Sărbătorim împreună, pe 26 septembrie, Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural cu tema Living Heritage – Patrimoniul viu

24.09.2023
Vizitatori unici: 1074

Marți, 26 septembrie 2023, ora 10.00, pentru a consemna Zilele Europene ale Patrimoniului alături de cele 50 de țări semnatare ale Convenției Culturale Europene, la Academia de Științe a Moldovei își va deschide lucrările conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” („Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow”).

Cea de-a VIII-a ediție este organizată de Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Științe a Moldovei; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice T.A.B.O.R. (Iași, România); Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România); Universitatea Liberă din Berlin, Germania; Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina (Lviv); Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Muzeul Național de Istorie a Moldovei și alți parteneri.

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” are loc în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural, în cadrul Programului de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, director de proiect dr. hab. Aliona Grati (USM).

Evenimentul se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) și în format online, pe platforma ZOOM.

Link de conexiune https://us02web.zoom.us/j/86249013800?pwd=UzNoQTNBT2djSFdGaVpGL0ZZN2xrUT09 

Lucrările conferinței vor fi transmise de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale disponibile la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=niCnqNCl5cY.

 

Agenda conferinței:

26 septembrie, ora 10.00, Sala Azurie a AȘM – Deschiderea conferinței

Moderator dr. hab. Liliana Condraticova

 

Mesaje de salut din partea organizatorilor și oaspeților invitați

 

Ședința plenară, comunicări

Dr. hab. în studiul artelor Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova), Sediul central al Academiei de Științe a Moldovei: clădire de valoare istorică, arhitecturală și memorialistică / The headquarters of the Academy of Sciences of Moldova: a building of historical, architectural and memorial value

Dr. hab. în istorie Elena PLOȘNIȚA (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Patrimoniul memorial. Aspecte teoretice și practice de valorificare / Memorial heritage. Theoretical and practical aspects of capitalization

Doctor of Historical Sciences, E.S. Theofil RENDIUK (Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology M.T. Rylsky, National Academy of Sciences of Ukraine), Rolul deosebit al Republicii Moldova în acordarea sprijinului Ucrainei în condiţiile invaziei actuale a Rusiei / The special role of the Republic of Moldova in providing support to Ukraine under the conditions of the current Russian invasion

Alina OSTAPOV (Ministerul Culturii; Universitatea Tehnică a Moldovei), Reconstrucția Chișinăului prin prisma corespondenței arhitectului-academician Alexei V. Șciusev / The reconstruction of Chișinău through the correspondence of architect-academician Alexei V. Şciusev

 

Prezentări de carte, reviste

Lansarea revistei „DIALOGICA”, supliment nr. 1, 2023 consacrat împlinirii a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România – prezintă dr. hab., prof. univ. Aliona GRATI (redactor-șef al revistei „DIALOGICA”, director Program de Stat, director Școala Doctorală Științe Umansitice și ale Educației, USM), dr. în istorie Adrian-Marius NICOARĂ (Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Director Centrul de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Buzău, România)

Lansarea volumului 23, anul 2022 „Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural / Conservation and restoration cultural heritage” – prezintă dr. habil. în arte vizuale, prof. Nicoleta VORNICU (editor-șef al revistei, Director al Centrului Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași; Expert Ministerul Culturii, România)

Lansarea volumului V „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (Iași-Chișinău, 2023, editor dr. hab. Liliana Condraticova), supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” din Iași, editor-șef, profesor, dr. habil. în arte vizuale Nicoleta Vornicu – prezintă dr. în științele educației Larisa SADOVEI (director Școala Doctorală Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”)

Lansare de carte –autor dr. în istorie Marina MIRON Omul în casă – Casa în viața omului. Casa tradițională a bulgarilor din Republica Moldova ca parte a patrimoniului cultural (Chișinău: Editura Bons Offices, 2023, 316 p., redactor științific dr. în istorie Diana NICOGLO).

Vernisarea Expoziției Scuarul Șciusev: Concurs de proiecte, realizată în contextul reabilitării scuarului Casei Memoriale „Alexei Șciusev” – Sala Aurie a AȘM (26 septembrie – 8 octombrie 2023) prezintă Anatolie Povestca, Șef filială Casa Memorială „Alexei Șciusev” din Chișinău

 

26 septembrie: ora 14.00– 17.00 susținerea comunicărilor în secțiunile tematice

27 septembrie: ora 10.00 – susținerea comunicărilor în secțiunile tematice. Vizite de documentare la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Casa Memorială „Alexei Șciusev” din Chișinău

Pentru detalii despre desfășurarea secțiunilor, rugăm participanții să se adreseze moderatorilor.

 

Secțiunea 1

Arta și mitopoetica orașului în context național și internațional / The art and mythopoetics of the city in the national context and international

Desfășurată la Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova

Moderatori dr. hab. Aliona GRATI, dr. Diana DEMENTIEVA ([email protected])

 

Dr. hab. în filologie, prof. univ. Aliona GRATI (USM), Vizitele monarhilor la Bălți sau despre poveștile unui oraș onorat / The Monarchs’ Visits to Balti or About the Stories of an Honored City

Mem. cor. al AȘM, dr. hab. în studiul artelor Mariana ŞLAPAC (Institutul Patrimoniului Cultural; USM), Arhitectul Nicolae Mertz – portret de creaţie / Creative portrait of the architect Nicolae Mertz

Dr. în istorie, prof. univ. Ioan OPRIȘ (Universitatea „Valahia” din Târgoviște, România), Marcu Beza și Harta – argument diplomatic / Marcu Beza and the Map – diplomatic argument

Dr. în studiul artelor Natalia PROCOP (AȘM; USM), Lacurile Chișinăului în pictura de șevalet / The lakes of Chisinau in easelet painting

Dr. în istorie Elena CHIABURU (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași, România; Expert Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național), O raritate bibliofilă: Bucoavna imprimată la Chișinău în anul 1836 / A bibliophile rarity: Bucoavna printed in Chisinau in 1836

Dr. în istorie Marius-Adrian NICOARĂ (Centrul de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, România), Orașul Buzău protector al creatorilor de patrimoniu național, de la Școala de Zugravi de subțire la pictori consacrați / The city of Buzău protector of the creators of national heritage, from school of thin painting to established painters

Dr. aeronautică Viorel GHEORGHE (Comisia de Istorie a Orașelor din România, România), Orașele Vechiului Regat și timpul liber în secvențe memorialistice / Cities of the old Kingdom and leasure time in memoir sequences

Prof. univ. dr. Daniel DUMITRAN (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România), Între ortodoxie și integrare culturală: monumentele funerare din cimitirul evreiesc din Alba Iulia / Between Orthodoxy and Cultural Integration: The Funeral Monuments in the Jewish Cemetery in Alba Iulia

Dr. în istorie Mircea TĂNASE (Fundația Mareșal „Alexandru Averescu”, Buzău, România), Petre Antonescu un mare arhitect român. 150 de ani de la naștere (1873–1965) / Petre Antonescu – a great Romanian architect. 150 years since the birth (1873–1965)

Dr. în studiul artelor, prof, univ. Ana SIMAC (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău), Valorificarea identității naționale în vestimentația contempornă / Capitalizing on national identity in contemporary clothing

Dr. în științele educației Ludmila Mokan-Vozian (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău), Arta în societatea contemporană: valori și influențe / Art in contemporary society: values ​​and influences

Dr. în filologie Rodica GOTCA (USM), Structuri arhetipale în imaginarul poetic chișinăuian / Archetypal Structures in the Chisinau Poetic Imaginary

Dr. în filologie Elisaveta IOVU-MACARI (USM), Imaginea orașului Cahul în însemnările de călătorie străine / The Image of the City of Cahul in Foreign Travel Notes

Dr. în filologie Diana DEMENTIEVA (USM), Teme și motive în legendele contemporane ale Chișinăului / Themes and Motifs in the Contemporary Legends of Chisinau

Doctorand Valeria SURUCEANU (Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău), Cooperarea internațională în protejarea și consolidarea patrimoniului cultural în contextul conflictului transnistrean / International cooperation in protecting and strengthening cultural heritage in the context of the Transnistrian conflict

Dr. în studiul artelor Rodica URSACHI (UPS „Ion Creangă”), Universul obiectual al atelierului de creație refractat în pictură prin ochiul magic al artistei Valentinei Rusu-Ciobanu / The object universe of the creative studio refracted in painting through the magical eye of the artist Valentina Rusu-Ciobanu

Alina RUSU (Radio România, Chișinău), Necesitatea politicii memoriale pentru o societate democratică / The necessity of memorial politics for a democratic society

 

Secțiunea 2

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural – experiență şi bune practice / Conservation and restoration of cultural heritage –experience and best practices

Desfășurată la Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R Iași, România

Moderator dr. habil., prof. Nicoleta VORNICU ([email protected])

Link de conexiune platforma ZOOM https://us02web.zoom.us/j/86249013800?pwd=UzNoQTNBT2djSFdGaVpGL0ZZN2xrUT09

 

Dr. habilitat în arte vizuale, profesor Nicoleta Vornicu (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iași; Expert Ministerul Culturii, România), dr. în biochimie Cristina Bibire (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iași; Expert Ministerul Culturii, România), Expertiza științifică în sprijinul datării picturii de la catapetesma bisericii Petru și Pavel, Mânastirea Cetățuia, Iași / The scientific expertise in support of the dating of the painting from the catapetesma of the Peter and Paul church Cetățuia Monastery, Iași

Inginer chimist, expert Oana Mihaela CĂPĂȚÎNĂ (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România), dr. în inginerie chimică, expert Maria GEBA (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România), Analizarea și conservarea-restaurarea unui document de secol XVII, din timpul celei de a doua domnii a lui Ștefan Tomșa (II) / Analysis and preservation-restoration of a document of the XVII century, from the time of the second reign of Stephen Tomșa (II)

Senior conservator Simona Violeta GHEORGHE (Muzeul Olteniei Craiova, România), Restoration and conservation of two amphora dated bronze age

Dr. în istorie Arcadie M. BODALE (Arhivele Naționale din România, Iași), Lucrări de întreținere și de restaurare a Palatului domnesc din Iași în a doua treime a secolului al XIX-lea / Maintenance and Restoration Works to the Royal Palace of Iasi in the Second Third of the 19th Century

Masterand Iuliana Cojoacă (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași), dr. în biologie Mina Moșneagu (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași), Cercetarea și restaurarea icoanei bifaciale „Maica domnului cu Pruncul” și „Răstignirea Domnului” (1852) / The Research and Restoration of the Bifacial Icon “Mother of the Lord with Child” and “The Crucifixion of the Lord” (1852)

Conf. univ., dr. Geanina Ionescu (Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, România), Restaurarea picturii pe lemn din interiorul Bisericii din Vința. Provocări și realizări / Restoration of the wood painting inside the Church in Vința. Challenges and achievements

Dr., inginer Cătălin ONUȚU („Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi, Romania), Dr. ing.Dragoș UNGUREANU („Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi, The Academy of Romanian Scientists, Bucuresti, Romania), Replicating Heritage Architectural Elements within the BIM Framework through Laser Scanning, 3D Modeling, and 3D Printing with Cementitious Materials

Ing., expert restaurator ceramică, sticlă, porțelan, os, corn Ligia Otilia Teodor (Centrul de Cercetare și Restaurare-Conservare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași), Aspecte privind degradările specifice ale materialului arheologic din os și corn / Aspects of specific degradations of bone and horn archaeological material

Dr. în istorie, expert restaurator Alexandrina MUSTEA-CUȚUI (Muzeul Național al Bucovinei, Suceava, România), „Casa Lateș” din Muzeul Arta lemnului, Câmpulung Moldovenesc: starea de conservare / „The Lateș House” from the Wood Art Museum, Campulung Moldovenesc: state of preservation

Conservator expert Claudia LUPU (Muzeul Național al Marinei Române), Aspecte ale stării de conservare a trei documente și problematica restaurării lor / Aspects of the state of conservation of three documents and the issue of their restoration

Muzeograf Mihai-Alex Olteanu (Muzeul Mitropolitan Iași), Obiecte din patrimoniul Muzeului Mitropolitan Iași, datate în perioada păstoririi Mitropolitului Veniamin Costachi  / Objects from the heritage of the Iași Metropolitan Museum dated during the pastorate of Metropolitan Veniamin Costachi

Expert restaurator Remus Ioan Popa (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România), Intervenții de abordare estetică asupra unei icoane lipovenești / Aesthetic approach interventions on a lipovean icon

 

Secțiunea 3

Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală / Ethnological heritage: from ignorance to cultural valorization

Desfășurată la Chișinău, Academia de Științe a Moldovei

Moderator dr. Marina MIRON ([email protected])

 

Dr. hab. în istorie Alina FELEA (Institutul de Istorie, USM), Foile de zestre ale fiicelor de boieri din Țara Moldovei (sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea) – element important al patrimoniului / Dowry sheets of boyar’s daughters from the Principality of Moldova (XVIII-th century – the beginning of XIX-th century) – an important element of the heritage

Doctor of Historical Sciences, E.S. Theofil RENDIUK (Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology M.T. Rylsky, National Academy of Sciences of Ukraine), Масова емiграцiя з України: iсторiя та сучаснiсть / Mass emigration from Ukraine: history and present

Dr. în istorie Valentin Arapu (Institutul Patrimoniului Cultural), Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetarea problemei rolului descântătoarelor în contextul medicinei populare: sinteze ale documentării de teren realizate în comuna Borca, județul Neamț (5-6 august 2023) / Valuation of ethnocultural patrimony in the research of the problem of the role of the enchantresses in the context of folk medicine: synthesis of the field documentation carried out in Borca commune, Neamt county (5-6 August 2023)

Dr. în istorie Diana NICOGLO (IPC), Reprezentarile despre sărăcie și bogăție (bazate pe operele de ficțiune ale găgăuzilor) / Representations of poverty and wealth (based on the works of fiction of the Gagauz).

Doctorand Ana ISCHIMJI (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Meșteșugul prelucrării pieilor și blănurilor în localitățile din sudul Basarabiei / The craft of processing hides and furs in the localities of southern Bessarabia

 

Panel Народне декоративно-ужиткове мистецтво: проблеми дослідження, репрезентації та обліку автентичних артефактів / Arta populară decorativă aplicată: probleme de cercetare, reprezentare și valorificare a artefactelor autentice

Desfășurată la Institutul de Etnologie (Lviv) al Academiei Naționale de Științe din Ucraina

Moderatori dr. hab. Оlena FEDORCHUK, dr. Ekaterina KOJUHAR ([email protected])

 

кандидат історичних наук Валентина Сушко/Valentyna Sushko (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної Академії Наук України / Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology M.T. Rylsky, National Academy of Sciences of Ukraine), Маркери традиційної культури як національні символи українців / Markers of traditional culture as national symbols of Ukrainians

кандидат історичних наук Олександр КОЛОМИЙЧУК/olexandr kolomyichuk (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України), Ритуальні бешкети на Галицькій Бойківщині: сакральний простір традиційної культури / Ritual beshkets in the Galician Boykiv region: sacred space of traditional culture

Докторка мистецтвознавства Галина ІВАШКІВ (Інститут народознавства НАН України (Львів), Керамічні вази: функціональне приначення, форма, декор / Ceramic vases: functional purpose, form, decor

доктор педагогіки Катерина КОЖУХАР / Katerina COJUHARI (Інститут культурної спадщини / Institute of Cultural Heritage), Маланка Кодр із вуст Тетяни Попа / Lightning Coder from the mouth of Tatyana Popa

доктор історичних наук Виктор КОЖУХАР / Victor COJUHARI (Інститут культурної спадщини / Institute of Cultural Heritage), Внутрішня міграція українців у контексті загальних міграційних процесів у Республіці Молдова / Internal migration of Ukrainians in the context of general migration processes in the Republic of Moldova

 

Secțiunea 4

Orașul Bălți: istorie, patrimoniu, memorie / The city of Balti: history, heritage, memory

Desfășurată la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Moderatori dr. Ludmila D. COJOCARU, dr. hab. Nicolae ENCIU ([email protected])

 

Muzeograf Ludmila DOBROGEANU (Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți), Activitatea „Astrei” basarabene (anii ′20 – ′30 ai secolului al XX-lea). Studiu de caz: Căminul cultural „Astra” din com. Copăceni, jud. Bălţi / The activity of the Bessarabian „Astra” (20s – 30s of the 20th century). Case study: „Astra” Cultural house from Copăceni commune, Bălţi county

Dr. hab. în istorie Nicolae ENCIU (Institutul de Istorie, USM), Ancheta sanitară a Ministerului Sănătății și Asistenței Sociale din toamna anului 1938 în orașul și județul Bălți. Obiective și realizări / The sanitary investigation of the Ministry of Health and Social Assistance from the autumn of 1938 in the city and county of Bălţi. Goals and Achievements

Doctorand Ana MOLCOSEAN (Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației, USM), Teatrul Scala – perla culturală a Bălțiului interbelic / The Scala Theater – the cultural pearl of interwar Bălţi

Muzeograf Mariana MIHALEVSCHI (Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți), Slobozia Bălților – de la „moșie mănăstirească” la cartier orășenesc / Slobozia Bălților – from „monastic property” to urban district

Dr. în istorie Lidia PĂDUREAC (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Institutul Învățătoresc din Bălți în retrospectivă istorică (1945–1953) / The Teachers Institute from Bălți in historical retrospective (1945–1953)

Muzeograf Radu MARANDIUC (Muzeul de Istorie și Etnografie din Sângerei), Aspecte istorice ale relațiilor dintre orașele Bălți și Sângerei / Historical aspects of the relationships between the cities of Bălți and Sângerei

Muzeograf Valentina ANTOCI-LISNIC (Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți), File din istoria comunității lipovenești a orașului Bălți / Pages from the history of the Lipovan community of Bălți

Dr. hab. în studiul artelor, prof. cerc. Tudor STAVILĂ (USM; IPC), Orașul Bălți în artele plastice / The city of Bălţi in the fine arts

Doctorand Ana ISCHIMJI (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Prelucrarea pieilor și blănurilor în localitățile din nordul Republicii Moldova / The processing of hides and furs in the localities of the north of the Republic of Moldova

Dr. în istorie Marina MIRON (USM), Traseul turistic „Bălți interbelic: oameni, cultură, arhitectură” / Touristic route „Balti interwar: people, culture, architecture”

Dr. în istorie Ludmila D. COJOCARU (USM; Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Cultura promovării imaginii orașului Bălți: perspective interdisciplinare / The culture of promoting the image of the city of Bălți: interdisciplinary approaches

Dr. în studiul artelor Natalia PROCOP (AȘM; USM), titlu rezervat

 

Secțiunea 5

Patrimoniul istoric și educațional / Historical and educational heritage

Desfășurată la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Moderatori dr. Larisa SADOVEI, dr. hab. Alina FELEA ([email protected])

 

Dr. hab. în istorie Igor CERETEU (Institutul de Istorie, USM), Patrimoniul bibliofil din biblioteca Mănăstirii Vărzărești / The bibliophile heritage from the library of the Vărzărești Monastery

Elena PINTILEI (Biblioteca Națională a Republicii Moldova), Cotropirea rusească a Basarabiei de Sud (1878) și deznationalizarea românilor basarabeni / The Russian annexation of Southern Bessarabia (1878) and the denationalization of Bessarabian Romanians

Dr. hab. în științe politice Constantin MANOLACHE (Biblioteca Științiică „Andrei Lupan”, USM), Activitatea academicianului Tatiana Gheideman (1903–1995) în contextul cercetărilor botanice în RSS Moldovenească (1946–1991) / The activity of the academician T. Gheideman (1903–1995) in the context of botanical research in the Moldavian SSR (1946–1991)

Dr. în filologie, profesor universitar Carmen-Maria BOLOCAN (Universitatea „A.I. Cuza”, Iaşi, România), Prof. Dr. Pavel LUNGU (Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamţ), Teme religioase în poezia lui V. Voiculescu – o perspectiva contemporană / Religious themes in the poetry of V. Voiculescu – a contemporary perspective

Dr. în științele educației Larisa SADOVEI (UPS „Ion Creangă”), Considerente praxiologice de dezvoltare a curriculei universitare în perspectiva comunicării  pedagogice instituționale / Praxeological considerations for the development of the university curriculum in the perspective of institutional pedagogical communication

Doctorand Svetlana BASAMALERCĂ (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Măsuri de eradicare a epidemiilor în RSS Moldovenească. Repere arhivistice / Measures to eradicate epidemics in the Moldavian SSR. Archivistic documentary

Maria ZINOVII (USM; Agenția Națională a Arhivelor, Chișinău), Gulagul și dimensiunea sa economică / The Gulag and its Economic Dimension

Andrei NICOLESCU (Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău), Contextul intern și internațional al relațiilor militare româno-franceze din perioada 1930–1936 / The internal and international context of the Romanian-French military relations from the period 1930–1936

Doctorand Felicia Haidu (UPS „Ion Creangă”), Perspective de identificare a factorilor ce influențează manifestarea comportamentului agresiv la conducătorii auto în trafic / Perspectives of identifying the factors that influence the manifestation off aggressive behavior in drivers in traffic

 

Secțiunea 6

Probleme de lingvistică și literatură. Provocări actuale / Problems of linguistics and literature. Current challenges

Desfășurată la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Moderator dr. hab., prof. univ. Iraida CONDREA ([email protected])

 

Dr. hab. în filologie, prof. univ. Iraida CONDREA (USM), Chișinăul anilor 50 în memoralistica lui Ion Druță / Chisinau of the 50’s in the Memoirs of Ion Druță

Dr. hab. în filologie Aurelia HANGANU (USM), Aspecte referitoare la funcționarea limbii române în Universitatea de Stat din Moldova în anii 1988–1989 / Aspects relating to the functioning of the romanian language in the State University of Moldova in the years 1988–1989

Doctorand Irina LUPAȘCO (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Metodele și instrumentele de cercetare a istoriei literaturii / The methods and tools of literary history research

Lector universitar Marta SEVERIN (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați), Imaginarul acvatic în lirica lui Gheorghe Grigurcu / The Aquatic Imaginary in the Lyrics of Gheorghe Grigurcu

Doctorand Nadejda ALBU (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Cezar Baltag – poetul anilor ’60 / Cezar Baltag – the Poet of the 60s

Doctorand Eugenia CIUMAȘ (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Imaginea femeii în scrisorile de dragoste ale lui Leonid Dimov / The Image of the Woman in Leonid Dimov’s Love Letters

Doctorand Alina MANOLI (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Poezia lui A.E. Baconsky prin prisma conceptelor estetice de fantastic și parabolic / The Poetry of A.E. Baconsky in Terms of Aesthetic Concepts of Fantastic and Parabolic

Doctorand Stella TĂRÎȚĂ (Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM), Particularități semantice ale limbajului diplomatic / Semantic particularities of the diplomatic language

 

Secțiunea 7

Alexei Șciusev: arhitect istoric și teoretician al artei / Alexei Șciusev (Shchusev): architect, art historian and theorist

Desfășurată la Academia de Științe a Moldovei, Chișinău

Moderator: dr. hab., prof. univ. Anatol PETRENCU ([email protected])

 

Dr. hab. în istorie, prof. univ. Anatol PETRENCU (USM), Alexei Șciusev – un arhitect talentat, dar controversat / Alexei Șciusev – a talented but controversial architect

Dr. în studiul artelor Alla CEASTINA (USM), А.В. Щусев – художник-архитектор (1873–1949). К 150-летию рождения Мастера / A.V. Shchusev – The artist-architect A.V. Shchusev (1873–1949). To the 150th anniversary of the birth of the Master

Anatolie Povestca (Casa Memorială „Alexei Șciusev’’ din Chișinău), Alexei Șciusev (re)văzut prin prisma talentului de arhitect și artist plastic / Alexei Șciusev (re)seen through the lens of architect and plastic artist talent

Dr. în arhitectură, dr. în filosofie, prof. univ. Augustin Ioan (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, România), MausoLenin – Poligonul de testare a realismului socialist / MausoLenin – The testing ground of socialist realism

Dr. în arhitectură Aurelia Carpov (Uniunea Arhitecților din Republica Moldova), Alexei Șciusev și Konstantin Melnikov – experiențe și destine comparate / Alexei Shciusev and Konstantin Melnikov – compared experiences and destinies

Arhitect Mihail Orlov (Uniunea Arhitecților din Republica Moldova), Materialele Planului General al Chișinăului, păstrate în biblioteca Uniunii Arhitecților din Republica Moldova / Materials of the General Plan of Kishinev as of year 1947, from the archives in the Library of the Union of Architects of Moldova

 

SECȚIUNEA 8

Arheologia azi: probleme și soluții / Archeology Today: Problems and Solutions

Desfășurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău

Moderatori Livia SÎRBU, Vasile IARMULSCHI ([email protected])

 

Sergiu BODEAN (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România / Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), Ion NOROC (IPLT „Mihai Eminescu”, or. Bălți), Date preliminare referitoare la așezarea cucuteniană de la Glinjeni - La Glinjenii Noi / Preliminary data regarding the Cucutenian settlement from Glinjeni - La Glinjenii Noi

Eugen MISTREANU (MNIM), Piese litice din piatra șlefuită in mediul gumelnițean de nord-est / Lithic pieces of polished stone in the north-eastern Gumelnita area

Livia SÎRBU (MNIM / Universitatea „Valahia” din Târgoviște, România), Modul de viață al comunităților de tip Chișinău-Corlăteni de pe promontoriul de la trinca: trăsături generale și particularități / The way of life of the Chisinau-Corlăteni communities on the Trinca promontory: general features and particularities

Dr. în istorie Vasile IARMULSCHI (Universitatea Liberă din Berlin, Germania / MNIM), Morminte cu arme din epoca romană timpurie din regiunea carpato-nistreană / Early Roman weapon graves in the Carpatho-Dniester region

Alexandru RUSNAC (USM), Istoricul cercetărilor arheologice noninvazive de pe teritoriul Republicii Moldova / The history of noninvasive archaeological research on the territory of the Republic of Moldova

Eugenia GOLBAN (MNIM), Valorificarea colecțiilor de patrimoniu prin educarea tinerei generații / The valorization of heritage collections by educating the younger generation

Ana Maria RUSNAC (MNIM), Revelând Trecutul: Strategii pentru valorificarea artefactelor arheologice din colecțiile permanente din cadrul MNIM / Revealing the Past: Strategies for Valorizing Archaeological Artifacts from Permanent Collections at NHMM

Sorin ȘCLEARUC (MNIM), Unele aspecte privind promovarea patrimoniului arheologic muzeal în rețelele de socializare / Some aspects regarding the promotion of museum archaeological heritage in social networks

Doctor în istorie Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău / Institutul de Arheologie, Academia Română-Filiala Iași), Mărturii arheologice privind obținerea varului în Moldova în perioada medievală și premodernă / Archaeological evidence regarding the production of lime in Moldova in the medieval and pre-modern period

 

Secțiunea 9

Design interior: istorie și modernitate / Interior design: history and modernity

Desfășurată la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău

Moderator dr. Liliana PLATON ([email protected])

 

Dr. în studiul artelor Liliana PLATON (UTM), Designul interior în renovarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Republica Moldova / The interior design in the renovation of the National Museum of Ethnography and Natural History from the Republic of Moldova

Masterand Cristina MUSTEAŢĂ (UTM), Necesitatea integrării designului biofilic într-un spațiu interior / The need to integrate biophilic design into an interior space

Asistent Stela PLĂMĂDEALĂ (UTM), Designul interior în spații rotunde / Interior design in round spaces

Doctorand Inga MAŢCAN-LÎSENCO (UTM), Vitrinistica unităților comerciale de giuvaiergerie din secolul XXI-lea / Showcase of 21st century commercial jewelery establishments

Asistent Elena ZAGAEVSCHI (UTM), Sticla în interior, Decuparea decorativă / Glass in interior design, Decorative trim

Asistent Elena ZAGAEVSCHI (UTM), De la generație la generație / From generation to generation

Magistru Ludmila MALARCIUC (CAP „Al. Plămădeală”), magistru Doina ANTONI (CAP „Al. Plămădeală”), Design interior: Metodologia proiectării interiorului conceptual / Interior Design: Conceptual Interior Design Methodology

Asistent Alexandr COZACENCO (UTM), Inteligenta artificială în designul interior / Artificial intelligence in interior design

Asistent Elena MADAN (UTM), Asistent Mihai STAMATI (UTM), Mobilierul tradițional basarabean și moștenirea culturală aplicată în designul interior contemporan / Traditional bessarabian furniture and cultural heritage in contemporary interior design

Asistent Iurie ŢURCAN (UTM), Valorificarea spațiilor neutilizate ca plus-valoare confortului interior / Utilizing unused spaces as added value to interior comfort

Dr. hab. Liliana Condraticova

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online