Arhiva pentru categoria: Anunț

23.02.2024 |
Vizualizări: 84
Academia de Științe a Moldovei invită pe toți iubitorii de frumos și admiratorii creației magice a compozitorului Eugen Doga să consemnăm împreună Sărbătoarea Mărțișorului, precum și aniversarea academicianului Eugen Doga. Evenimentul se va desfășura vineri, 1 martie 2024, începând cu ora 14.00, în Sala Azurie a AȘM. Agenda manifestării include următoarele: Lansarea cărții „Doga și Eminescu: metafizica sunetului sau o carte despre iubire”, semnată de membrul corespondent al AȘM Ion Gagim, dr. hab., profesor universitar. Lucrarea a văzut lumina tiparului la editura ieșeană Tipo Moldova, la...
22.02.2024 |
Vizualizări: 40
La 5 martie curent, cu începere de la ora 14:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc un eveniment de rezonanță științifică și practică pentru agricultura și economia R. Moldova. Prof. Rattan LAL, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020), de la Centrul pentru Managementul și Sechestrarea Carbonului (Universitatea de Stat din Ohio, USA) va susține prelegerea publică cu genericul „Agricultura, securitatea alimentară, sănătatea solului și încălzirea globală”. Profesorul Rattan LAL este membru al Consiliului...
15.02.2024 |
Vizualizări: 61
Academia de Științe Slovacă anunță concurs pentru Premiul Internațional (SAS), acordat cetățenilor străini, ca o expresie a recunoașterii muncii remarcabile efectuate în colaborare cu cercetătorii din Slovacia, în domeniile științelor sociale, umaniste, artei și culturii; științelor naturii și științelor tehnice. Decizia de acordare a premiului va fi aprobată de Consiliul Științific al Academiei de Științe Slovace. Aplicația trebuie să includă următoarele: a) o justificare concisă a propunerii, inclusiv o evaluare a beneficiilor în raport cu Slovacia; b) curriculum vitae științific al...
14.02.2024 |
Vizualizări: 45
27 February (hybrid), 08:30 - 12:45 CET, Institute Henri Poincaré, Paris: “Popularizing Science Without Gender Bias” by the Standing Committee for Gender Equality in Science: https://council.science/events/popularizing-science-without-gender-bias/. 27 February (several in-person and online events all over the world), 09:00 - 18:00 CET: “Global Women’s Breakfast” by the International Union of Pure and Applied Chemistry. Held in conjunction with the United Nations Day of Women and Girls in Science (8 – 9 February 2024), the goal of the GWB series is to establish an active network of people of...
08.02.2024 |
Vizualizări: 279
Luni, 12 februarie 2024, ora 10.00, în ședința Comisiei mixte a Academiei de Științe a Moldovei și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare formată prin Hotărârea Prezidiului nr. 14 din 29 ianuarie 2024, vor fi audiate rapoartele privind executarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat desfășurate în anul 2023. Ordinea raportării poate fi consultată la link-ul https://asm.md/proiecte-de-inovare-si-transfer-tehnologic-audieri-2024. Pentru participare la ședința Comisiei vă rugăm să utilizați link-ul de conexiune la platforma ZOOM: https://us02web...
07.02.2024 |
Vizualizări: 1010
Academia de Științe a Moldovei; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România); Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Lviv, Ucraina); Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România); Universitatea Liberă din Berlin (Germania); Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; Muzeul Național de Istorie a Moldovei; Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iași, Institutul Național de Cercetare...
05.02.2024 |
Vizualizări: 2271
Vineri, 2 februarie 2024, a avut loc ședința Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei cu invitarea membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM. La ședința extinsă a Prezidiului AȘM au participat 83 de membri: 33 de persoane cu prezență fizică în Sala Mică a AȘM și 50 de persoane în mediul online. Subiectul enunțat pe agenda ședinței de acad. Ion Tighineanu, Președintele AȘM, se referea la unele intenții ale Procuraturii Anticorupție, diseminate în mass-media, de a se transfera în sediul Academiei de Științe a Moldovei de pe bd. Ștefan...
22.01.2024 |
Vizualizări: 434
Miercuri, 24 ianuarie 2024, ora 14.00, vă invităm să marcăm împreună 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, care are o semnificație majoră în formarea statului naţional unitar român. Evenimentul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. La deschiderea evenimentului vor prezenta mesaje de salut acad. Ion TIGHINEANU, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, și acad. Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române. Moderator: membru corespondent Ion HADÂRCĂ, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice...
09.01.2024 |
Vizualizări: 493
Academia de Științe a Moldovei invită luni, 15 ianuarie 2024, la ora 14.00, să consemnăm împreună Ziua Națională a Culturii în cadrul ședinței festive „Eminescu în vers și-n cânt”. Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română și se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale de pe agenda comună. Protagonistul evenimentului din Sala Azurie este compozitorul academician Eugen Doga, pentru care poezia lui Mihai Eminescu este plină de muzică. Maestrul Doga ne va purta prin dialogurile dragostei, fiindcă muzica nu vine singură niciodată, căci „Totu-i...
19.12.2023 |
Vizualizări: 533
Joi, 21 decembrie 2023, începând cu ora 13.00, Academia de Științe a Moldovei invită la evenimentul de totalizare a Anului Științific 2023 cu genericul „E vremea colindelor…”. Agenda manifestării include aprecierea activității cercetătorilor și a celor mai relevante rezultate științifice și culturale obținute de comunitatea academică în anul 2023; vernisarea expoziției de artă plastică și de carte „Între culoare și poezie” a poetului, dramaturgului, folcloristului și pictorului Iulian Filip; expoziție de carte științifică organizată de Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (USM); expoziție de...
08.12.2023 |
Vizualizări: 333
Joi, 14 decembrie 2023, ora 14.00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc lansarea platformei științifice de comunicare „Educația în societate”. Cea de-a șaptea platformă academică va fi coordonată de mem. cor. al AȘM Ion Gagim, dr. hab. în științele educației, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, profesor la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. În cadrul evenimentului de lansare a platformei științifice de comunicare mem. cor. Ion Gagim va susține prelegerea publică „Regândirea educației ca imperativ al prezentului”...
01.12.2023 |
Vizualizări: 70
În cadrul proiectului ERA TALENT PLATFORM AG nr.101103476 (Academia de Științe a Moldovei in calitate de BHO al Programului EURAXESS în Republica Moldova este beneficiar în acest proiect) se anunță un apel de concurs- Call for Multyplying the Impact of EURAXESS Hubs. Proiectul ERA TALENT urmărește dezvoltarea în continuare a serviciilor oferite de rețeaua EURAXESS, prin reformarea structurii acesteia, cu scopul de a sprijini dezvoltarea carierei cercetătorilor din Europa, extinderea traiectoriilor de carieră pentru aceștia în mediul academic, industrie, afaceri, sectorul public și cel...
01.12.2023 |
Vizualizări: 200
„Anul internațional al științelor fundamentale pentru dezvoltare durabilă (IYBSSD) a valorificat oportunitatea de a convinge toate părțile interesate că, printr-o înțelegere fundamentală a naturii, acțiunile întreprinse vor fi mai eficace, pentru binele comun” Prof. Michel SPIRO, președintele Comitetului de conducere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă s-a dovedit a fi o oportunitate extraordinară pentru a schimba viziunea societății cu privire la rolul crucial al științelor...
30.11.2023 |
Vizualizări: 220
Instrucțiunea dată este elaborată pentru a organiza buna desfășurare a procesului de raportare în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, și se va desfășura conform ordinii stabilite de mai jos. Rapoartele științifice anuale pentru proiecte bi-multilaterale (etapa anului 2023), proiecte din cadrul programelor de postdoctorat (etapa anului 2023), perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al ședinței Senatului/Consiliului științific, cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD. Versiunile electronice ale...
30.11.2023 |
Vizualizări: 57
Clinica universitară nr. 6 Pneumologie din cadrul Departamentului Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Organizația Internațională a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare (IPOPI) organizează conferința științifico-practică cu participare internațională, cu genericul „Imunodeficiențele primare în Republica Moldova – succese și provocări”. Evenimentul științific se va desfășura în data de 1 decembrie 2023, în Sala Senatului, Blocul didactic central al USMF (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165), între orele 13:30-18:00. Lucrările...
28.11.2023 |
Vizualizări: 65
4 December, 14:00 – 15:30 UTC: Upon request by several Members, the ISC is facilitating the virtual knowledge sharing session on climate change featuring interventions from representatives of ISC Affiliated Bodies who will share the latest developments in climate science, present their flagships activities, and highlight opportunities for collaboration. Please join us and feel free to pass on the invitation to your members: https://council.science/events/knowledge-sharing-climate-change/. 6 December, 18:30 – 20:00 Dubai time/14:30 UTC (hybrid): Jointly hosted by the ISC and The Royal Society...
27.11.2023 |
Vizualizări: 257
Academia de Științe a Moldovei și Asociația Chirurgilor Pediatri din Republica Moldova vă invită la 28 noiembrie 2023, ora 10.00, la Conferința științifico-practică cu participare internațională „Zilele Academician Natalia Gheorghiu” cu genericul „Anomaliile congenitale la nou-născuți. Probleme de diagnostic și tratament, îngrijiri medicale”, grupul țintă fiind medicii chirurgi pediatri, precum și toate cadrele medicale. Conferința se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) și în format online, pe platforma ZOOM, datele de conexiune...
16.11.2023 |
Vizualizări: 132
Vineri, 17 noiembrie 2023, ora 14:00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1), va avea loc Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sesiunea a XIII-a, convocată de Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în conformitate cu Hotărârea nr. 231 din 2 noiembrie curent. Agenda Adunării Generale: Cu privire la alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei....
04.11.2023 |
Vizualizări: 607
Vineri, 10 noiembrie 2023, Academia de Științe a Moldovei invită să celebrăm împreună Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul se va desfășura în format hibrid, cu prezență fizică la AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) și în format online, pe platforma ZOOM, link de conexiune https://us02web.zoom.us/j/88397207503?pwd=RXI1MGU1dm8zTHBsYmlGOTBaZmUwdz09 Meeting ID: 883 9720 7503 Passcode: 101123 Agenda: ora 11.00, Sala Aurie a AȘM – deschiderea Festivalului Cercetării și Inovării „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective” ora 14.00...
02.11.2023 |
Vizualizări: 792
Astăzi, 02 noiembrie 2023, a avut loc şedinţa Comisiei pentru organizarea alegerilor Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul căreia, în prezenţa academicianului Ion Tighineanu, candidat la funcţia de Preşedinte al AŞM, a fost deschis plicul cu programul de activitate, care a fost dat citirii. Se anexează CV-ul şi programul de activitate ale candidatului....

Înregistrări online