Renumitul savant Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel cu rădăcini basarabene, va întreprinde o vizită în Republica Moldova

24.07.2023
Vizitatori unici: 1499

În luna septembrie curent ne așteaptă un eveniment deosebit – comunitatea științifică din țara noastră va fi onorată de vizita profesorului Randy Schekman, savant cu renume mondial în domeniul medicinei, Laureat al Premiului Nobel (2013) cu rădăcini genealogice basarabene. Este un eveniment semnificativ și din considerentul că pe parcursul ultimilor 50 de ani niciun Laureat Nobel nu a vizitat republica noastră, ultimii fiind academicienii Alexandr Prokhorov şi Nikolai Basov, distinși cu Premiul Nobel pentru inventarea primului laser, care au fost oaspeții Academiei de Științe a Moldovei în toamna anului 1973.

Acum zece ani, în 2013, Republica Moldova a fost menționată pe portalul Premiilor Nobel de către profesorul Randy Schekman care în biografia sa a făcut referință la rădăcinile sale genealogice basarabene. Părinții mamei provin din orășelul Lipcani, unde-i sunt înmormântați bunicii, prin urmare, străbunicii protagonistului nostru, ceea ce îl determină să declare că este datoria lui sfântă să viziteze Republica Moldova.

Prof. Randy Schekman are contribuții deosebite în domeniul cercetării fundamentale în citologie. Pentru descoperirea mecanismului care reglează traficul prin membrane celulare, un proces în care celulele își organizează activitatea și comunică cu mediul, a fost distins cu premiul Nobel și cu alte distincții prestigioase. Începând cu anul 2019, a stabilit relații de colaborare cu cercetătorii Republicii Moldova, deschizând la 28 aprilie 2020 Simpozionul Științific „Pandemia COVID-19: Suport Științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemie”, susținând prelegeri publice despre importanța științei fundamentale în medicină (https://www.youtube.com/watch?v=GA3Is9EMqdg; https://www.youtube.com/watch?v=mB964p10r0M; https://www.youtube.com/watch?v=qpOpdTLkHzU&list=PLHftfp5IajCQd38LWnzYge_Ll7TlVXz1O&index=3 etc.).

În această perioadă de comunicare online Prof. Schekman a acordat interviuri (https://asm.md/en/node/1482; https://asm.md/profesorul-randy-schekman-stiinta-poate-si-trebuie-utilizata-pentru-ghida-politica-publica) și a participat la emisiuni televizate: la TVR Moldova, emisiunea “Obiectiv Comunși la postul TV - Moldova 1 din 5 aprilie 2021, emisiunea „Concret, în cadrul căreia prof. Randy Schekman a adus informații recente cu privire la pandemie și problemele ce țin de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și eficiența vaccinurilor. Vizita în țara noastră preconizată pentru vara anului 2020 nu a avut loc din cauza restricțiilor de călătorie impuse de pandemia COVID-19.

Luând în considerare colaborarea fructuoasă cu cercetătorii din Republica Moldova și deschiderea sufletească a domnului prof. Randy Schekman spre noi, Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM din 28 mai 2021 l-a ales unanim în calitate de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Prof. Randy Schekman este membru al Comisiei de specialitate a AȘM în domeniul medicinei și al Colegiului de redacție al revistei Akademos.

Agenda vizitei domnului profesor Randy Schekman include prezentarea raportului științific plenar „Gene, celule și descoperiri în știința fundamentală și boli” în cadrul Conferinței științifice internaționale în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, care se va desfășura la Chișinău în perioada 20-23 septembrie 2023, precum și susținerea prelegerii publice „Calea spre Premiul Nobel” destinată liceenilor, studenților și tinerilor cercetători. În decursul șederii în Republica Moldova, reputatul savant Schekman va întreprinde o vizită la Lipcani, ea fiind „prima întoarcere la baștină a unui membru al familiei în decurs de circa 100 de ani”.

În viitorul apropiat la Chișinău sunt așteptați și doi Laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică – prof. Hiroshi Amano (2014) și prof. Konstantin Novoselov (2010), ambii fiind recent aleși membri de onoare ai AȘM. Profesorul nipon are o contribuție substanțială la elaborarea diodelor de lumină albastră și la extinderea colaborării științifice dintre Japonia și Republica Moldova, remarcându-se prin susținerea prelegerilor publice de importanță majoră atât pentru experți în domeniu, cât și pentru elevi și studenți. Prof. Konstantin Novoselov (originar din Federația Rusă, actualmente cetățean al Regatului Unit), împreună cu colegul său prof. Andre Geim, a demonstrat existența grafenului, a membranei constituite dintr-un singur strat de atomi de carbon care posedă proprietăți fascinante. Fizicianul Konstantin Novoselov a susținut prelegeri publice la Academia de Științe, promovând colaborări eficiente cu savanții noștri, care s-au soldat cu publicații comune (e.g. cu doctorul habilitat Denis Nika: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nl501996v).

Laureații Nobel menționați – membri de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei, au avut contribuții substanțiale la dezvoltarea științei și tehnologiilor. Rezultatele cercetărilor fundamentale realizate de Prof. Randy Schekman au stat la baza procedeelor tehnologice de producere a insulinei la scară industrială, iar rezultatele cercetărilor Prof. Hiroshi Amano au deschis era diodelor luminiscente cu emisie de lumină albă, care au substituit lămpile cu incandescență. Un impact impresionant asupra electronicii moderne îl are implementarea grafenului, existența și proprietățile de unicat ale căruia au fost scoase în evidență grație cercetărilor fundamentale profunde realizate de Prof. Konstantin Novoselov, devenit Laureat Nobel la vârsta de doar 36 de ani.

În contextul perspectivei Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, suntem încrezători că vizitele Prof. Randy Schekman și ale altor Laureați Nobel la Chișinău vor dinamiza dezvoltarea științei în Republica Moldova prin conștientizarea importanței activității de cercetare și susținerii oamenilor de știință, prin finanțarea adecvată a domeniului și motivarea tinerilor talentați pentru a urma o carieră în știință.

Acad. Ion Tighineanu, președinte a.i. al AȘM,

Membru al Consiliului Științific Internațional

 

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online