Apelul pentru Pace al Conferinței științifice internaționale Platforma europeană pentru pace organizată de Academia de Științe a Moldovei la 24 mai 2022

27.05.2022
Vizitatori unici: 2517

Luând act de mesajele și rapoartele prezentate la Conferința științifică internațională Platforma europeană pentru pace, organizată la 24 mai 2022 de Academia de Științe a Moldovei cu implicarea unor savanți notorii din diferite părți ale lumii, participanții la conferință au adoptat următorul Apel:

Susținem Apelul Academiei Române din 2 martie 2022 către academiile europene de a crea o platformă continentală de comunicare științifică, având ca scop identificarea valorilor, principiilor și aspirațiilor comune tuturor popoarelor, în vederea restabilirii și menținerii păcii.

Rezultatele cercetărilor oamenilor de știință din toate țările trebuie să fie puse în beneficiul păcii, bunăstării și prosperității. Numai în acest mod vom putea depăși împreună toate provocările actuale ale timpului.

Comunitățile științifice vor depune toate eforturile pentru promovarea păcii. Ne reafirmăm convingerea că Știința se solidarizează cu Rațiunea, Dezvoltarea, Dreptatea și Pacea.

Valorificând experiența și cunoștințele dobândite anterior, știința este profund ancorată în toate sferele de activitate, înregistrând progrese concrete și măsurabile, dar nu se poate dezvolta decât în condițiile unei păci sigure și prin susținerea statului. Știința bazată pe valori comune a fost și rămâne deschisă unui dialog transparent și constant cu societatea civilă și cu statul, urmărind obiectivul suprem al dezvoltării cercetării și asigurării unui impuls european și internațional.

Suntem de asemenea ferm convinși că știința e obligată să caute noi surse de energie regenerabilă, să găsească soluții pentru a atenua efectele încălzirii globale și a preveni viitoarele crize în domeniul sănătății și alimentării, conștientizând că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu doar sustrage atenția de la rezolvarea acestor probleme stringente, dar le și amplifică.

Conferința științifică internațională ,,Platforma europeană pentru pace”, prin discursul său democratic, este un bun punct de plecare al unui proces continuu pentru o mai mare implicare a oamenilor de știință în restabilirea și menținerea Păcii în lume.

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

 

Programul Conferinței cu link-uri la toate prezentările 

Înregistrări video:

https://www.privesc.eu/Arhiva/99371/Conferinta-stiintifica-internationala--Platforma-Europeana-pentru-Pace-

https://www.youtube.com/watch?v=Pd7NQLWgXws

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online