Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

20.09.2021 |
Vizualizări: 84
La nivel european și internațional se întreprind măsuri marcante de promovare și susținere, precum și de implementare a practicilor Open Science, care încurajează transparența și deschiderea rezultatelor științifice, finanțate din fonduri publice. În această ordine de idei, remarcăm Planul S – o inițiativă pentru publicarea științifică cu Acces Deschis, lansată în 2018 de cOAlition S – un consorțiu de agenții naționale de cercetare și finanțatori din douăsprezece țări europene. cOAlition S semnalează angajamentul de a implementa măsurile necesare pentru aplicarea principiului său primordial:...
20.09.2021 |
Vizualizări: 60
La 23 septembrie 2021, începând cu ora 14.00, Academia de Științe a Moldovei va organiza, în premieră, o rundă de întrebări-răspunsuri cu participarea reprezentantului Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Evenimentul are genericul „Pandemia COVID-19 – o provocare umană de durată” și este un răspuns la adresarea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică către comunitatea academică (vezi p. 8 al Hotărârii CNESP nr. 61 din 09.09.2021, https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.61_09.09.2021.pdf). Pe post de moderator al evenimentului va fi doamna academician Eva...
16.09.2021 |
Vizualizări: 92
În perioada 16-17 septembrie 2021, Institutul de Zoologie a organizat cea de-a X-a Conferință Internațională a Zoologilor. Ediția aniversară a Conferiței are drept generic „Valorificarea rațională și protecția lumii animale în contextul modificărilor antropice și schimbărilor climatice” și este consacrată aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare și a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie. La conferință au participat membri titulari și corespondenți ai AȘM, rectori și decani ai instituțiilor de învățământ superior din RM și de peste hotare, renumiți savanți din...
15.09.2021 |
Vizualizări: 110
Institutul de Zoologie a organizat, la 14 septembrie 2021 o conferință de presă, dedicată finalizării proiectului cu titlul „Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX (cod eMS BSB27). Proiectul a fost implementat în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (beneficiar lider), România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta...
15.09.2021 |
Vizualizări: 108
Viorel Gherciu, MAIA: „Eu cred că noi trebuie să asigurăm condiții necesare de dezvoltare a sectorului agricol și asigurând condiții bune, el va deveni atractiv și pentru tineri, atunci și știința devine atractivă pentru tineri. La Academia de Științe a Moldovei a avut loc Lecția publică online având ca subiect fondarea, în baza Institutului „Selecția”, a Centrului de Cercetare, Transfer Tehnologic și Consultanță în domeniul Culturilor de Câmp. Lecția publică a fost prezentată de doctorul habilitat, profesor universitar, Boris Boincean. La eveniment a participat conducerea AȘM, ministrul...
14.09.2021 |
Vizualizări: 122
Luni, 13 septembrie 2021, a avut loc Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești (SȘEI) și Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai SȘEI. La Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești au fost aleși doi membri noi ai Biroului SȘEI. În urma consultărilor cu membrii Secției, au fost propuse candidaturile domnului membru corespondent Constantin Gaindric și a doamnei doctor habilitat, profesor universitar Rodica Sturza. În luările de cuvânt, acad. Ion Bostan a menționat contribuția dlui membru corespondent Constantin Gaindric la dezvoltarea...
13.09.2021 |
Vizualizări: 130
Artistul Poporului Alexandru Samoilă, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, a participat la Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. În cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului vedetelor, la 12 septembrie curent, a dirijat spectacolul „Aida” de Giuseppe Verdi, care a încântat publicul prezent și a fost înalt apreciat și în mediul online. Luni, la 13 septembrie, Președintele AȘM academicianul Ion Tighineanu l-a primit în vizită, discuția fiind axată pe domeniul științelor umanistice și arte. S-a vorbit inclusiv despre un proiect deosebit ce vizează...
10.09.2021 |
Vizualizări: 117
M.c. Constantin Gaindric: „Sunt sigur că se va ajunge cândva la normalitate. Dar se va pierde prea mult și din puținul potențial care a mai rămas în fostele institute academice. La 11 septembrie, membrul corespondent Constantin GAINDRIC atinge pragul octogenar. Chiar dacă trăim sub tirania coronavirusului, nu putem lăsa pentru o altă dată tradiționala urare de La Mulți Ani pentru renumitul matematician, doctor habilitat, profesor universitar, Constantin Gaindric, considerat de unii colegi un pionier al cercetărilor în informatică și un aristocrat în știință, deși Domnia Sa se detașează...
10.09.2021 |
Vizualizări: 51
Acad. Mihai Cimpoi: „Fără știință nu putem să mergem nicăieri. Aceasta este o condiție sine qua non” Cunoscutul profesor, doctor habilitat în medicină, Adrian Belîi, care reprezintă Institutul de Medicină Urgentă și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a susținut, la 9 septembrie 2021, Prelegerea publică online intitulată „Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului”. Prin aceasta, Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a reluat, începând cu luna...
09.09.2021 |
Vizualizări: 60
O conferință științifică online cu genericul „Genetica, ameliorarea, producerea de semințe și tehnologia de cultivare a porumbului”, a avut loc astăzi, 9 septembrie 2021, la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” IF Porumbeni (s. Pașcani, r-n Criuleni). Evenimentul științific a fost dedicat unui centenar de la nașterea membrului corespondent al AȘM Tihon Cealîc, doctor habilitat în agronomie, recunoscut ameliorator în domeniul porumbului. La manifestarea științifică au participat cercetători, specialiști ai domeniului din cadrul mai multor institute de cercetare, Institutului de Fitotehnie...
06.09.2021 |
Vizualizări: 158
În conformitate cu decizia Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei din 6 august 2021, Colegiul de Redacție al Revistei „Akademos” a devenit și mai reprezentativ prin antrenarea a două personalități notorii ale științei - Profesor Randy SCHEKMAN de la Universitatea California/Berkeley din SUA și Academician Aurelian GULEA de la Universitatea de Stat din Moldova. Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „Akademos”, fondată de Academia de Științe a Moldovei, în 2005, este o publicaţie periodică ştiinţifică de profil larg, de interes naţional şi internaţional, menită să oglindească...
01.09.2021 |
Vizualizări: 183
Limba Română i-a adunat și în acest an pe vorbitorii ei, de aici, și de dincolo de Prut, la Academia de Științe a Moldovei. Forul științific suprem a sărbătorit Limba Română care marchează una din cele mai importante realizări spirituale ale neamului românesc, fiind un garant al credinței și culturii strămoșești, dar și un reazem al conștiinței naționale. Sărbătoarea Zilei Limbii Române este și cea care vine an de an, de la 1989, anul marii cuceriri, cu o încărcătură sporită, dar și cu o semnificație reactualizatoare. Academia de Științe a marcat și în acest an, pandemic, Ziua Limbii Române...
26.08.2021 |
Vizualizări: 65
Membrul corespondent Viorel Prisăcari, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, șef Catedră Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”este cel de-al doilea protagonist care a oferit Serviciului de Presă al AȘM un interviu în exclusivitate despre cum au fost cei 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova pentru știința medicală din țară, dar și pentru Alma Mater. A descris emoțiile și bucuria pe care le avea, ținând în mână, în 1989 „Literatura și Arta”, publicată în grafie latină, fiind fericit că azi poate ține prelegeri pentru studenţi în „limba mamei”...
26.08.2021 |
Vizualizări: 78
În contextul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, am realizat și câteva interviuri cu personalități notorii din domeniul științei. Academicianul Mircea Bologa, somitate cu renume mondial în domeniul fizicii, savant care a fost la începuturile creării institutelor de cercetare de tip academic, dar și fondării Academiei de Științe, s-a oferit cu amabilitate să ne dezvăluie parcursul în știință, preponderent cea fizică, succesele și dezamăgirile pe care le-a încercat de-a lungul celor 30 de ani de independență. Se consideră un norocos să lucreze „în sistemul...
26.08.2021 |
Vizualizări: 158
Acad. Mircea BOLOGA: „Pășim într-un nou deceniu. Anii următori ar trebui să fie caracterizați de decizii îndrăznețe, dinamism, de promovarea științei academice, este necesar să se demonstreze importanța și punerea în aplicare cu pricepere a oportunităților care determină soarta Academiei ” Astăzi, 27 august se împlinesc 30 de ani de la adoptarea Declarației de independență a Republicii Moldova. Astăzi, probabil, fiecare din cei care am fost martorii vibrantelor evenimente de renaștere națională, mișcării de emancipare națională, trezire a conștiinței de neam, trăiesc și retrăiesc emoția acelei...
21.08.2021 |
Vizualizări: 1212
Excelenței Sale Doamnei Maia Sandu Președintele Republicii Moldova Domnului Igor Grosu Președintele Parlamentului Republicii Moldova Doamnei Natalia Gavrilița Prim-ministru al Republicii Moldova Academia de Științe a Moldovei susține inițiativa Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, a Institutului de Filologie Română ,,B.P.Hasdeu” și a Institutului de Istorie de a relua apelul de modificare în Parlament a articolului 13 din Constituție conform adevărului științific. Repunerea în normalitate legislativă a denumirii corecte a limbii noastre ar pune capăt infinitelor discuții inutile care...
20.08.2021 |
Vizualizări: 575
La celebrarea celor trei decenii de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei a venit cu un cadou inedit – elaborarea paginii web www.moldova-independenta.md, lansarea căreia a avut loc joi, 19 august 2021. La festivitate au participat conducerea AȘM, membri titulari și membri corespondenți, reprezentanți ai echipei de autori, ai institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ superior, cercetători, situația epidemiologică deloc favorabilă din țară transferând și de data aceasta desfășurarea evenimentului în mediul on-line. Elaborarea paginii web...
09.08.2021 |
Vizualizări: 263
În ședința Prezidiului AȘM din 3 august 2021 a fost discutat subiectul Scrisorii deschise (publicate în ziarul „Învățământul public” din 17 septembrie 1988) semnate de 66 de persoane cu privire la trecerea limbii române la grafia latină. Prezidiul AȘM consideră că ar merita apreciere atât persoanele din lista respectivă, care nu au fost apreciate până acum, cât și persoanele care de-a lungul anilor au luptat pentru limba română și și-au expus poziția fermă în cadrul diferitor evenimente publice. De asemenea, este cazul să-i prețuim și pe cei care au fost marginalizați, exterminați sau...
03.08.2021 |
Vizualizări: 145
Astăzi, 3 august, primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, Doctor Honoris Causa al AȘM, a mai făcut un dar generos înaltului for științific: impresionanta colecție „Labirintul destinului”, în nouă volume. Amintim că prima surpriză de acest gen a venit la 6 septembrie 2019, când Dl Mircea Snegur a donat bibliotecii AȘM „Encyclopedia Britanica”, exemplul fiind preluat și de alte personalități notorii ale țării. Valoroasa colecție a fost transmisă președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, în prezența membrilor Prezidiului și a reprezentanților Aparatului Administrativ al AȘM...
17.07.2021 |
Vizualizări: 229
Duminică, 18 iulie 2021, începând cu ora 21.20, postul național de televiziune Moldova 1 va transmite concertul festiv dedicat aniversării a 60-a a Academiei de Științe a Moldovei Înregistrarea video a ședinței festive a membrilor Academiei de Științe a Moldovei din 12 iunie 2021 este disponibilă la link-ul: https://www.privesc.eu/Arhiva/95170/Sedinta-festiva-a-membrilor-Academiei-de-Stiinte-a-Moldovei...