Academia de Științe a Moldovei a felicitat Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova cu prilejul a trei decenii de activitate

26.06.2023
Vizitatori unici: 1124

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova (MOLDCOOP) și Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) au organizat în perioada 21-23 iunie un Program de manifestări consacrate aniversării a 30-a de la fondarea UCCM și a 155 de ani ai Cooperației de Consum din Republica Moldova. În cadrul lui și-a desfășurat lucrările Conferința științifico-practică internațională cu genericul „Dezvoltare economică și cercetare”.

A deschis suita de manifestări aniversare dna Larisa ȘAVGA, profesor universitar, doctor habilitat, rector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, subliniind semnificația acestor evenimente pentru istoria și prezentul acestei instituții de învățământ superior, care se axează în activitatea ei cotidiană pe performanță în educație, implementarea rezultatelor științifice în producție, dezvoltarea abilităților practice. Și toate aceste obiective sunt realizate ținând cont de specificul UCCM – ea este unica instituție de învățământ superior din republică specializată în pregătirea specialiștilor în domeniul comerțului. Actualmente, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova întrunește trei facultăți: Management şi drept, Marketing și merceologie, Contabilitate și informatică economică și 9 catedre universitare. Procesul educațional și de cercetare este asigurat de un corp profesoral didactic de înaltă prestație profesională, ce include titulari în proporție de 90 la sută, dintre care circa 65% sunt doctori și doctori habilitați, conferențiari și profesori universitari.

La eveniment au venit cu mesaje de salut dl Vasile CARAUȘ, președintele Biroului Executiv MOLDCOOP;  dr. Adriana CAZACU, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării;  acad. Boris Găină, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, dr.  Andrei CHICIUC, președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, dl Todor IVANOV, Secretar General al Comunității Europene a Cooperativelor de Consum,  Sergiu HAREA, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, m.c. Alexandru STRATAN, Consiliul rectorilor din R. Moldova, rector al Academiei de Studii Economice și alții. Vom menționa că reprezentantul Academiei de Științe a înmânat Diplome de gratitudine prof. univ., dr. Nicolae Romandaș, precum și doctorilor, conferențiari universitari Sofiei Căpățină și Oxanei Livițchi.

În prima zi de lucru, în cadrul Conferinței științifico-practice internaționale cu genericul „Dezvoltare economică și cercetare”, două personalități științifice au fost distinse cu titlul de „Doctor Honoris Causa”. Aceștia sunt: prof. univ., dr. hab. Petro KUTSIK, rector al Universității Comercial-Economice din Lvov (Ucraina) și prof. univ., dr. inginer Lucian-Puiu GEORGESCU, rector al Universității ”Dunărea de Jos” din Galați (România).

A doua zi, în cadrul Ședinței festive consacrate aniversării a 30-a de la fondarea UCCM și a 155 de ani ai Cooperației de Consum din Republica Moldova, au fost acordate titlul de „Membru de Onoare al comunității academice a UCCM” la trei personalități științifice și din domeniu: dlui Sergiu HAREA, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, acad. Boris GĂINĂ, vicepreședintele  Academiei de Științe a Moldovei, dlui Todor IVANOV, European Community of Consumer Co-operatives.

UCCM, fondată în anul 1993, este membru al Asociației Internaționale a Universităților (a.1999), al Asociației Internaționale a Instituțiilor de Învățământ Comercial-Economic (a.2000), al Asociației Mondiale a Merceologilor și Tehnologilor (a.2006), al Academiei Internaționale a Cooperației (a.2008). Universitatea este semnatară a Magna Charta Universitatum (a.2011).

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova cooperează fructuos cu instituții de profil comercial-economic și de cercetare din peste 30 de țări, inclusiv Finlanda, Suedia, Germania, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Kazahstan, Spania, Lituania, România, Federația Rusă, Tadjikistan, Ucraina, Polonia, Franța, Belgia etc.

La mulți ani viguroși și prosperi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova!

În imagini: însemnele de „Membru de Onoare al comunității academice a UCCM”  cu care a fost distins acad. Boris Găină, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei.

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

 

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online