Consiliul Științific Internațional: Fortificarea încrederii în știință și valorificarea sinergiilor

15.05.2023
Vizitatori unici: 1297

Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a participat, în perioada 9-12 mai 2023, la întrunirea membrilor Consiliului Științific Internațional (ISC – International Science Council), la Paris, la care au fost convocați peste 300 de reprezentanți ai Academiilor de Științe, Uniunilor științifice internaționale, Asociațiilor de promovare a științei etc.

Seria de evenimente a fost deschisă printr-o conferință comună ISC – UNESCO, consacrată  libertății și responsabilității în cercetarea științifică. Scopul acestui simpozion a fost sporirea gradului de conștientizare vizavi de importanța libertății și responsabilității în activitatea de cercetare, de care depinde atât calitatea cercetării, cât și încrederea în știință în procesul de realizare a Agendei 2030.

La inaugurarea Forului Consiliului Științific Internațional, Președintele ISC Prof. Peter Gluckman a făcut o trecere în revistă a acțiunilor realizate în ultimii ani, cele mai remarcabile fiind:

  • Promovarea la scară largă a conceptului „Știința – un bun public global”;
  • Cooperarea fructuoasă cu Organizația Națiunilor Unite, ISC devenind vocea globală a științei;
  • Prezența regională a ISC prin intermediul Punctelor Regionale (ex.: America Latină, Asia-Pacific, Africa);
  • Organizarea multiplelor acțiuni de susținere a cercetătorilor științifici aflați în condiții extreme, în special din cauza războiului;
  • Atragerea celor mai recunoscuți și activi cercetători din lume în componența Consiliului Științific Internațional prin lansarea Programului de Membri ai ISC (ISC Fellows);
  • Susținerea organizațiilor de tineri cercetători prin acceptarea acestora în componența ISC;
  • Organizarea conferințelor, webinarelor, podcast-urilor și a altor evenimente pentru susținerea cercetării la scară globală.

În cadrul forului au fost abordate subiecte ce țin de misiunea științei pentru sustenabilitate și încrederea în știință, care este erodată continuu prin dezinformare, astfel fiind necesară evoluția sistemului în pas cu timpul și sporirea activităților de conlucrare între factorii de decizie și cercetători, exemple actuale fiind criza COVID-19 și războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Președintele ISC Prof. Peter Gluckman a subliniat imperativul de a consolida comunitatea științifică, pentru ca vocea științei să fie auzită și înțeleasă.

În anul 2022 a fost inițiat programul de alegere a membrilor ISC (ICS Fellows) care, după cum a menționat Președintele Consiliului Științific Internațional, sunt ambasadorii ISC în toate regiunile planetei. Menționăm că printre primii 57 de membri aleși ai ISC se numără și academicianul Ion Tighineanu.

Evoluția științei în context global, diplomația științei și știința în timp de criză, precum și participarea incluzivă a femeilor în cercetare au fost unele dintre tematicile abordate în timpul discuțiilor membrilor ISC.

Majoritatea provocărilor de pe agenda multilaterală sunt urgente, complexe și interconectate, necesitând o interfață mult mai puternică și agilă între știință, politică și societate. Conștientizând faptul că acum este momentul de a schimba modul în care știința și cunoștințele sunt aplicate în procesul de luare a deciziilor și pentru a orienta acțiunile spre rezultatele dorite, Consiliul Științific Internațional a propus crearea unui Grup de Prieteni în domeniul Științei (Group of Friends on Science). Această acțiune va oferi un impuls important și complementar eforturilor în curs de a consolida rolul științei în luarea deciziilor la nivel global. Grupul de Prieteni, coordonat de ISC, va pune la dispoziție un forum informal pentru dialogul între oamenii de știință, societate și politicieni, precum și pentru schimburi deschise între țările care își asumă implicarea plenară în utilizarea științei în procesele de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor la scară regională și internațională. Crearea Grupului de Prieteni în domeniul Științei a fost inițiată în cadrul unei reuniuni plenare informale a Adunării Generale a ONU din 12 aprilie 2023, care a avut loc la New York. Toate statele membre ale ONU au fost invitate să adere la Grupul respectiv.

În cadrul întrunirii membrilor ISC, au avut loc discuții privind impactul global al științei pentru societatea în continuă transformare, efectele digitalizării și impactul inteligenței artificiale asupra științei, care au fost discutate, inclusiv cu reprezentanții asociațiilor studențești și academiilor tinerilor, în vederea identificării modului de antrenare a noii generații de cercetători, vocea cărora se dorește a fi tot mai auzită la nivel global.

Colaborarea între academii și formarea rețelelor regionale sunt aspecte importante în procesul de schimb eficient al bunelor practici. În acest context, ISC va lansa concursuri de proiecte regionale privind consolidarea eforturilor.

Pe parcursul evenimentului, Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a purtat discuții cu președinții Academiilor de Științe din Lituania, Estonia, Bulgaria, Armenia, Franța, precum și cu reprezentanții altor academii și asociații științifice, în contextul consolidării colaborărilor bilaterale și multilaterale.

La întrunirea membrilor ISC a participat și profesorul Michel Spiro, Președintele Uniunii Internaționale de Fizică Teoretică și Aplicată, și dr. Luc Allemand, Secretar general al Anului International al Cercetărilor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă. Prof. M. Spiro a accentuat rolul crucial al științei în secolul XXI și importanța lansării, în timpul apropiat, a Decadei științei pentru dezvoltare durabilă. Ca rezultat al discuțiilor, în particular a fost acceptată inițiativa de a interpreta imnul „Planeta Albastră” (autor – prof. Constantin Rusnac, Doctor Honoris Causa al AȘM) în cadrul ceremoniei de închidere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, care va avea loc la CERN în decembrie 2023 (https://www.asm.md/en/node/1435).

Unul dintre evenimentele-cheie ale forului de la Paris a fost lansarea Centrului pentru Viitorul Științei (Centre for Science Futures), care își propune să contribuie la remedierea înțelegerii generale a tendințelor emergente în știință și a sistemelor de cercetare, cu scopul de a oferi opțiuni și instrumente pentru acțiuni adecvate la scară regională și globală.

Dr. Tudor Braniște,

Secția management academic și relații externe

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online