Științe sociale, economice, umanistice și arte

Conducător dr.hab.  m.cor. Victor Moraru
Adjunct dr. Aurelian Dănilă
Secretar științific      dr. Natalia Procop
Telefon (373 22) 21 07 43
Fax (373 22) 21 07 43
E-mail sectia.sseua.asm@gmail.com
Adresă

bir. 218,  MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 1

Membrii secției Științe sociale, economice, umanistice și arte


Membri titulari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Membri corespondenți
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Organizațiile secției Științe sociale, economice, umanistice și arte


1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
3   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
4   Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu"
5   Institutul de Istorie
6   Institutul de Protecţie a Plantelor si Agricultură Ecologică
7   Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
8   Institutul Naţional de Cercetări Economice
9   Institutul Patrimoniului Cultural
10   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
11   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
12   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
13   Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
14   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”