Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

30.05.2024 |
Vizualizări: 129
Fișier biografic: Născut la 31 mai 1954 în satul Onișcani raionul Călărași. A absolvit Școala de 8 ani din satul Onișcani. Studiile: Școala Pedagogică din Călărași, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți, doctorantura Institutului Pedagogic de Stat din Moscova. Stagii de specializare: în România, Iași (Academia de Muzică „George Enescu”), în Germania, or. Sankt Peter (Institutul „Musicosophia”), la Universitatea „Växjö ” din Suedia ș.a. Activitatea de muncă, științifico-didactică: începând cu anul 1973: învățător de muzică (s. Selemet, raionul Cimișlia); profesor la Școala...
15.04.2024 |
Vizualizări: 158
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești, aduc cordiale felicitări Institutului de Chimie cu ocazia aniversării a 65-a de la fondare. Menționăm cu mândrie că Institutului de Chimie este unul din cele mai puternice institute de cercetare din Republica Moldova, cu numeroase realizări, succese și vizibilitate pe plan internațional, cu un potențial uman foarte puternic, având actualmente în componența sa șase membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe – Isaac Bersuker, Gheorghe Duca, Tudor Lupașcu, Ion Geru, Fliur Macaev și Nicon Ungur...
31.03.2024 |
Vizualizări: 129
Stimate Domnule membru corespondent Valeriu Matei! Cu prilejul frumoasei vârste de 65 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează felicitări, urări de bine și sănătate! Opera Dvs. literară și științifică cuprinsă în 18 volume și antologii de poezie și peste 30 de antologii, o amplă nuvelă istorică, două piese de teatru, volume de critică literară și de istorie, peste 250 de studii și comunicări despre critică și istorie literară, etnologie și istorie a apărut la edituri și în publicații periodice din...
11.02.2024 |
Vizualizări: 205
Stimate Domnule Academician Ion ABABII, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, Vă felicită cordial cu ocazia frumoasei aniversări de 80 de ani! Graţie capacităţilor profesionale excepţionale, consacrării şi muncii asidue, aţi reuşit să deveniţi un om de știință notoriu, recunoscut în societate şi peste hotarele ţării. În mod special apreciem prestația Dvs ca manager de elită, aflându-Vă în funcţia de ministru al sănătăţii în anii 2005–2008 şi în cea de rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (1994–2005, 2008–2019)...
18.01.2024 |
Vizualizări: 446
Stimată doamnă membru corespondent Elena Zubcov, Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate, prosperitate și bunăstare. Această zi semnificativă pentru Dumneavoastră și pentru toți cei care Vă cunosc ne oferă posibilitatea de a ne exprima întreaga recunoștință pentru munca Dumneavoastră asiduă, profesionalismul înalt și dedicația de care dați dovadă în asigurarea dezvoltării și promovării hidrobiologiei, ihtiologiei și...
17.01.2024 |
Vizualizări: 400
Erudita cercetătoare Elena Zubcov – membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor onorific al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România, este de origine din satul moldovenesc Velikoserbulovka (anterior s-a numit Sârbul cel Mare), regiunea Nikolaev, Ucraina. Mulți confrați de-ai noștri au venit din Ucraina, în special din regiunea Cernăuți, ca să-și facă studiile la Chișinău, în limba maternă. Majoritatea dintre ei au și rămas să muncească în Republica Moldova, apreciind confortul psihologic lingvistic și cultural de aici. În context, am putea face o comparație și cu...
18.12.2023 |
Vizualizări: 148
Stimate Domnule Academician Cristian HERA, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, Cu prilejul aniversării a 90-a de la naștere, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei Vă adresează cele mai distinse și cordiale felicitări alături de urări de sănătate și prosperitate. Vă exprimăm sentimente de recunoștință și gratitudine pentru aportul considerabil adus la dezvoltarea cercetării în domeniul agriculturii și științei solului atât în România, cât și peste hotarele ei, inclusiv în Republica Moldova. Ne onorează faptul că în decursul a zeci de ani ați reprezentat în lume științele...
16.07.2023 |
Vizualizări: 289
Stimate Domnule academician Andrei EȘANU, Cu prilejul frumoasei vârste de 75 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe făgașul dezvoltării domeniului științific căruia V-ați consacrat – istoria, magistra vitae! De-a lungul anilor, Dvs. ați fost și rămâneți fidel vocației cunoașterii istorice, aducând prețioase contribuții la dezvoltarea științei istorice românești, la relevarea învățămintelor istoriei – pentru binele întregii societăți! Sunteți...
23.11.2022 |
Vizualizări: 206
Distinse domnule academician Gheorghe Rusnac, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează cele mai alese urări de bine și de sănătate cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani din ziua nașterii. Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științelor politice pe plan național și internațional. De-a lungul vastei activități manageriale în cadrul Universității de Stat din Moldova, ați fondat Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, denumită ulterior Facultatea...
16.08.2022 |
Vizualizări: 338
Meditând asupra biografiei academicianului Boris Găină, m-am convins încă o dată că temelia cunoașterii, caracterul, curiozitatea, comunicarea cu oamenii și alte abilități se formează în copilărie, în sânul familiei, în școală, printre săteni. Protagonistul nostru s-a născut la 17 august 1947 în satul Chițcanii Vechi, județul Orhei, dintr-o familie de țărani viticultori. Își amintește mai târziu că a fost mereu de ajutor tatălui la toate muncile agricole de îngrijire a viței-de-vie, până la etapa finală – procesarea strugurilor recoltați în curtea casei. „Am tras la teasc, când a fost nevoie...
05.07.2022 |
Vizualizări: 329
Academicianul Gheorghe Șișcanu a împlinit astăzi, 5 iulie, venerabila vârstă de 90 de ani. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a convocat Ședința solemnă a Consiliului Științific, în cadrul căruia a fost omagiat cunoscutul savant, coleg și prieten, care și-a dedicat întreaga viață prosperării domeniului fiziologiei plantelor, iar prin cercetările de înalt nivel ştiinţific, a reușit să-și plaseze numele în galeria savanților de renume în domeniul fotosintezei plantelor pomicole. La omagierea nonagenarului a fost prezent președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și...
27.06.2022 |
Vizualizări: 218
La 27 iunie academicianul Alexei Simașchevici împlinește 93 de ani – un bun prilej de a-i ura din tot sufletul la mulți ani, sănătate și putere. Totodată, avem o frumoasă ocazie de a face o retrospectivă a activității distinsului academician fizician. Alexei Simaşchevici s-a născut în orașul Chișinău, într-o familie înstărită de intelectuali. Bunicul și străbunicii lui de pe tată absolvenți ai Seminarului Teologic din Chișinău – aparțineau de tagma duhovnicească. Tatăl său, Vasile Simaşchevici, a absolvit Institutul de Finanțe din Kiev, specialitatea inginer economist. Vasile Simaşchevici a...
24.06.2022 |
Vizualizări: 98
Având în vedere aportul inventatorilor si rationalizatorilor la dezvoltarea economiei nationale, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 19 iunie 1995, în Republica Moldova a fost instituită Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului celebrată anual în ultima sâmbătă a lunii iunie. Cu această ocazie, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei felicită cordial inventatorii și raționalizatorii din cadrul institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ superior și întreprinderilor din țara noastră, apreciind înalt eforturile și abnegația depuse pentru realizarea progreselor...
05.03.2022 |
Vizualizări: 260
Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie au organizat o serie de manifestări științifice, dedicate academicianului în perioada 28 februarie-4 martie 2022. Astfel, ciclul de evenimente a demarat la Senatul USM, cu o ședință festivă, în cadrul căreia au fost lansate două volume dedicate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca - Monografia „Chimie ecologică: istorie și realizări” și „Academician Gheorghe Duca...
03.03.2022 |
Vizualizări: 192
Cu un mesaj de pace prin muzică și-a sărbătorit compozitorul academician Eugen Doga cea de-a 85 primăvară. Într-un concert omagial, dedicat îndrăgitului artist, la 1 Martie, de fapt, s-a scris istorie. E primăvară în calendar și ne-am obișnuit deja că primăvara începe cu maestrul Doga, este ziua în care marele compozitor este sărbătorit de toată țara. Un concert de zile mari, am spune, judecând după unicitatea compozitorului universal, dar și prezența în scena a Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, condusă de acad. Gheorghe Mustea, Orchestrei Naționale de Muzică...
18.02.2022 |
Vizualizări: 161
În acest sfârșit de săptămână, într-un 18 Făurar, îi spunem La Mulți Ani unei personalități marcante a științei naționale și internaționale, unei somități de mare prestigiu a Academiei de Științe a Moldovei, un reper al comunității științifice și o mândrie pentru țară. Este academician, se numește Valeriu RUDIC și este inventatorul BioR-ului. Este autor a unui număr impresionant, de peste 1200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, manuale, produse înregistrate și fabricate. Deține circa 300 brevete de invenţie, înregistrate în Republica Moldova, Federația Rusă, România. Așadar, Omul...
18.02.2022 |
Vizualizări: 249
Distinse domnule Academician Valeriu RUDIC, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul consemnării a 75 de ani de la naștere. Frumoasa aniversare pe care o marcați astăzi este un plăcut prilej de a Vă exprima întreaga recunoştinţă şi înalta preţuire pentru anii dedicaţi ştiinţei, devenind o somitate a lumii academice. Prestația științifică de-a lungul anilor, capacitățile deosebite manageriale și de cercetare, au condus la crearea unei dintre cele mai prolifice și de succes școli...
06.02.2022 |
Vizualizări: 604
Distinse domnule Academician Serafim Andrieș, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani. Vă adresăm înalta apreciere și recunoștință pentru contribuțiile valoroase în dezvoltarea cercetărilor în domeniul științei solului, precum și în activitatea Dvs. managerială. Dezvoltând cu succes bazele științifice privind sporirea fertilității efective a solurilor, optimizarea nutriției minerale a culturilor agricole, majorarea productivității...
11.09.2021 |
Vizualizări: 281
Onorate domnule membru corespondent Constantin Gaindric, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii. Talentul Dumneavoastră de matematician și informatician s-a materializat în rezultate științifice înalt apreciate la nivel național și internațional, iar grație calităților manageriale, de care ați dat dovadă pe parcursul anilor, avem astăzi un Institut de Matematică și Informatică performant, un sistem național de atestare reorganizat...
28.07.2021 |
Vizualizări: 652
Conf. univ, dr.hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI: „Eugeniu Coșeriu este una dintre puținele personalități de talie universală pe care le-a dat pământul Basarabiei. Cred că nici nu suntem în stare să înțelegem care este adevărata dimensiune al acestui titan al gândirii lingvistice și filosofiei limbajului. Trebuie să spunem că nici astăzi opera lui nu este tradusă toată în limba română și asta vorbește despre felul nostru de a ne prețui valorile. Dacă am fi fost capabili să înțelegem și să ne prețuim valorile cu adevărat, 2021 trebuia să se numească (și) „Anul Eugeniu Coșeriu”. Dacă... Se vede că așa și...

Înregistrări online