Statutul AȘM

Statutul Academiei de Științe a Moldovei (Aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.1/2 din 24 ianuarie 2019; modificat Prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.VI/1 din 16 februarie 2021) 

 

Înregistrări online