Vizita Ambasadorului Lituaniei la Academia de Științe a Moldovei

29.02.2024
Vizitatori unici: 1115

Luni, 26 februarie E.S. Tadas Valionis, ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, însoțit de atașatul militar colonelul Žilvinas Žiukas, a vizitat Academia de Științe a Moldovei. Scopul întrevederii a fost vizitarea expoziției foto-documentare „Copilăria în Gulag”. Expoziția este dedicată împlinii a 75 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor staliniste din RSS Moldovenească (5-6 iulie 1949) și a fost vernisată la 8 februarie curent, în cadrul conferinței științifice internaționale „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” desfășurată în contextul Zilei Internaționale a femeilor în cercetare. Curatorul expoziției este dr. în istorie Ludmila D. Cojocaru, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, cercetător științific la Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, filială a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Expoziția „Copilăria în GULAG” este realizată de către Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Exprimăm întreaga recunoștință Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova și fundației Lithuanian Development Cooperation pentru editarea celor 20 de bannere de fotografii și documente, ce reflectă viața copiilor basarabeni condamnați la deportare, foamete, rusificare, îndoctrinare și rupere forțată din propriile familii în anii 1940–1941 și 1944–1953. Problema păstrării memoriei celor care au fost deportați în Siberia și Kazahstan, chestiunea reabilitării bunului nume al intelectualilor, al celor care munceau pământul, care și-au păstrat verticalitatea în condițiile aprige ale perioadei totalitarismului constituie subiecte de discuție pentru cercetătorii din Republica Moldova și Lituania, care ar putea fi materializate în proiecte comune de cercetare, de promovare a adevărului istoric și științific.

În cadrul întrevederii, a avut loc un dialog axat pe actualitate, fiind abordate problemele dezvoltării cercetării și inovării în Republica Moldova și în Lituania, schimbul de experiență, necesitatea semnării unui protocol de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Lituania, ambele academii fiind membri activi ai Consiliului Științific Internațional. La discuții au participat doamna academician Eva Gudumac, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe ale Vieții, mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești, mem. cor. Ion Hadârcă, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM.

Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova este un partener de încredere al Academiei de Științe a Moldovei mai ales contextul negocierilor de aderare și de apropiere de comunitatea europeană.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online