Arhiva pentru categoria: Anunț

07.07.2020 |
Vizualizări: 141
| Unique visitors: 86
Vineri, 10 iulie 2020, ora 14:00, Academia de Ştiinţe a Moldovei în cooperare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti” din România, organizează Lecţia publică ONLINE cu genericul: „Relaţia dintre agricultură şi gestiunea resurselor de apă”, susţinută de acad., prof. Valeriu Tabără, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”. În cadrul prelegerii vor fi abordate multiple probleme ce ţin de agricultura durabilă şi utilizarea raţională a resurselor acvatice. Irigarea prin diferite metode a permis în anii cu depuneri atmosferice...
01.07.2020 |
Vizualizări: 141
| Unique visitors: 84
Vineri, 3 iulie 2020, ora 14:00, Academia de Științe a Moldovei organizează Lecția publică, online, cu genericul „Sinteza și aplicarea noilor nanomateriale pentru protecția mediului ambiant și a sănătății”, susţinută de acad. Tudor Lupașcu, director al Centrului de Chimie Ecologică și Protecția Mediului Ambiant, Institutul de Chimie. În cadrul prelegerii, vor fi abordate mai multe chestiuni ce vizează probleme de mediu, tehnologii inovaționale, inclusiv: Starea mediului ambiant în prezent; Sursele de aprovizionare cu apă potabilă în Republica Moldova; Tehnologii inovaționale de obținere a...
27.06.2020 |
Vizualizări: 313
| Unique visitors: 90
Stimați membri titulari, membri corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM Marți, 30 iunie 2020, ora 10.00, va avea loc sesiunea a V-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Agenda ședinței: Cu privire la Raportul asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2019, raportor – acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM; Cu privire la Raportul de activitate a Academiei de Științe a Moldovei în anul 2019, raportor – mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM. Sesiunea a V-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei se va desfășura în...
05.06.2020 |
Vizualizări: 67
| Unique visitors: 93
În conformitate cu prevederile punctului 6 a Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 17 din 13.04.2020: 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă. Secția Resurse Umane a AȘM...
22.05.2020 |
Vizualizări: 764
| Unique visitors: 193
La 12 iunie 2020, ora 15:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei va avea loc Ședința festivă, online, dedicată Zilei Academiei de Științe. Președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, va adresa un mesaj de felicitare, cu prilejul marcării Zilei Academiei. Forul științific suprem îl va avea în calitate de oaspete de onoare pe Profesorul Randy SCHEKMAN, citolog american, savant cu renume mondial, Laureat al Premiului Nobel în Medicină care va susține o Lecție publică, online, cu genericul „Importanța științei fundamentale în descoperirile medicale”. Menționăm, că savantul american are...
18.05.2020 |
Vizualizări: 141
| Unique visitors: 153
Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment inițiat de Comisia Europeană, având drept scop prezentarea rezultatelor și metodelor de cercetare unui public larg, în special tinerilor – elevi, studenți, doctoranzi. Acțiunea are o istorie de 15 ani, perioadă în care a crescut o generație de tineri, unii îmbrățișând chiar cariera de cercetător, grație faptului că au cunoscut farmecul acestei activități venind la atare evenimente. Inițial, Noaptea Cercetătorilor a avut loc simultan în 15 orașe europene, astăzi numărul acestora atingând cifra de 300. Tradițional, evenimentul are loc în ultima...
13.05.2020 |
Vizualizări: 174
| Unique visitors: 147
Marți, 19 mai 2020, ora 15:00, în Sala Azurie a ASM, va avea loc Lecția publica „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, susținuta de doctorul habilitat în științe politice, profesorul universitar Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Lecția publică are drept scop de a pune în lumină subiectele ce țin de reflectarea proceselor complexe post-criză de COVID-19 și relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. De menționat că, la Academia de Științe a Moldovei, începând cu anul 2007...
10.05.2020 |
Vizualizări: 231
| Unique visitors: 181
Marți, 12 mai 2020, ora 15:00, Academia de Științe a Moldovei organizează lecția publică online cu genericul „Diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei în agricultură”. Sesiunea va fi susținută de profesorul cercetător Boris Boincean, doctor habilitat în științe agricole, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, profesor la Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. În cadrul lecției publice vor fi discutate atât măsuri pentru diminuarea consecințelor pandemiei și secetei în...
30.04.2020 |
Vizualizări: 472
| Unique visitors: 209
Marți, 5 mai 2020, ora 15:00, Academia de Științe a Moldovei organizează Lecția publică online „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”. Sesiunea va fi susținută de: Academician Grigore BELOSTECINIC, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, rector ASEM Membrul corespondent al AȘM Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, director al Institutului Național de Cercetări Economice al MECC Lecția...
22.04.2020 |
Vizualizări: 913
| Unique visitors: 206
Marți, 28 aprilie 2020, ora 15:00, Academia de Științe a Moldovei organizează Simpozionul științific online cu genericul: „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie” PROGRAM 15:00 Cuvânt de deschidere - Acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM Cuvânt de salut – Prof. Randy SCHEKMAN, Laureat al Premiului Nobel în medicină, Universitatea California / Berkeley, SUA 15:10 Prof. Constantin SPÂNU, Nicolae FURTUNĂ, Alexei CEBAN „Geneza coronavirusului, evoluția COVID-19 în Republica Moldova” 15:25 M.c. Viorel PRISĂCARI „Esența...
16.04.2020 |
Vizualizări: 85
| Unique visitors: 134
Academia Națională de Științe a Ucrainei, responsabilă în anul 2020 de organizarea Concursului comun de Premii al Academiei de Științe a Moldovei, Academiei Naționale de Științe a Ucrainei și Academiei Naționale de Științe din Belarus, anunță Concursul de Premii al celor trei Academii de Științe pentru rezultatele științifice valoroase obținute prin efectuarea de cercetări științifice comune în următoarele domenii: Științe ale naturii (1 premiu); Științe tehnice (1 premiu); Științe umaniste și sociale (1 premiu). Dreptul de a înainta lucrări la Concurs îl au consiliile științifice ale...
11.03.2020 |
Vizualizări: 1849
| Unique visitors: 239
În temeiul Hotărârii nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 1) Se ia act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 care se publică pe site-ul AȘM. 2) Se recomandă secțiilor de științe și secțiilor Aparatului Prezidiului AȘM să aducă la cunoștință colaboratorilor Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale...
09.03.2020 |
Vizualizări: 189
| Unique visitors: 147
Marți, 10 martie 2020, ora 14:00, Sala Azurie a AŞM, va avea loc Lecția publică „Securitatea și siguranța alimentelor - o problemă existențială”, susținută de dna Rodica STURZA, doctor habilitat, profesor universitar, membru al Secției științe exacte şi inginerești a AȘM. La manifestare sunt invitați membrii AȘM, experţi în domeniu, cercetători științifici, profesori, studenți, persoane interesate. La eveniment sunt așteptați reprezentanții mass-media. Detalii suplimentare cu privire la platforme le puteți afla de pe site-ul AŞM: https://asm.md/platforme-stiintifice Eugenia Tofan, Serviciul de...
18.02.2020 |
Vizualizări: 190
| Unique visitors: 126
Marți, 25 februarie 2020, ora 15:00, Academia de Științe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Azurie), organizează prelegerea publică „Наука как миссия homo sapiens во Вселенной”, susţinută de acad. Serghei GAPONENKO, Academia Naţională de Ştiinţe din Belarus, director al Fondului Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus. La manifestare sunt invitați membri ai AȘM, experţi în domeniu, cercetători ştiinţifici, profesori, studenți, persoane interesate. La eveniment sunt așteptați reprezentanții mass-media. Eugenia Tofan, Serviciul de presă al AȘM...
14.02.2020 |
Vizualizări: 108
| Unique visitors: 127
Marți, 18 februarie 2020, ora 1400 în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1), Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică Academicianul HARALAMBIE CORBU: 90 de ani de la naștere. Evenimentul este o omagiere adusă academicianului Haralambie CORBU, istoric și critic literar, profesor universitar. PROGRAM Moderator Dr. hab. Nina CORCINSCHI, Director al...
12.02.2020 |
Vizualizări: 63
| Unique visitors: 118
În data de 13 februarie 2020, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Secția Nord a AȘM, organizează lansarea cărții „Filosofia socială: curs universitar”, autor: Valeriu CAPCELEA, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șef Secția Nord a AȘM. Evenimentul va avea loc joi, 13 februarie 2020, ora 11.00, Sala Mică a AȘM (Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) La manifestare sunt invitați cercetători ştiinţifici, profesori, studenți, persoane interesate. Evenimentul este deschis pentru mass-media....
12.02.2020 |
Vizualizări: 148
| Unique visitors: 168
Joi, 13 februarie 2020, ora 15.00, Muzeul de Istorie a Orașului Chişinău (str. Alexei Mateevici, 60a), în colaborare cu Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Universitatea de Stat „D.Cantemir” și Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, organizează un eveniment dedicat 110 ani de la nașterea interpretei Maria Cebotari: „Priveghetoarea Basarabiei”. PROGRAM: Vizionarea filmuluI ARIA, scenariu Dumitru Olărescu, regie Vlad Druc, consultant Aurelian Dănilă Vernisarea expoziției fotografice, prezintă Aurelian Dănilă, Lică Sainciuc La...
11.02.2020 |
Vizualizări: 97
| Unique visitors: 110
Marți, 11 februarie 2020, ora 10:00, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Argintie), Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural, organizează Conferința științifică „Interpreta Maria Cebotari: 110 ani”. La manifestare sunt invitați membri ai AȘM, cercetători ştiinţifici, profesori, studenți, persoane interesate. Evenimentul este deschis pentru mass-media. Eugenia Tofan, Serviciul de Presă al AȘM...
10.02.2020 |
Vizualizări: 62
| Unique visitors: 152
În data de 13 februarie 2020, Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti a Academiei de Științe a Moldovei, în colaborare cu Institutul de Geologie şi Seismologie din Republica Moldova, organizează prelegerea publică „Problemele reducerii riscului seismic la care este expus teritoriul Republicii Moldova”, susţinută de dr. Igor NICOARA, director al Institutului de Geologie şi Seismologie. Evenimentul va avea loc joi, 13 februarie 2020, ora 14.00, la Academia de Științe a Moldovei (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Mică) La manifestare sunt invitați membri ai AȘM, experţi în domeniul...