Arhiva pentru sursa: moderator

12.04.2021 |
Vizualizări: 87
Suntem la distanța de 60 de ani de la una dintre cele mai importante realizări în aspirațiile omenirii de a deveni o specie multiplanetară, de la primul zbor al unui om în spațiul cosmic. Acest eveniment ocupă un loc aparte în istoria dezvoltării tehnologiilor spațiale, dar nu este nici primul, nici ultimul în acest șir de evenimente. Omul visa la un zbor spre stele din cele mai timpurii etape ale dezvoltării sale ca specie înzestrată cu rațiune. Astfel de aspirații au suferit o evoluție de la o stare spirituală către una rațională și de la o concepție fantastică ilustrată în operele lui Jules...
10.04.2021 |
Vizualizări: 207
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune rudelor, colegilor și apropiaților, în legătură cu plecarea prea grabnică la cele veșnice a profesorului universitar Mircea BERNIC, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, inventator şi cercetător ştiinţific, prorector pentru cercetare și doctorat al Universității Tehnice a Moldovei. În aceste clipe cernite suntem alături de colega noastră, doamna academician Eva Gudumac și fiica dumneaei, dna Jana Bernic, profesor, doctor habilitat în medicină, împărtășind durerea și tristețea de rând cu...
09.04.2021 |
Vizualizări: 78
7 aprilie, când este celebrată Ziua Mondială a Sănătății, a devenit pentru lumea întreagă, mai ales pentru comunitatea medicală, o zi de o importanță deosebită, care marchează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. În anul acesta, tematica a fost importantă fiindcă a corespuns provocărilor timpului și situației pandemice, încadrându-se în sloganul „Pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă”. Prin activitățile sale constructive au consemnat Ziua Mondială a Sănătății și membrii Academiei de Științe a Moldovei. Astfel, la 7 aprilie, acad. Eva Gudumac, doctor habilitat în...
06.04.2021 |
Vizualizări: 160
La data de 5 aprilie 2021, începând cu ora 17.15, a avut loc emisiunea CONCRET transmisă la postul de televiziune Moldova 1, în cadrul căreia a fost abordat un subiect primordial ce ține de implicarea oamenilor de știință în luptă cu SARS-CoV-2. Astfel, comunitatea științifică a venit cu un răspuns eficient pe marginea hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, punctul 17 al căreia solicita „comunităţii academice şi experţilor în domeniu să se angajeze în campania de informare corectă a societăţii cu privire la subiectul pandemiei, prin...
06.04.2021 |
Vizualizări: 118
În anul 2020 a fost inițiat proiectul de cercetare în cadrul Programului de Stat (2020 – 2023) “Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularităţile de tratament şi metodele de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în Republica Moldova” (director de proiect prof. Liliana GROPPA). În cadrul acestui proiect au fost studiate și sechelele sistemului musculo-scheletic la pacienții cu COVID-19. Datele epidemiologice disponibile până la moment din pandemia COVID-19 au identificat mialgiile, disfuncțiile musculare, osteoporoza și osteonecroza ca cele mai frecvente...
26.03.2021 |
Vizualizări: 62
În anul 2020 a fost iniţiat proiectul de cercetare în cadrul Programului de Stat (2020 – 2023) „Explorarea infecţiilor nosocomiale în unităţile de terapie intensivă. Elaborarea preparatelor antibacteriene noi” (director de proiect mem. cor. V. Prisacari). În cadrul proiectului a fost elaborată, editată şi implementată ancheta informaţională pentru realizarea studiului multicentric, care cuprinde parametrii informaţionali privitor la identităţile nozologice, factorii de risc, agenţii cauzali, sensibilitatea/rezistenţa agenţilor cauzali la preparatele antibacteriene (antibiotice, dezinfectante)...
18.03.2021 |
Vizualizări: 305
Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei, luând în considerare situația gravă pe care a creat-o pandemia COVID-19, răspunzând la apelurile făcute de Dna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și de instituțiile guvernamentale, privind pericolul existent, lansează acest apel către toți cetățenii republicii: să conștientizeze existența unui mare pericol al acestei pandemii pentru sănătatea tuturor; să respecte riguros măsurile de protecție recomandate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică; să contribuie la luarea de măsuri în locurile publice, la serviciu...
18.03.2021 |
Vizualizări: 147
La 4 martie 2021, acad. Ion Tighineanu, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, a susținut o conferință online pentru cercetătorii științifici din cadrul centrelor de cercetare și universităților din Turcia, la invitația Prof. Hasan Mandal, Președinte al Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK). Prelegerea cu genericul „Nanotehnologii în Moldova: Ingineria materialelor pentru diverse aplicații” a fost susținută pe platforma ZOOM, fiind concomitent difuzată „live stream” pentru toată comunitatea de cercetători din Turcia (https://www.youtube.com/watch?v...
12.03.2021 |
Vizualizări: 150
Academia de Științe a Moldovei anunță cu profundă tristețe trecerea la cele veșnice, în dimineața zilei de 12 martie, a membrului corespondent Nicolae DABIJA, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris, Laureat al Premiului Național și al mai multor premii internaționale, scriitor, istoric literar, redactor-șef al săptămânalului „Literatura și Arta”, unul din cei mai cunoscuți poeți de importanță națională, tradus în multe limbi ale lumii și înalt apreciat în diferite areale culturale. Sincere condoleanțe și sentimente de...
07.03.2021 |
Vizualizări: 152
Odată cu venirea Primăverii, pe aripile vântului și sub surâsul Soarelui, omagiem FEMEIA. A devenit de-a lungul anilor o sărbătoare internațională, deși cu specific național, marcată în țara noastră de apariția primilor ghiocei și a firavului Mărțișor. Dragă femeie! Ești întruchiparea frumuseții, eleganței, sensibilității, a vieții și a înțelepciunii, a mirosului de copturi și a gustului copilăriei, a blândeții și mărinimiei. Poeții ți-au închinat versuri, compozitorii – melodii, chipul tău a fost pictat și sculptat, imaginea ta devenind simbolică și emblematică. Mamă, bunică, soție, soră...
04.03.2021 |
Vizualizări: 124
În perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2020 s-au desfășurat audierile publice ale rezultatelor obținute în cadrul Programelor de Stat (2020–2023), etapa anului 2020. Rapoartele privind proiectele de cercetare au fost audiate la ședințele consiliilor științifice ale institutelor de cercetare sau ale senatelor universitare, fiind delegați experți din cadrul Secțiilor de științe ale AȘM, conform Instrucțiunii cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Ca urmare a desfășurării...
03.03.2021 |
Vizualizări: 198
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și consilierul prezidențial în domeniul educației și cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, au avut o discuție cu reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei - academicienii Ion Tighineanu și Mihai Cimpoi - și cu președintele Consiliului directorilor institutelor de cercetare, Alexandru Stratan. Detalii la link-ul (sursa): https://presedintia.md/rom/presa/presedintia-va-sustine-initiativele-de-dezvoltare-a-cercetarii-si-inovarii-in-republica-moldova...
01.03.2021 |
Vizualizări: 65
Distinși membri ai Academiei de Științe a Moldovei, stimați cercetători, dragi colegi! Am așteptat cu toții venirea unei noi primăveri în dorința că odată cu frigurile iernii vor rămâne în urmă mai multe neplăceri și greutăți cu care se confruntă societatea în ultima vreme și pe care le putem depăși doar împreună – prin consolidare, bunăvoință, perseverență și înțelepciune. Astăzi, în prima zi de Martie, firul simbolic splendid încrucișat al roșului incandescent și al unui alb imaculat al Mărțișorului încălzit de razele solare, ne anunță timid, dar sigur, venirea Primăverii – anotimpul...
27.02.2021 |
Vizualizări: 80
În perioada 20 noiembrie – 01 decembrie 2020 s-au desfășurat audierile publice a rezultatelor obținute în cadrul Programelor de Stat (2020–2023), etapa anului 2020. Rapoartele pe proiectele de cercetare au fost audiate la ședințele consiliilor științifice ale institutelor de cercetare sau ale senatelor universitare, fiind delegați experți din cadrul Secțiilor de științe ale AȘM, conform Instrucțiunii cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobată de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Ca urmare a desfășurării audierii...
25.02.2021 |
Vizualizări: 181
În conformitate cu punctul 13 al Instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin ordinul nr. 105 din 7 decembrie 2020, proiectele de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2020 au fost audiate public în ședința Comisiei constituită în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, de comun acord cu Agenția Națională pentru cercetare și Dezvoltare. În ședința comisiei din 19 februarie 2021 au fost audiate rapoartele pe 8 proiecte de transfer tehnologic: 4 din domeniul tehnologiilor agricole și a produselor...
22.02.2021 |
Vizualizări: 324
În anul 2020 cercetătorii științifici ai USM din domeniul științelor sociale, economice și umanistice au publicat 6 monografii, 5 culegeri, 2 manuale, 10 articole științifice în reviste indexate în bazele de date Scopus/WoS, 18 articole în reviste internaționale, 50 de lucrări în reviste naționale, 12 articole în alte reviste naționale, 109 articole în culegeri naționale și internaționale, 50 de teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane. Au fost elaborate 2 documente de politici educaționale. Cercetătorii au participat cu peste 130 de comunicări la conferințe naționale și...
17.02.2021 |
Vizualizări: 154
În conformitate cu punctul 13 al Instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin ordinul nr. 105 din 7 decembrie 2020, proiectele de inovare și transfer tehnologic se audiază public în ședința Comisiei constituită în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, de comun acord cu Agenția Națională pentru cercetare și Dezvoltare. Ședința Comisiei de audiere a rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic va avea loc în data de 19 februarie, începând cu ora 10.00. Graficul...
15.02.2021 |
Vizualizări: 156
PORTOFOLIUL DE PROIECTE INVESTIȚIONALE ÎN SECTORUL AGRAR Procesul de inovare a sectorului agrar al Republicii Moldova include atât tehnologii moderne de producere, cât și implementarea unor culturi noi cu o valoare adăugată superioară în raport cu culturile tradiționale. Investițiile în sectorul agrar sunt avantajoase, dacă decizia de investire este bazată pe un proces de analiză comprehensivă a proiectelor potențiale, fiind stabilite oportunitățile, costurile, dar și efectele investiției. Analiza eficienței noilor inițiative se bazează pe indicatori și tehnici investiționale complexe. Pentru...
11.02.2021 |
Vizualizări: 200
Cu ocazia Zilei internaţionale a femeilor și fetelor cu activități în domeniul ştiinţei, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei aduce cele mai sincere felicitări tuturor doamnelor și domnișoarelor, care au ales să facă carieră în cercetare. Această zi este marcată la 11 februarie în baza unei rezoluții a Organizației Națiunilor Unite din anul 2015 și are drept scop promovarea accesului deplin și egal la participare în procesul de cercetare a femeilor și fetelor, evidențierea rolului critic al lor în comunitățile științifice și tehnologice. Timpul ne demonstrează că ele aduc în cercetare...
10.02.2021 |
Vizualizări: 747
Joi, 11 februarie 2021, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR (Iași, România), Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Primăria orașului Buzău (România), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău și Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Lviv, Ucraina) organizează Conferință științifică internațională „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”. Cea de a treia ediție a conferinței este desfășurată în contextul Zilei Internaționale a...