Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

17.05.2022 |
Vizualizări: 15
În ultimele decenii omenirea se confruntă cu un șir de probleme, soluționarea cărora este imposibilă fără implicarea largă a instituțiilor de cercetare, cel mai elocvent exemplu fiind pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2, avansarea căreia a putut fi oprită grație contribuției oamenilor de știință, care au reușit în timp foarte scurt să elaboreze metode de tratament și vaccinuri salvatoare. Din multitudinea preocupărilor de importanță majoră fac parte și cercetările dedicate studierii schimbărilor climatice și atenuării consecințelor acestora, problemele securității alimentare, energiei...
17.05.2022 |
Vizualizări: 5
Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri din Iași”, una din cele mai spectaculoase săli de teatru din lume, a găzduit, la 13 mai 2022, un eveniment la fel de spectaculos, concertul extraordinar „In Honorem Eugen Doga – 85 de ani”. Iar pentru ca emoția acelor momente speciale să ajungă și în casele celor care nu au reușit să ajungă la spectacol, TVR Iași a transmis în direct concertul omagial. Ne-am obișnuit să spunem despre compozitorul academician Eugen Doga că este autorul acordurilor veșnic tinere care ne ajută să trecem prin viață în pași de vals, el, Eugen Doga, descoperind lumii...
13.05.2022 |
Vizualizări: 348
La 12 mai 2022 și-a ținut lucrările Sesiunea a X-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Sesiunea s-a desfășurat în regim hibrid. Adunarea Generală a fost onorată de prezența ministrului Educației și Cercetării, dr. Anatol Topala, Secretarului de Stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, dl Vasile Șerban, Secretarului de Stat de la Ministerul Sănătății, dna Svetlana Nicolaescu, Directorului general al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, dr. hab. Olga Tagadiuc, Președintelui Consiliului Consultativ al AȘM, acad. Mihai Cimpoi, președintelui Comisiei...
12.05.2022 |
Vizualizări: 88
Eugen DOGA: „Astăzi, cuvântul numărul unu în lume este cuvântul Pace” Compozitorul academician Eugen Doga și poetul, membru corespondent Ion Hadârcă, au fost invitații de onoare ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, de Ziua Europei, unde a fost organizat un eveniment de anvergură cu genericul „Valori naționale în orizont european”. Manifestarea a găzduit ecourile literar-artistice ale Păcii, Pacea fiind conștientizată și elogiată mai profund ca oricând. De ziua continentului drag, în Clasa Viitorului a UPSC, spațiul creativității filologice și pedagogice, a fost și o sărbătoare a...
12.05.2022 |
Vizualizări: 164
Acad. Ioan-Aurel POP: „Academia trebuie să continue să rămână cea mai înaltă instituție de consacrare a valorilor intelectuale și de cercetare științifică din România” Acad. Ioan-Aurel POP: „Vom insista mereu asupra nevoii de pace, vom condamna toate agresiunile, toate violențele, toate atentatele la frontiere. De altminteri, pentru o Europă a viitorului, pentru o Europă unită, frontierele vor rămâne formale” Acad. Ioan-Aurel POP: „Pentru ca opinia publică să aibă încredere în știință, în lupta contra falsurilor și a dezinformării, este nevoie de carte serioasă, de școală bine organizată, de...
11.05.2022 |
Vizualizări: 89
„Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept”, a fost genericul celei de-a XVI-a ediții a Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională, dedicată celebrării Zilei Europei în Republica Moldova. În contextul actual, în această perioadă plină de provocări, evenimentul se prezintă și ca un elogiu adus Europei în ipostaza sa de prieten, care ne sugerează un spațiu protector și un îndemn de a împărtăși aceleași idealuri și valori - libertatea, libertatea de expresie, unitatea prin diversitate, demnitatea umană, egalitatea...
10.05.2022 |
Vizualizări: 68
La Academia de Științe a Moldovei, a avut loc la 6 mai 2022, prelegerea publică „Provocări economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova”, susținută de membrul corespondent Alexandru Stratan, rector ASEM și doctor habilitat, conferențiar Olga Gagauz, vicedirector pentru activitate științifică cu atribuții de director al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE). Prelegerea publică a avut loc în cadrul platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, coordonată de acad. Grigore Belostecinic și m.c. Alexandru Stratan, membri ai...
06.05.2022 |
Vizualizări: 163
E.S. Yan Wenbin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova a vizitat, la 5 mai 2022, Academia de Științe a Moldovei. La întrevederea cu diplomatul chinez a participat conducerea AȘM – prședintele, acad. Ion Tighineanu, vicepreședinții – acad. Boris Gaina, m.c. Svetlana Cojocaru, m.c. Victor Moraru, secretarul științific general, dr.hab. Liliana Condraticova, acad. Mihai Cimpoi, președintele Consiliului consultativ al AȘM, acad. Gheorghe Mustea, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Companiei Publice Teleradio-Moldova...
29.04.2022 |
Vizualizări: 95
Astăzi, 29 aprilie 2022, a avut loc ceremonia de învestire în funcţie a noului Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM Alexandru Stratan. La ceremonie, au fost prezenți membrii Senatului ASEM, președintele Consiliului Rectorilor din Moldova, dr.hab., prof.univ. Emil Ceban. Evenimentul a fost onorat de prezența ministrului Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topala, care a dat citire ordinului de confirmare în funcție a noului rector, adresând felicitări m.c. Alexandru Stratan și dorindu-i succese în noua funcţie. Totodată...
27.04.2022 |
Vizualizări: 125
La 27 aprilie 2022 a avut loc ședința de lansare (kick off meeting) a proiectului GREEN SCIENCE AT THE SERVICE OF HEALTHY SOCIETY – GreenSCI (GA 101060678), finanțat de Comisia Europeană prin intermediul instrumentului de finanțare MSCA and Citizens din cadrul Programului Horizon Europe. Proiectul este coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei și va fi realizat în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Asociația Obștească „INFOGROUP” și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. La ședință au fost prezenți reprezentanții Consorțiului: dr. hab. Vasile TRONCIU, dr. Rodica CUJBA...
22.04.2022 |
Vizualizări: 76
Stimați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, profesori, cercetători, doctoranzi! Sfintele sărbători de Paşti vin în casele noastre cu lumină şi bunătate, cu îndemnul de a dărui iubire şi fericire. Fie ca sărbătoarea Învierii Domnului, îmbogăţită cu parfumul florilor de primăvară, să ne lumineze spiritul și cugetul pentru a îndrepta lucrurile spre bine, pe calea progresului și a prosperității. Și dacă e vorba de Paști, să avem încredere în ziua de mâine, în supremaţia luminii asupra întunericului, binelui asupra răului, cunoaşterii asupra ignoranţei. Bucuria Învierii Domnului să ne aducă...
22.04.2022 |
Vizualizări: 76
În fiecare an, la 25 aprilie, este marcată Ziua mondială de combatere a malariei. În acest an, Academia de Științe a Moldovei și partenerii său – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Societatea de Epidemiologie din Republica Moldova și Societatea Română de Epidemiologie au marcat această zi prin organizarea Conferinței naționale științifico-practice cu participare internațională „Malaria: prevenire, diagnostic și supraveghere”. La eveniment au participat savanți, medici epidemiologi din Republica Moldova și România, medici de familie, șefi ai subdiviziunilor din...
21.04.2022 |
Vizualizări: 214
Acad. Eugen DOGA: „Mulți copaci am sădit eu în viața mea, dar acest teiuleț cu două rămurele e altceva. E istoric, aș zice, spiritual” Acad. Mihai CIMPOI: „Imaginea adevărată a unei țări este cea culturală” Eveniment cultural deosebit la nordul Moldovei, mai exact, în satul Ocnița, raionul Ocnița, onorat de două personalități de marcă ale vieții culturale și științifice - academicianul Mihai Cimpoi și academicianul compozitor Eugen Doga. Manifestarea l-a avut drept protagonist pe bine cunoscutul artist Eugen Doga care a fost invitat să sădească un tei pe Aleea Teilor din grădina Casei-Muzeu...
14.04.2022 |
Vizualizări: 234
La 8 aprilie curent, în Sala de ședințe a Institutului de Zoologie, a avut loc workshop-ul cu genericul „Starea actuală a pisciculturii în bazinul râului Prut și perspectivele ei de ameliorare”. Evenimentul a fost organizat cu prezență fizică și on-line în cadrul proiectului transfrontalier „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp Healthy Fish, realizat de Institutul de Zoologie, în colaborare cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin...
13.04.2022 |
Vizualizări: 682
Membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Alexandru Stratan, doctor habilitat în economie, profesor universitar, a fost ales, la 12 aprilie 2022, rector al Academiei de Studii Economice (ASEM), una din instituiile de învățământ superior de mare pestigiu din Republica Moldova. Potrivit actualului rector al ASEM, academician Grigore Belostecinic, pentru candidatura dlui Alexandru Stratan și-au dat votul cca 70% dintre membrii comunităţii academice de la ASEM, dintr-un total de 325 de membri ai comunității academice cu drept de vot. Pentru funcția de rector al ASEM a mai candidat...
12.04.2022 |
Vizualizări: 154
Raportul „Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies” este rodul muncii reprezentanților Academiilor naționale din statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia și Elveția sub egida EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) în cooperare cu Academia Europeană și ALLEA (All European Academies). Acest raport constituie o analiză profundă a crizei cu care se confruntă agricultura la nivel local, european și global, care se exprimă prin provocările de ordin economic, ecologic și social, agravate din...
08.04.2022 |
Vizualizări: 136
Consiliul Internațional pentru Știință (International Science Council - ISC) a emis un document de concept, care dezvoltă viziunea ISC cu referire la știință ca un bun public global și extinde implicațiile acestei viziuni asupra modului în care știința este promovată și utilizată, precum și asupra rolului pe care ea îl joacă în societate. Documentul de concept conține 47 puncte grupate în mai multe compartimente, care reflectă atitudinea cu privire la: Valoarea științei – „Cunoștințele au fost întotdeauna printre cele mai puternice bunuri publice. Ele reprezintă inspirație, stimul și element...
07.04.2022 |
Vizualizări: 148
La 6 aprilie, Academia de Științe a Moldovei a organizat cel de-al doilea seminar în cadrul căruia au fost puse în discuție particularitățile pregatirii propunerilor de proiecte în cadrul programului Orizont Europa. Trainingul s-a desfășurat exclusiv în format online, pe platforma ZOOM. Sesiunea a avut ca scop inițierea în redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa, realizată în parteneriat de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Sesiunea a fost moderată de dr. Tudor Braniște, șef al Secției management academic și relații externe a AȘM. Și de data aceasta...
04.04.2022 |
Vizualizări: 292
Prof. Peter Gluckman: Trust in science in a world of disinformation is a matter we need to give greater consideration. Science has always been considered a field that benefits society. Understanding the science mission to society is very important in the 21st century when civilization faces many global challenges, whether they are caused by the climate changes and environmental issues in general, or by the rapid development of technology, or by problems related to human health, the society being always waiting for solutions. The pandemic has shown us that science can be a lifeline. These...
04.04.2022 |
Vizualizări: 292
Prof. Peter Gluckman: Încrederea în știință într-o lume a dezinformării este un subiect căruia trebuie să îi acordăm mai multă atenție. Știința întotdeauna a fost considerată un domeniu care aduce avantaje societății. Înțelegerea misiunii științifice pentru societate este foarte importantă în Secolul XXI când civilizația se confruntă cu mai multe probleme globale, fie că sunt generate de schimbări climatice și în general de probleme de mediu, fie de dezvoltarea fulgerătoare a tehnologiilor, fie de sănătatea oamenilor sau de schimbări sociale la scară largă, omenirea fiind mereu în așteptarea...