Arhiva pentru categoria: Anunț

01.12.2023 |
Vizualizări: 16
În cadrul proiectului ERA TALENT PLATFORM AG nr.101103476 (Academia de Științe a Moldovei in calitate de BHO al Programului EURAXESS în Republica Moldova este beneficiar în acest proiect) se anunță un apel de concurs- Call for Multyplying the Impact of EURAXESS Hubs. Proiectul ERA TALENT urmărește dezvoltarea în continuare a serviciilor oferite de rețeaua EURAXESS, prin reformarea structurii acesteia, cu scopul de a sprijini dezvoltarea carierei cercetătorilor din Europa, extinderea traiectoriilor de carieră pentru aceștia în mediul academic, industrie, afaceri, sectorul public și cel...
01.12.2023 |
Vizualizări: 141
„Anul internațional al științelor fundamentale pentru dezvoltare durabilă (IYBSSD) a valorificat oportunitatea de a convinge toate părțile interesate că, printr-o înțelegere fundamentală a naturii, acțiunile întreprinse vor fi mai eficace, pentru binele comun” Prof. Michel SPIRO, președintele Comitetului de conducere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă s-a dovedit a fi o oportunitate extraordinară pentru a schimba viziunea societății cu privire la rolul crucial al științelor...
30.11.2023 |
Vizualizări: 78
Instrucțiunea dată este elaborată pentru a organiza buna desfășurare a procesului de raportare în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, și se va desfășura conform ordinii stabilite de mai jos. Rapoartele științifice anuale pentru proiecte bi-multilaterale (etapa anului 2023), proiecte din cadrul programelor de postdoctorat (etapa anului 2023), perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al ședinței Senatului/Consiliului științific, cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD. Versiunile electronice ale...
30.11.2023 |
Vizualizări: 43
Clinica universitară nr. 6 Pneumologie din cadrul Departamentului Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Organizația Internațională a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare (IPOPI) organizează conferința științifico-practică cu participare internațională, cu genericul „Imunodeficiențele primare în Republica Moldova – succese și provocări”. Evenimentul științific se va desfășura în data de 1 decembrie 2023, în Sala Senatului, Blocul didactic central al USMF (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165), între orele 13:30-18:00. Lucrările...
28.11.2023 |
Vizualizări: 44
4 December, 14:00 – 15:30 UTC: Upon request by several Members, the ISC is facilitating the virtual knowledge sharing session on climate change featuring interventions from representatives of ISC Affiliated Bodies who will share the latest developments in climate science, present their flagships activities, and highlight opportunities for collaboration. Please join us and feel free to pass on the invitation to your members: https://council.science/events/knowledge-sharing-climate-change/. 6 December, 18:30 – 20:00 Dubai time/14:30 UTC (hybrid): Jointly hosted by the ISC and The Royal Society...
27.11.2023 |
Vizualizări: 250
Academia de Științe a Moldovei și Asociația Chirurgilor Pediatri din Republica Moldova vă invită la 28 noiembrie 2023, ora 10.00, la Conferința științifico-practică cu participare internațională „Zilele Academician Natalia Gheorghiu” cu genericul „Anomaliile congenitale la nou-născuți. Probleme de diagnostic și tratament, îngrijiri medicale”, grupul țintă fiind medicii chirurgi pediatri, precum și toate cadrele medicale. Conferința se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) și în format online, pe platforma ZOOM, datele de conexiune...
16.11.2023 |
Vizualizări: 126
Vineri, 17 noiembrie 2023, ora 14:00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1), va avea loc Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sesiunea a XIII-a, convocată de Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în conformitate cu Hotărârea nr. 231 din 2 noiembrie curent. Agenda Adunării Generale: Cu privire la alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei....
04.11.2023 |
Vizualizări: 596
Vineri, 10 noiembrie 2023, Academia de Științe a Moldovei invită să celebrăm împreună Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul se va desfășura în format hibrid, cu prezență fizică la AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) și în format online, pe platforma ZOOM, link de conexiune https://us02web.zoom.us/j/88397207503?pwd=RXI1MGU1dm8zTHBsYmlGOTBaZmUwdz09 Meeting ID: 883 9720 7503 Passcode: 101123 Agenda: ora 11.00, Sala Aurie a AȘM – deschiderea Festivalului Cercetării și Inovării „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective” ora 14.00...
02.11.2023 |
Vizualizări: 768
Astăzi, 02 noiembrie 2023, a avut loc şedinţa Comisiei pentru organizarea alegerilor Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul căreia, în prezenţa academicianului Ion Tighineanu, candidat la funcţia de Preşedinte al AŞM, a fost deschis plicul cu programul de activitate, care a fost dat citirii. Se anexează CV-ul şi programul de activitate ale candidatului....
24.10.2023 |
Vizualizări: 270
Astăzi, 24 octombrie, fizicianul academician Andrei Andrieș ar fi împlinit 90 de ani. A fost preşedinte al AŞM în perioada 1989-2004, a condus Centrul de Optoelectronică (1992-2012) al Institutului de Fizică Aplicată, a fost fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul semiconductorilor necristalini. Cu acest prilej, Secția de Științe Exacte și Inginerești a AȘM și Institutul de Fizică Aplicată al USM organizează la 27 octombrie curent, începând cu ora 14:00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare, 1, et. II) masa rotundă cu genericul „Academicianul Andrei Andrieș la...
18.10.2023 |
Vizualizări: 669
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) invită la 10 noiembrie 2023 la Festivalul cercetării și inovării „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, ediția a doua. Evenimentul este organizat în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare (10 noiembrie) și va avea loc în Sala Aurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1). Expoziția se va desfășura în cadrul Adunării festive a AȘM cu decernarea premiilor AȘM pentru rezultate științifice relevante în anii 2021–2022 în...
02.10.2023 |
Vizualizări: 265
Comitetul Nobel de la Institutul Karolinska, din Stockholm, a decis să acorde Premiul Nobel pentru Medicină sau Fiziologie în anul 2023 Prof. Katalin Karikó (Universitatea din Szeged, Ungaria și Universitatea din Pennsylvania, Philadelphia, SUA) și Prof. Drew Weissman (Universitatea din Pennsylvania, Philadelphia, SUA) „pentru descoperirile lor referitoare la modificările bazei nucleozidice ce au permis dezvoltarea de vaccinuri m-ARN eficiente împotriva COVID-19”. În anul 1961, oamenii de știință au descoperit pentru prima dată că ARN-ul mesager este o moleculă de ARN ce are rolul de a copia...
02.10.2023 |
Vizualizări: 110
Marți, 3 octombrie 2023, ora 10.00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc prezentarea celor mai recente publicații din domeniul istoriei și culturii bulgarilor din Republica Moldova. Publicațiile ștințifice sunt semnate de istoricul-bulgarist, dr. hab. în istorie Ivan DUMINICĂ. Manifestarea este organizată de Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan...
28.09.2023 |
Vizualizări: 247
În conformitate cu Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Cu privire la concursul pentru alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei” nr. 196 din 22 septembrie 2023, se anunţă concursul pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), la concurs pot participa membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care întrunesc cumulativ condiţiile stipulate în pct. 39-41 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat...
27.09.2023 |
Vizualizări: 181
Tradițional, în ultima zi de vineri a lunii septembrie se organizează cel mai mare eveniment de promovare a științei la nivel european. Vă așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni în data de 29 septembrie 2023 la Chișinău, în Parcul-muzeu al Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților și la Bălți, în scuarul Universității de Stat “Alecu Russo” din str. Pușkin. Republica Moldova se alătură celor peste 400 de orașe europene într-un eveniment, care celebrează știința și inovarea și aduce cercetătorii mai aproape de publicul larg. Noaptea Cercetătorilor Europeni își propune să...
25.09.2023 |
Vizualizări: 155
Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (IȘPBZMV), în colaborare cu Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, organizează la 28-30 septembrie 2023 Сonferința științifico-practică cu participare internațională, având drept generic „Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluții, perspective”. Președinte al Comitetului științific al Conferinței este dr. conf. Oleg Mașner, director al Institutului Științifico-Practic de...
25.09.2023 |
Vizualizări: 238
Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 a validat dosarele depuse la concurs Pe data de 22 septembrie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs, după cum urmează: Domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru” Dr. hab. Dumitru ERHAN, Dr. Ștefan RUSU. Ciclul de lucrări „Parazitoze asociate la animalele domestice și...
24.09.2023 |
Vizualizări: 716
Marți, 26 septembrie 2023, ora 10.00, pentru a consemna Zilele Europene ale Patrimoniului alături de cele 50 de țări semnatare ale Convenției Culturale Europene, la Academia de Științe a Moldovei își va deschide lucrările conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” („Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow”). Cea de-a VIII-a ediție este organizată de Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Științe a Moldovei; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice...
22.09.2023 |
Vizualizări: 142
În perioada 19-21 septembrie 2023 la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al Academiei de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova și a întrunit cercetători din Republica Moldova, România, Bulgaria, Polonia, Italia, Olanda. Deschiderea Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023 a...
17.09.2023 |
Vizualizări: 268
Luni, 18 septembrie, ora 14:00 Academia de Științe a Moldovei, Sala Azurie (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1). 1. Înmânarea însemnelor de membru de onoare al AȘM prof. Randy Schekman; 2. „Calea mea spre Premiul Nobel” – prelegere publică susținută în engleză de prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel (2013); 3. Vizita la Universitatea Tehnică a Moldovei, campusul Râșcani. https://diez.md/2023/09/15/in-moldova-vine-un-laureat-al-premiului-nobel-cu-radacini-basarabene-va-sustine-o-prelegere-publica/?fbclid=IwAR0eJgQCQCrYu9x5C_A-0unsS1GdzOT2EUN6hwVOrhCYslIII1gXxMBEVlY https://asm.md/calea...

Înregistrări online