Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

22.03.2020 |
Vizualizări: 95
| Unique visitors: 27
Stimate Domnule Președinte academician Ion Tighineanu, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, colaboratorii AȘM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani. Savant notoriu, reprezentant de elită al comunității științifice din țara noastră, înalt apreciat de colegii de breaslă din țară și de peste hotare, Dumneavoastră, domnule Președinte, ați acumulat ample capacităţi manageriale, venind la conducerea Academiei de Științe la 9 aprilie 2019, anterior activând în calitate de prim-vicepreședinte și vicepreședinte al AȘM, prorector la...
04.03.2020 |
Vizualizări: 225
| Unique visitors: 51
Academicianul Tudor Lupașcu, doctor habilitat în chimie, ilustrul savant, valoarea științifică a căruia a fost recunoscută de-a lungul anilor atât de comunitatea științifică a chimiștilor din Republica Moldova, de marea familie a corpului academic autohton, cât și de comunitățile științifice de peste hotare, a împlinit 70 de ani. Nu se știe cu siguranță ce gene științifice a moștenit acad. Lupașcu, dar cert este că oricare ar fi moștenirea, l-a condus spre cunoaștere, cunoaștere temeinică, făcându-se cunoscut astăzi ca autor al preparatului farmaceutic Enoxil, autor a peste 800 de articole...
02.03.2020 |
Vizualizări: 252
| Unique visitors: 60
Printre personalitățile remarcabile, care au fondat direcții noi în știința națională, au contribuit la dezvoltarea şi aprecierea ei la nivel mondial, se află, cu certitudine, şi Academicianul Tudor Lupaşcu. E semnificativ faptul, că Dumnealui ca nimeni altul a sesizat perfect adierile timpului, orientând cercetările în subtilele probleme ale chimiei fizice, chimiei ecologice şi ale protecţiei mediului ambiant, aducând contribuții esențiale şi astfel purtând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin Şcoala ştiinţifică în domeniul sintezei adsorbanților carbonici şi studiul...
19.02.2020 |
Vizualizări: 147
| Unique visitors: 23
Academicianul Haralambie Corbu, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, consultant științific la Sectorul de literatură română premodernă și modernă, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, laureat al Premiului de Stat, deținător al „Ordinului Republicii”, a marcat 90 de ani de la naștere. Cu acest prilej, Institutul de Filologie Română, în colaborare cu Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM a organizat, la 18 februarie 2020, o Conferinţa ştiinţifică dedicată nonagenarului. La eveniment a participat conducerea...
17.02.2020 |
Vizualizări: 206
| Unique visitors: 41
Stimate domnule academician Gheorghe Cimpoieş, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă aduce sincere felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani de la naştere şi 50 de ani de activitate profesională şi managerială. Prin activitatea prodigioasă a Domniei Voastre aţi înscris în palmaresul ştiinţei ramurale agricole frumoase pagini de realizări notorii, înalt apreciate în ţară şi peste hotarele ei. Aflându-Vă mai bine de două decenii în fruntea uneia dintre cele mai prestigioase entităţi didactice – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, aţi adus substanţiale...
07.01.2020 |
Vizualizări: 56
| Unique visitors: 26
Stimate Domnule Academician Grigore BELOSTECINIC Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii vârstei onorabile de 60 de ani! Savant adevărat, reprezentant de elită al comunității științifice din țara noastră, înalt apreciat de colegii de breaslă și discipoli, Dumneavoastră, domnule academician, ați demonstrat remarcabile capacităţi manageriale, activând în calitate de şef-catedră „Marketing”, decan al facultăţii „Marketing” (1994–2001) și rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei (din 2001). Aprecierea colegilor de peste...