Arhiva pentru categoria: Anunț

27.11.2022 |
Vizualizări: 48
Marți, 29 noiembrie 2022, ora 10.00, Academia de Științe a Moldovei invită la Conferința științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a de la instituirea în Republica Moldova a Chirurgiei pediatrice (1957) și împlinirea a 20 de ani (2002) de la fondarea Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”. Conferința este organizată de Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu” a Universității de Stat de Medicină și Farmacie...
16.11.2022 |
Vizualizări: 377
On November 22nd, 2022, at 11:00 a.m., the Academy of Sciences of Moldova and the Romanian Academy organize the International Scientific Conference "George Emil Palade - The Father of Modern Cell Biology" The event is dedicated to the commemoration of the scientist George Emil Palade, Laureate of the Nobel Prize for Medicine (1974), Member of the US Academy of Sciences (1961), Honorary Member of the Romanian Academy (1975), Knight of the National Order "Star of Romania" in the degree by Colan (2007). The scientist was born in 1912 in Iasi, Romania and died in 2008, in the USA. The Conference...
16.11.2022 |
Vizualizări: 377
Marți, 22 noiembrie 2022, ora 11:00, Academia de Științe a Moldovei și Academia Română organizează Conferința Științifică Internațională „George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne”. Evenimentul este dedicat comemorării savantului George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (1974), Membru al Academiei de Științe a SUA (1961), Membru de Onoare al Academiei Române (1975), Cavaler al Ordinului Național „Steaua României” în grad de Colan (2007). Savantul s-a născut în 1912 la Iași, România și a decedat în 2008, în SUA. Conferința va avea loc, concomitent, în Aula...
15.11.2022 |
Vizualizări: 39
1. Call for nominations of experts to advise the 7th edition of the UNEP Global Environment Outlook (GEO-7) For ISC Members only The ISC invites all Members to nominate experts to become part of the Multidisciplinary Expert Scientific Advisory Group (MESAG) to advise on the scientific credibility of the seventh edition of the Global Environment Outlook (GEO-7 – https://www.unep.org/events/unep-event/seventh-edition-global-environment-outlook-geo-7-scoping-meeting) assessment and its accompanying Summary for Policymakers. The MESAG will be tasked with providing guidance to the United Nations...
31.10.2022 |
Vizualizări: 833
Joi, 10 noiembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei organizează Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Agenda manifestării, ajunsă la cea de-a XII-a ediție, include deschiderea evenimentului, mesaje de salut și Gala de decernare a Premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase, obținute în domeniile științelor sociale, economice, umanistice și arte, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. În cadrul...
30.10.2022 |
Vizualizări: 154
În perioada 3-5 noiembrie 2022, la Chișinău va avea loc Conferința științifică cu participare internațională dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea IMSP Institutul Mamei și Copilului, desfășurată sub patronatul Ministerului Sănătății din Republica Moldova. Conferința își va ține lucrările la IMSP Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 83). Deschiderea sesiunii plenare va avea loc la 3 noiembrie 2022, ora 13.00 (Institutul Mamei și Copilului, Clinica Pediatrie, etajul 2, Sala de Conferințe”) Cu mesaje de salut și felicitări din partea oficialităților vor interveni...
18.10.2022 |
Vizualizări: 165
Joi, 20 octombrie 2022, ora 10.00, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei va avea loc cea de-a doua ediție a Simpozionului științific internațional „STUDIUL ARTELOR ÎN CONTEXT EUROPEAN”. Simpozionul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, în parteneriat cu Academia Europeană de Știinţe și Arte, Salzburg, Austria, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, Institutul Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie „M. Rylski”...
12.10.2022 |
Vizualizări: 409
În contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare (marcată anual la 10 noiembrie) și a Zilei Internaționale a Studentului (marcată la 17 noiembrie) Academia de Științe a Moldovei organizează Expoziția națională „Știința pentru pace: creativitate, experiență, perspective”. Expoziția națională se va desfășura la 10 noiembrie 2022, în cadrul Adunării festive a AȘM și decernarea premiilor AȘM pentru rezultate științifice relevante în anii 2020–2021 în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte, Premiului AȘM pentru tineri cercetători, precum și Premiului AȘM...
12.10.2022 |
Vizualizări: 89
Rapoartele științifice anuale 2022 privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2022), proiecte bi-multilaterale (etapa anului 2022), perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al Senatului/Consiliului științific cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD (Cancelarie, etajul 10, bir.1001). Totodată, raportul complet în format electronic (WORD și PDF) și rezumatul raportului științific în limba română și engleză în format electronic (Word) se transmite la adresa electronică...
12.10.2022 |
Vizualizări: 84
În conformitate cu prevederile art. 111 alineatul (1) lit. j) din Codul muncii al RM, se consideră zi de sărbătoare nelucrătoare, cu menținerea salariului mediu, data de 14 octombrie 2022 (vineri) – Ziua Hramului municipiului Chișinău....
05.10.2022 |
Vizualizări: 85
„Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă” Astfel și-a întitulat studiul științific doctorul habilitat Valeriu Capcelea, șeful Secției Nord a AȘM, care a văzut lumina tiparului la Editura Pro Universitaria, 2022, București. Noul volum va fi lansat la 6 octombrie 2022, ora 11.00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1). Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM în colaborare cu Secția Teritorială Nord a AȘM și Asociația pentru...
30.09.2022 |
Vizualizări: 89
La 30 septembrie 2022, consorțiul Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator al proiectului), Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Asociația Obștească „InfoGroup” organizează Noaptea cercetătorilor Europeni, manifestare organizată în cadrul proiectului „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă", programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. În Republica Moldova, Noaptea Cercetătorilor Europeni se află la cea de a IX-a ediție. Anul acesta, evenimentul va avea loc pe 30 septembrie 2022, la Chișinău, în parcul...
28.09.2022 |
Vizualizări: 108
La 30 septembrie 2022, ora 14.00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc ceremonia de înmânare a însemnelor de Membru de Onoare al AȘM academicianului Valeriu TABĂRĂ, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, ales în această calitate de Adunarea generală a membrilor titular și membrilor corespondenți ai AȘM la 8 iunie curent. Conform tradiției academice, noul Membru de Onoare al AȘM Valeriu TABĂRĂ va susține o prelegere publică de mare actualitate cu genericul „Perspectivele agriculturii în condițiile schimbării climatice globale”...
27.09.2022 |
Vizualizări: 461
International Conference on Basic Sciences for Sustainable Development and Peace devoted to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development (IYBSSD-2022; https://www.iybssd2022.org/en/home/) September 28th, 2022 Blue Hall, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova The event will be live-streamed by the Institute of the Development of Informational Society: https://www.youtube.com/watch?v=JAagfz2tJi8 as well as by Privesc Eu: https://www.privesc.eu/Arhiva/100609/Conferinta-Internationala--Stiintele-Fundamentale-pentru-Dezvoltare-Durabila-si-Pace--...
23.09.2022 |
Vizualizări: 772
La 27-28 septembrie 2022, ora 10.00, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, Sala Azurie) va avea loc Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a VI-a (The International Scientific Conference „Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow”, 6th edition). Agenda evenimentului 27 septembrie ora 10.00, Sala azurie a AȘM, deschiderea conferinței Moderator dr. hab. Liliana CONDRATICOVA Mesaje de salut Acad. Ion TIGHINEANU...
23.09.2022 |
Vizualizări: 107
Pe data de 21 septembrie 2022 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice obținute în anii 2020–2021, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs, după cum urmează: Premiul „Grigore Vieru” în domeniul literatură: Dr. hab. Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova) – Ciclul de lucrări „Opera literară ca dialog și relație” Premiul „Alexandru Boldur” în domeniul istorie și filozofie: Dr. hab. Ion GUMENÎI (Institutul de Istorie) – Ciclul de lucrări „Viața spirituală din spațiul carpato-nistrean în sec...
16.09.2022 |
Vizualizări: 186
„Retrospectivă diplomatică” Astfel și-a numit noua carte prof. univ. Aurelian Dănilă, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, diplomat, remarcabil cercetător, care a reprezentat cu brio în lucrările sale artele frumoase din Republica Moldova, mai mult a activat în structurile de stat pe domeniul respectiv. De această dată, ne-a surprins cu noul volum ce vizează domeniul diplomatic, pe care îl propune spre discuție cititorilor în cadrul unei mese rotunde. Evenimentul va avea loc la 20 septembrie curent, în Sala mică a Academiei de Științe a Moldovei, începând cu ora 14.00. Programul...
14.09.2022 |
Vizualizări: 461
La 28 septembrie 2022, ora 10:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldoveiva, va avea loc Conferința Internațională „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, dedicată Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (IYBSSD-2022; https://www.iybssd2022.org/en/home/) Evenimentul va fi diseminat live-stream de către Institutul de Dezvoltare al Societății Informaționale (IDSI): https://www.youtube.com/watch?v=JAagfz2tJi8 precum și de Privesc Eu https://www.privesc.eu/Arhiva/100609/Conferinta-Internationala--Stiintele-Fundamentale-pentru...
14.09.2022 |
Vizualizări: 146
Acum o lună, pe 17 august 2022, academicianul Boris Găină a marcat aniversarea a 75-a și a 50 de ani de activitate științifică în domeniul vitivinicol. Aflându-se la ora bilanțurilor, savantul vine în premieră cu o noutate de rezonanță: la 16 septembrie, începând cu ora 14.00, în Sala Azurie a AȘM, va avea loc lansarea a două volume: „Universalitatea Viței de vie”, editura „Lexon Prim”, ediția a doua completată și revizuită, și „Academician Boris Gaina. Biobibliografie”, editor Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”. Programul evenimentului Conform programului, vorbitorii se vor...
13.09.2022 |
Vizualizări: 229
Joi, 22 septembrie 2022, cu începere de la ora 10:00, Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” organizează Simpozionul național cu participare internațională „Infecția COVID-19 la copii – riscuri, complicații și consecințe evolutive”. Evenimentul va avea loc în Sala Azurie a AȘM, în format hibrid și va fi transmis Live-Stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Link de conexiune: https://youtu.be/ZCo1EXmkSuE PROGRAM 10.30 –11.00 Deschiderea Conferinței Moderatori: Acad. Ion TIGHINEANU, Președintele...