Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

02.10.2022 |
Vizualizări: 182
În fiecare an, cercetătorii își dau întâlnire la cel mai mare eveniment de promovare a științei din Europa. La 30 septembrie 2022, consorțiul format din Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator al proiectului), Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Asociația Obștească „InfoGroup” au organizat Noaptea Cercetătorilor Europeni, ediția a IX-a, manifestare desfășurată în cadrul proiectului „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”, program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Celebrarea științei a avut loc, la...
01.10.2022 |
Vizualizări: 115
On the 28th of September, in the Blue Hall of the Academy of Sciences of Moldova, the International Conference with the generic "Basic Sciences for Sustainable Development and Peace" took place, dedicated to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, declared as such at the end of last year ( 2 December 2021) during the 76th Session of the United Nations General Assembly. Thus, the year 2022 was proclaimed the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, noting that the applications of basic science are vital for the advancement of medicine...
01.10.2022 |
Vizualizări: 79
The President of the Academy of Sciences of Moldova Academician Ion Tighineanu participated online on September 20, 2022 in an interactive session on the ZOOM platform with Professor Peter Gluckmam, President of the International Science Council. Acad. Tighineanu thanked Prof. Peter Gluckman for his contribution to the success of the International Conference "European Platform for Peace", organized on May 24th by the Academy of Sciences of Moldova: "It was a very good experience for us. We invited many well-known experts, including Nobel Laureates, and there were many valuable suggestions. In...
01.10.2022 |
Vizualizări: 79
Asemenea evenimente care se produc la Academia de Științe a Moldovei ne mai descrețesc frunțile, ne fac să privim cu mai multă încredere în viitor, pentru că cercetarea științifică chiar dacă nu este o prioritate a statului în aceste timpuri complicate de la început de secol, rămâne a fi determinantă în soluționarea celor mai grave probleme la nivel global și regional. Acest gând a fost subliniat și la recentă Conferința Internațională, organizată de AȘM, cu genericul „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, la care au participat personalități notorii din 7 state ale lumii...
30.09.2022 |
Vizualizări: 31
„Din Basarbia vă scriu, Dulci frați de dincolo de Prut. Vã scriu cum pot și prea târziu, Mi-e dor de voi și vă sărut”. (Grigore Vieru) Academicianul Mihai CIMPOI, reputat critic și istoric literar, eminescolog și membrul corespondent al AȘM, poetul și eseistul Ion HADÂRCĂ au participat, timp de patru zile, la Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, la Iași și Chișinău, în cadrul căruia au fost lansate și ultimele apariții editoriale dedicate poetului tribun Grigore Vieru: Mihai Cimpoi - „Grigore Vieru, poetul arhietipurilor”, Ion Hadârcă - „Grigore Vieru – verbul de lumină”. O...
30.09.2022 |
Vizualizări: 48
Muzica definește și completează o experiență socială și estetică umană perfectă. Pornind de la acest dicton, în ajunul Zilei Internaționale a Muzicii, Academia de Științe a Moldovei, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Uniunea Muzicienilor din Moldova au organizat la 29 septembrie 2022 un program artistic de excepție, delectând în această toamnă muzicală publicul rafinat, însetat în perioada pandemiei de concerte frumoase și muzică de calitate. Pe post de protagonist dar și moderator al evenimentului, profesorul Constantin Rusnac, Doctor Honoris Cauza al Academiei de Științe a Moldovei...
30.09.2022 |
Vizualizări: 79
Președintele Academiei de Științe a Moldovei Academicianul Ion Tighineanu a participat online la 20 septembrie 2022 la o sesiune interactivă pe platforma ZOOM cu domnul Profesor Peter Gluckmam, președinte al Consiliului Științific Internațional. Acad. Tighineanu i-a mulțumit domnului Prof. Peter Gluckman pentru contribuția sa la desfășurarea cu succes a Conferinței Internaționale „Platforma europeană pentru pace”, organizată pe 24 mai de Academia de Științe a Moldovei: „Remarc că a fost o experiență foarte bună. Am invitat mulți experți cunoscuți, inclusiv Laureați ai Premiului Nobel, și au...
30.09.2022 |
Vizualizări: 115
La 28 septembrie curent, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc Conferința Internațională cu genericul „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, dedicată Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, declarat ca atare la sfârșitul anului trecut (2 decembrie 2021) în cadrul Sesiunii a 76-a a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Astfel, anul 2022 a fost proclamat An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, menționându-se că aplicațiile științei fundamentale sunt vitale pentru avansarea medicinei...
27.09.2022 |
Vizualizări: 111
La 21 septembrie 2022, la Academia de Studii Economice a fost deschisă expoziția internațională EXCELENT IDEA – 2022 care readuce creativitatea și inovația în atenția cercetătorilor, mediului de afaceri si a societății. Prima ediție a acestei expoziții și-a deschis ușile într-o zi specială – Ziua Internațională a Păcii, subliniind încă o dată ca știința susține pacea. Expoziția a fost organizată de către parteneriatul format din Academia de Studii Economice a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu”. Cu mesaje de salut din...
23.09.2022 |
Vizualizări: 118
Știm că lumea s-a săturat de pandemia care a durat timp de doi ani, trecând cu toții prin fel de fel restricții – școli, teatre și restaurante închise, educație și muncă realizată la distanță, acolo unde s-a putut, dar cel mai grav este că am pierdut oameni dragi, rude, prieteni. Și această nenorocire de nivel mondial a fost generată de Coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, care n-a dispărut, a scăzut doar din intensitate și și-a creat noi mutanți, mai puțin periculoși. Noi, cei care am scăpat de această infecție, nu mai dorim să auzim de perioada de tristă amintire și acesta e privilegiul...
21.09.2022 |
Vizualizări: 138
Lansarea cărții „Retrospectivă diplomatică” în Sala Mică a AȘM, autorul ei, dr. hab, prof. univ. Aurelian Dănilă, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, diplomat, remarcabil cercetător, a așteptat-o cu emoții. Nu e simplu să scrii o lucrare în baza amintirilor, interviurilor realizate, a documentelor ce vizează domeniul diplomatic la începuturile devenirii statului Republica Moldova, desprins de URSS. Dar până la acel ultim acord a fost perestroika lui Gorbaciov, când se vorbea cu un viu interes despre democratizare, transparență, susținerea și dezvoltarea culturilor naționale. Și...
21.09.2022 |
Vizualizări: 125
Laureat al Premiului Național 2022 în domeniul științei a devenit, potrivit listei, aprobate de Cabinetul de Miniștri în ședința din 14 septembrie, încă un reprezentat al comunității științifice. Câștigâtorul care s-a învrednicit de prestigiosul premiu guvernamental anual este dl Ghenadii Korotcenkov, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal. Premiul Național l-a obținut pentru aportul fundamental în dezvoltarea științei și tehnologiilor, dar și pentru promovarea imaginii Republicii Moldova. Profesorul Ghenadii Korotcenkov se remarcă...
19.09.2022 |
Vizualizări: 149
Lansarea a două cărți, elaborate cu aportul acad. Boris Găină, în cadrul aniversării a 75-a și a 50 de ani de activitate științifică în domeniul vitivinicol, marcată acum o lună, a constituit un eveniment frumos, o întâlnire de suflet, pe care moderatorul acad. Mihai Cimpoi a propus să aibă loc în formatul unei șezători. E vorba de volumele „Universalitatea Viței-de-vie”, editura „Lexon Prim”, ediția a doua completată și revizuită, și „Academician Boris Gaina. Biobibliografie”, editor Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”. A dat tonul discuțiilor moderatorul, apelând și la exemple...
16.09.2022 |
Vizualizări: 73
Ediția 2022 a Concursului Premiului Național a adus pe lista laureaților încă un nume de referință în domeniul științelor biologice care reprezintă cu succes nu doar Institutul de Genetică, Fiziologie si Protecție a Plantelor, dar comunitatea științifică din Republica Moldova. Este vorba de Valentin Celac, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător, cercetător științific principal în cadrul IGFPP. Lista câștigătorilor Premiului Național, ediția 2022, în domeniul muzicii, literaturii, științei și artei meșteșugărești a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din 14...
08.09.2022 |
Vizualizări: 47
O săptămână fierbinte cu desfășurarea unui șir de manifestări culturale și științifice de relevanță dedicate academicianului Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, eminescolog, redactor literar și eseist, care la 3 septembrie 2022 a atins hotarul celor opt decenii de viață. Suita de activități și reuniuni la nivel național și internațional, în cadrul cărora a fost omagiat acad. Mihai Cimpoi, a finalizat cu o Conferință științifică intitulată „Mihai Cimpoi. Cercurile hermeneutice ale literaturii”. Evenimentul științific și-a ținut lucrările la 6 septembrie 2022, la Universitatea de Stat din...
07.09.2022 |
Vizualizări: 161
La data de 6 septembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei și Muzeul Național de Istorie a Moldovei au organizat Masa rotundă Arheologia Republicii Moldova prin prisma relațiilor moldo-germane, punctând cele mai importante relații de colaborare între cercetătorii din ambele țări. De asemenea, au fost trecute în revistă frumoasele colaborări, prezentate recentele experiențe și stabilite noile direcții în cercetările comune ulterioare. Gazda evenimentului, acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a salutat prezența în Sala azurie a AȘM a reprezentanților Ambasadei...
05.09.2022 |
Vizualizări: 205
În calitate de întreprinzător, apoi de ministru și mai apoi de europarlamentar, am avut ocazia de a participa la multe acțiuni ale Academiei de Științe din Republica Moldova. Cunosc personalități puternic implicate în activitatea Academiei, așa cum sunt Domnul Președinte Academician Ion Tighineanu și Domnul Academician Mihai Cimpoi. Am avut onoarea și plăcerea să discut de mai multe ori, încercând să-mi clarific ceea ce se întâmplă în lume și în societatea noastră românească. De ce nu se implică elitele în politicile publice? Cum am putea convinge elitele din știință, cultură, economie să se...
05.09.2022 |
Vizualizări: 78
Interviu în exclusivitate cu mem.cor. Victor Ghicavîi, medic-farmacolog clinician, doctor habilitat în meidcină, prof. univ., USMF „N. Testemițanu” Mem.cor. Victor GHICAVÎI: „Starea de lucruri din domeniul medicamentului, farmacologiei poate fi ameliorată doar print-o activitate în comun a specialiștilor din mai multe domenii (producere, distribuire și utilizare rațională), o activitate simultană care astăzi necesită să fie bine organizată, esențial restructurată și consolidată”. Domeniul medicamentului, farmacologiei, asigurarea eficienței și inofensivității preparatelor medicamentoase...
05.09.2022 |
Vizualizări: 197
În contextul Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, declarat de Adunarea Generală a ONU la 2 decembrie 2021, mai multe personalități din țară și de peste hotare și-au expus opinia privind importanța cercetărilor fundamentale pentru depășirea provocărilor secolului XXI. Propunem punctul de vedere al profesorului Constantin Gaindric, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Înregistrarea video este disponibilă la link-ul: https://youtu.be/K-0Xc7QxEgU...
05.09.2022 |
Vizualizări: 85
În contextul Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, declarat de Adunarea Generală a ONU la 2 decembrie 2021, mai multe personalități din țară și de peste hotare și-au expus opinia despre importanța cercetărilor fundamentale pentru depășirea provocărilor secolului XXI. Propunem punctul de vedere al profesorului Alexandru Stratan, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, rector ASEM. Înregistrarea video este disponibilă la link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=3vRnyxaxVAI...