Interferențe româno-germane în arta muzicală reflectate într-o conferință susținută de Violeta Dinescu, membru al Academiei Europene de Știință și Artă, Salzburg

17.05.2024
Vizitatori unici: 751

La 16 mai 2024, în cadrul Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Noi”, cea de-a 33-a ediție, la Academia de Științe a Moldovei a fost organizată conferința „Interferențe româno-germane”, în cadrul căreia a conferențiat doamna Violeta Dinescu, compozitor, profesor, membru titular al Academiei Europene de Știință și Artă din Salzburg. Doamna Violeta Dinescu a abordat diverse subiecte cu privire la muzica compozitorilor români în Europa, referindu-se cu precădere la creația celebrului compozitor George Enescu, precum și la arhiva inițiată în anul 1996 la Universitatea din Oldenburg care la zi numără peste 5 mii de documente despre creația compozitorilor români ș.a.

Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu în mesajul de bun venit a menționat contribuțiile dnei Violeta Dinescu în domeniul muzicologiei, participarea activă a domniei sale la promovarea valorilor artei muzicale românești în lume, formarea cadrelor științifice, precum și colaborarea fructuoasă cu Academia de Științe a Moldovei, care au fost înalt apreciate de către Prezidiul AȘM prin conferirea medaliei academice „Dimitrie Cantemir”.

Despre contribuția dnei Violeta Dinescu a discutat dr., prof. Ghenadie Ciobanu, fondatorul și director artistic al Festivalului internațional „Zilele Muzicii Noi”. De asemenea, aprecierea activității științifice și a celei de creație a ajuns în atenția dnei dr., prof. Victoria Melnic, rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

Dr. Valeria Barbas a reflectat istoricul festivalului din Chișinău, care a constituit și subiectul tezei de doctor în studiul artelor, propunând publicului prezent la conferință câteva secvențe video de la prima ediție a evenimentului cultural.

Prezenți la eveniment acad. Gheorghe Mustea și violonista Irina Mureșanu din SUA au vorbit în discursurile sale despre importanța desfășurării evenimentelor culturale de acest gen.

Evenimentul a fost moderat de dr. hab., prof. Aurelian Dănilă, adjunct al conducătorului Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM.

Lucrările conferinței au fost transmise online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale la linkul https://www.youtube.com/watch?v=0HzK5pqtyzg.

 

Dr. Natalia Procop

Categorie:

Înregistrări online