LA 5 MAI ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI A ADERAT LA CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRU

06.05.2023
Vizitatori unici: 886

La 5 mai 2023, Academia de Științe a Moldovei a aderat la Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. În acest sens, premierul Dorin Recean a semnat o Dispoziție prin care a fost modificată componența Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru (care poate fi consultată la link-ul https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2023/05/26-03-4788-05.05.2023.pdf). Menționăm că alături de Academia de Științe, la Consiliul Economic au aderat Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului, Organizația Națiunilor Unite în Moldova, Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice ș.a.

Prin această modificare, numărul membrilor platformei s-a ridicat de la 118 la 142, integrând asociații de business, organizații din domeniul cercetării și inovări, organizații internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri, autorități și instituții publice.

Reiterăm poziția noastră că societatea academică este deschisă dialogului constructiv și acordă întreg sprijinul prin cercetările științifice de valoare în domeniile de competență ale membrilor AȘM și a tuturor oamenilor de știință din organizațiile de cercetare și inovare. În acest context, în decursul ultimilor ani AȘM a lansat o serie de platforme de cercetare și dialog (a se vedea https://asm.md/platforme-stiintifice).

Totodată, în vederea promovării științei și a imaginii AȘM pe plan național și internațional, realizării obiectivelor ce țin de perfectarea Raportului anual asupra stării științei în Republica Moldova, precum și a mai multor atribuții statutare ale AȘM, Prezidiul AȘM a format următoarele comisii academice de specialitate cu experți naționali și din străinătate (https://asm.md/comisii-de-specialitate):

a) Comisia „Schimbări climatice” (coordonator mem. cor. Elena Zubcov),

b) Comisia „Agricultură” (coordonator mem. cor. Boris Boincean),

c) Comisia „Securitate socioeconomică” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan),

d) Comisia „Istoria științei” (coordonator mem. cor. Demir Dragnev),

e) Comisia „Patrimoniul cultural în context european” (coordonator mem. cor. Mariana Șlapac).

În cadrul acestor platforme și comisii academice de specialitate sunt organizate conferințe științifice, se țin prelegeri pe diferite subiecte importante, dezbateri publice etc.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online