Hotărârile Adunării Generale

Data Nr. actului Denumirea actului administrativ Anexe
2024-03-12 XIV/2

Cu privire la alegerea doamnei dr. hab. Liliana CONDRATICOVA în calitate de secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei

 
2024-03-12 VI/1 Cu privire la alegerea membrilor de onoare
ai Academiei de Științe a Moldovei
 
2023-11-17 XIII/1

Cu privire la alegerea dlui academician Ion TIGHINEANU în funcția de Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

 
2023-09-06  XII/2

Cu privire la audierea Raportului privind activitatea
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2022

 
2023-09-06  XII/1 Cu privire la audierea şi aprobarea Raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2022  
2023-03-22 XI/2 Cu privire la înaintarea dosarului de includere a sediului Academiei de Științe a Moldovei în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat  
2023-03-22 XI/1 Cu privire la aprobarea rapoartelor
despre activitatea Secțiilor de Științe ale AȘM
în anul 2022
 
2023-03-10 V/2 Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei  
2023-03-10 V/1 Cu privire la alegerea membrilor corespondenți
ai Academiei de Științe a Moldovei
 
2022-10-26 IV/1 Cu privire la aprobarea Regulamentului de alegere a membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei Anexă
2022-07-01 III/1 Cu privire la atitudinea membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei vizavi de inițiativa Ministerului Educației și Cercetării referitor la reforma învățământului superior și a cercetării  
2022-06-08 II/1

Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei

 
2022-05-12 X/2

Cu privire la audierea Raportului privind activitatea
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2021

 
2022-05-12 X/1

Cu privire la audierea şi aprobarea Raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2021

 

2022-03-28

IX/1 Cu referire la aprobarea rapoartelor privind activitatea Secțiilor de Științe ale AȘM în anul 2021  

2021-02-16

VI/1 Cu privire la completarea și modificarea Statutului AȘM  
2020-06-30 V / 2 Cu privire la audierea Raportului anual despre activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2019   
2020-06-30 V / 1 Cu privire la audierea şi aprobarea Raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019   
2019-07-12 IV / 1 Cu privire la audirea si aprobarea Raportului asupra starii stiintei din republica Moldova in anul 2018   
2019-04-23 III/3 Cu privire la alegerea doamnei doctor habilitat Liliana CONDRATICOVA în funcția de secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei  
2019-04-23 III/2 Cu privire la aprobarea Regulamentului Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei  Anexa 1
2019-04-23 III/1 Privind audierea Raportului anual despre activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2018  
2019-04-09 II/3 Cu privire la alegerea dlui academician Ion TIGHINEANU în funcția de președinte al Academiei de Științe a Moldovei    
2019-01-24 I/3 Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită de personal ale Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei Anexa 1
2019-01-24 I/2 Cu privire la Statutul Academiei de Științe a Moldovei (redacție nouă) Anexa 1
2019-01-24 I/1 Cu privire la componența Secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei și a Adunării generale a Academiei de Științe a Moldovei Anexa 1

 

Înregistrări online