Arhiva pentru sursa: moderator

25.11.2022 |
Vizualizări: 82
„Misiunea Academiei, în orice stat, mai tânăr sau mai vechi, în proces de consolidare a independenţei şi suveranităţii sau în orice altă perioadă este aceeaşi: de a furniza fapte şi argumente ce ţin de adevărul ştiinţific şi istoric. Iar statul, vechi sau tânăr, să se bazeze numai pe adevăr, dacă vrea să fie respectat de comunitatea internaţională. Rolul Academiei este, pe bună dreptate, cel pe care îl au toate Academiile şi centrele de cercetări din ţările civilizate din toate timpurile: să stabilească adevărul şi să-l pună în serviciul statului şi al omenirii”. Academician Silviu Berejan In...
24.11.2022 |
Vizualizări: 388
„Medicii pentru pace” – sub acest dicton în Sala Aurie a Academiei de Științe a Moldovei s-a desfășurat la 22 noiembrie 2022 o nouă Expoziție națională. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în contextul Conferinței științifice internaționale „George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne” de pe agenda comună a celor două academii – Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. Startul expoziției a fost dat simbolic de Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu și Rectorul USMF „N. Testemițanu” dr...
23.11.2022 |
Vizualizări: 108
Distinse domnule academician Gheorghe Rusnac, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează cele mai alese urări de bine și de sănătate cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani din ziua nașterii. Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științelor politice pe plan național și internațional. De-a lungul vastei activități manageriale în cadrul Universității de Stat din Moldova, ați fondat Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, denumită ulterior Facultatea...
21.11.2022 |
Vizualizări: 273
Comunicarea om-calculator în limbaj uman a fost una din problemele, pe care și-au propus să o soluționeze cercetătorii – lingviști și informaticieni – încă de la apariția primelor calculatoare electronice. Extrem de dificilă și aparent fără speranțe într-un rezultat satisfăcător la începutul erei tehnologiilor informaționale, astăzi putem afirma cu certitudine că pentru această provocare avem soluții mai mult decât acceptabile, dovadă fiind sistemele de traducere automată de o calitate bună, operarea prin semnal vocal integrată în orice telefon mobil, conversia text-vorbire-text, asistenții...
16.11.2022 |
Vizualizări: 121
După cum se știe, la 10 noiembrie curent, a fost marcată în lume și în țara noastră Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a AȘM și a adunării festive convocată de Ministerul Educației, anticipate de organizarea Concursului cu privire la Premiile Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice de valoare, obținute în diverse domenii, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. Cu titlul de noutate a constituit...
15.11.2022 |
Vizualizări: 38
1. Call for nominations of experts to advise the 7th edition of the UNEP Global Environment Outlook (GEO-7) For ISC Members only The ISC invites all Members to nominate experts to become part of the Multidisciplinary Expert Scientific Advisory Group (MESAG) to advise on the scientific credibility of the seventh edition of the Global Environment Outlook (GEO-7 – https://www.unep.org/events/unep-event/seventh-edition-global-environment-outlook-geo-7-scoping-meeting) assessment and its accompanying Summary for Policymakers. The MESAG will be tasked with providing guidance to the United Nations...
14.11.2022 |
Vizualizări: 536
De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10 noiembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei s-a transformat într-un autentic centru expozițional, în care au domnit în deplinătatea lor performanța, inovarea, creativitatea și originalitatea. Cercetătorii, călăuziți de mesajul acestui eveniment remarcabil, și-au etalat cu brio rezultatele pe domeniile lor de competență obținute în anii 2020–2022, în cadrul mai multor proiecte de cercetare. Lansată de Academia de Științe încă la finele lui septembrie, Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate...
10.11.2022 |
Vizualizări: 111
Mesajul de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare din partea domnului dr. Luc Allemand din Paris, Franța, Secretar General al Agendei Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă : https://www.youtube.com/watch?v=UyRVVfJLaK4...
07.11.2022 |
Vizualizări: 777
În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 212 din 2 noiembrie 2022, au fost aprobate rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2020–2021 în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte, Premiul pentru tineri cercetătorii, precum și Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2021: în domeniul literatură Premiul „Grigore Vieru” – doctor habilitat, profesor universitar Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Opera literară ca...
03.11.2022 |
Vizualizări: 192
Emisiunea „Obiectiv comun” de la postul TVR Moldova, difuzată la 2 noiembrie 2022, care abordează subiecte ce țin de economie, educație, istorie, cultură, turism, forță de muncă etc., are un impact special. De această dată, discuția s-a axat pe importanța cercetărilor fundamentale, despre care actualmente se vorbește mult și argumentat în lume. Este bine de luat aminte că anul 2022 a fost proclamat An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Sesiunii a 76-a a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2 decembrie 2021, menționându-se între altele că...
31.10.2022 |
Vizualizări: 833
Joi, 10 noiembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei organizează Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Agenda manifestării, ajunsă la cea de-a XII-a ediție, include deschiderea evenimentului, mesaje de salut și Gala de decernare a Premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase, obținute în domeniile științelor sociale, economice, umanistice și arte, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. În cadrul...
30.10.2022 |
Vizualizări: 153
În perioada 3-5 noiembrie 2022, la Chișinău va avea loc Conferința științifică cu participare internațională dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea IMSP Institutul Mamei și Copilului, desfășurată sub patronatul Ministerului Sănătății din Republica Moldova. Conferința își va ține lucrările la IMSP Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 83). Deschiderea sesiunii plenare va avea loc la 3 noiembrie 2022, ora 13.00 (Institutul Mamei și Copilului, Clinica Pediatrie, etajul 2, Sala de Conferințe”) Cu mesaje de salut și felicitări din partea oficialităților vor interveni...
25.10.2022 |
Vizualizări: 153
Lansat în cadrul „Săptămânii științei”, celebrată de Academia de Științe a Moldovei între 7 și 12 iunie 2021 cu prilejul celei de a 60-a aniversări de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic, simpozionul științific internațional „Studiul artelor în context European” a ajuns la cea de-a doua ediție. Evenimentul a fost organizat la 20 octombrie 2022 de către Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte; Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”; în...
24.10.2022 |
Vizualizări: 204
În conformitate cu Regulamentul AŞM privind decernarea Premiilor AŞM, la Comisia de decernare a premiilor AŞM au fost transmise 9 dosare ale pretendenţilor, însoţite de rezultatele expertizei, la următoarele domenii științifice: - literatură „Grigore Vieru”; - istorie și filosofie „Alexandru Boldur”; - ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”; - drept şi științe politice „Constantin Stere”; - studiul artelor „Maria Bieşu”; - pentru tineri cercetători (în domeniul ştiințelor sociale, economice, umanistice și arte) „Valeriu Canțer”. La domeniul limbă română „Eugen Coșeriu” nu a fost depus niciun...
24.10.2022 |
Vizualizări: 113
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, anunță cu profundă tristețe că la 23 octombrie 2022 s-a stins din viață membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Ion CORCIMARU, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Laureat al Premiului de Stat (2008), savantul care a avut o contribuție inestimabilă în dezvoltarea științei în domeniul hematologiei. În aceste clipe de grea pierdere, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, întreaga comunitate științifică exprimă sincere condoleanțe îndureratei familii, rudelor, colegilor și...
20.10.2022 |
Vizualizări: 167
Acad. Eugen SIMION (1933 – 2022) Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune Academiei Române, întregii comunități științifice din tot spațiul românesc, familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a membrului de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei Eugen SIMION, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui for în perioada 1998–2006, scriitor și critic literar. Dumnezeu să-l odihnească în pace....
18.10.2022 |
Vizualizări: 113
Președintele Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), acad. Ion Tighineanu, întreprinde o vizită la Riga, la invitația acad. Ivars Kalvins, președintele Academiei de Științe a Letoniei (AȘL). În cadrul acestei vizite, la 17 octombrie 2022, a fost semnat Acordul de cooperare științifică între AȘM și AȘL, care prevede inițierea unor proiecte comune pentru participarea în programele comunitare, organizarea conferințelor și simpozioanelor cu participarea cercetătorilor din ambele țări, promovarea schimbului de informații și preluarea bunelor practici, înclusiv cu referire la știința deschisă...
18.10.2022 |
Vizualizări: 165
Joi, 20 octombrie 2022, ora 10.00, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei va avea loc cea de-a doua ediție a Simpozionului științific internațional „STUDIUL ARTELOR ÎN CONTEXT EUROPEAN”. Simpozionul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, în parteneriat cu Academia Europeană de Știinţe și Arte, Salzburg, Austria, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, Institutul Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie „M. Rylski”...
13.10.2022 |
Vizualizări: 103
„Știința este foarte vulnerabilă și doar toți împreună vom face față provocărilor. Sperăm că Republica Moldova în continuare va avea un potențial științific important cu dezvoltare fructuoasă în viitor” dr. hab. Olga Gagauz Un eveniment important din activitatea științifică din Republica Moldova – conferința științifico-practică internațională „Creșterea economică în condițiile globalizării” – și-a ținut lucrările la Chișinău, la 12-13 octombrie 2022, la care au participat peste 150 de cercetători din Republica Moldova și de peste hotare (România, Italia, Ucraina, Polonia, Estonia, Bulgaria...
12.10.2022 |
Vizualizări: 409
În contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare (marcată anual la 10 noiembrie) și a Zilei Internaționale a Studentului (marcată la 17 noiembrie) Academia de Științe a Moldovei organizează Expoziția națională „Știința pentru pace: creativitate, experiență, perspective”. Expoziția națională se va desfășura la 10 noiembrie 2022, în cadrul Adunării festive a AȘM și decernarea premiilor AȘM pentru rezultate științifice relevante în anii 2020–2021 în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte, Premiului AȘM pentru tineri cercetători, precum și Premiului AȘM...