu care se confruntă omenirea la etapa actuală (https://asm.md/publicatii).

Concomitent, Prezidiul AȘM a aprobat componența unei Comisii de experți în domeniul medicinei, care va conlucra cu cercetători din diverse domenii și va veni cu recomandări constructive pentru depășirea crizei epidemiologice.

În această ordine de idei, la 28 aprilie curent, ora 15.00, Academia de Științe organizează Simpozionul științific online cu genericul „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemie”, cu participarea membrilor Comisiei respective.

De asemenea, la lucrările Simpozionului va participa invitatul special – profesorul Randy Schekman de la Universitatea California (Berkeley, SUA), Laureat al Premiului Nobel în medicină. Evenimentul va fi transmis live pe https://idsi.md/tv, începând cu ora 15.00.

Președinte al Comisiei de experți a fost desemnată doamna academician Eva Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, expert notoriu în domeniul chirurgiei toracice. Din componența Comisiei AȘM fac parte profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, rector al USMF „Nicolae Testemițanu”; academicianul Stanislav Groppa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, prorector pentru activitatea de cercetare al USMF „Nicolae Testemițanu”; mem. cor. Viorel Prisacari, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, șef al Catedrei de epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”; profesorul universitar Constantin Spînu, doctor habilitat în științe medicale, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică; doctorul habilitat în științe medicale Gheorghe Plăcintă, conferențiar universitar, şef al Catedrei de boli infecţioase a USMF „Nicolae Testemițanu”; doctorul în științe medicale Leonid Chișlaru, conferențiar universitar, secretar științific al Secției Științe ale Vieții a AȘM (secretar al Comisiei).

Programul evenimentului din 28 aprilie curent poate fi accesat la link-ul https://asm.md/simpozionul-stiintific-online-dedicat-pandemiei-covid-19-organizat-de-academia-de-stiinte-moldovei

 

Dr. hab. Liliana Condraticova,

Secretar științific general al AȘM

Categorie:

Înregistrări online