Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2018-2019

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Aviz

 1.  

18.80012.02.10F

Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx (Rezumat)

Dr. Roman Marianna

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

 1.  

18.80012.02.22F

Designul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi mono-și polinucleari ai elementelor d cu liganzipolidentați (Rezumat)

Dr. Palamarciuc Oleg

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz

 1.  

18.80012.50.19A

Studiul formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească (Rezumat)

Dr. Nicoară Igor

Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM

Aviz

 1.  

18.80012.50.21A

Evaluarea structurii hidrobiocenozelor și calității apelor râurilor Răut și Bâc (Rezumat)

Dr. Tumanova Daria

Institutul de Zoologie al AȘM

Aviz

 1.  

18.80012.50.33A

Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii (Rezumat)

Dr. Țurcan Marina

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

 1.  

18.80012.04.04F

Profilul focusării isoelectrice a Transferinei în dereglările congenitare ale proceselor de glucozare la pacienți din Moldova (Rezumat)

Dr. Samohvalova Elena

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Aviz

 1.  

18.80012.80.09A

Rolul trombofiliei ereditare la femei cu complicații obstetricale în anamneză (Rezumat)

Dr. Șalaru Virginia

USMF Nicolae Testimitanu

Aviz

 1.  

18.80012.80.14A

Restabilirea defectelor osoase cu grefe tridimensionale acelulare (Rezumat)

Dr. Mostovei Andrei

USMF Nicolae Testimitanu

Aviz

 1.  

18.80012.80.15A

Identificarea taxonomică, detectarea moleculară și supravegherea unor noi boli, transmise la om și animale de insectele hematofage din fauna Republicii Moldova (Rezumat)

Dr. Șuleșco Tatiana

Institutul de Zoologie al AȘM

Aviz

 1.  

18.80012.51.02A

Aprecierea tehnologică a diferitor metode de corectare a gradului alcoolic în vinurile seci (Rezumat)

Dr. Vasiucovici Svetlana

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Aviz

 1.  

18.80012.51.16A

Validarea testelor microbiologice și biochimice penru studii de nanotoxicologie (Rezumat)

Dr. Efremova Nadejda

Institutul de Microbiolgie și Biotehnologie

Aviz

 1.  

18.80012.51.30A

Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone (Rezumat)

dr. Covaci Ecaterina

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz

 1.  

18.80012.06.23F

Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație (Rezumat)

Dr. Procop Natalia

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM

Aviz

 1.  

18.80012.06.34F

Dezvoltarea oftalmologiei în RSSM Moldovenească - aspecte istorice şimedico-sociale (1945-1990) (Rezumat)

Dr. Coretçhi Ianoș

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan al AȘM

Aviz

 1.  

18.80012.08.07A

Susținerea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație (Rezumat)

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Aviz

 1.  

18.80012.08.31A

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului activ (Rezumat)

Dr. Onoi Mihail

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Aviz

 1.  

19.80012.02.01F

Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare (Rezumat)

dr. Sanduleac Ionel

Universitatea Tehnica a Moldovei

Aviz

 1.  

19.80012.02.02F

Elaborarea inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer de proveniență organică în baza sărurilor unor tiosemicarbazone N(4)- substituite (Rezumat)

dr. Graur Vasilii

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz

 1.  

19.80012.02.12F

Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale (Rezumat)

dr. Gherasim Elena

Institutul de Zoologie

Aviz

 1.  

19.80012.02.13F

Optimizarea proprietăților termoconductibile a suprarețelelor bidimensionale pe bază de siliciu pentru aplicații în microelectronică (Rezumat)

dr. Cocemasov Alexandr

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz

 1.  

19.80012.50.03A

Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii (Rezumat)

dr. Braniște Fiodor

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz

 1.  

19.80012.50.04A

Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile (Rezumat)

dr. Crețu Vasilii

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz

 1.  

19.80012.50.05A

Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor (Rezumat)

dr. Petuhov Oleg

Institutul de chimie

Aviz

 1.  

19.80012.50.14A

Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde (Rezumat)

dr. Guțu Marin

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz

 1.  

19.80012.50.15A

Dezvoltarea și implementarea unui Sistem informațional de evaluare a calității procesului educațional universitar în baza standartelor europene de evaluare (Rezumat)

dr. Beldiga Maria

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz

 1.  

19.80012.04.06F

Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone (Rezumat)

dr. Corețchi Ianoș

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Aviz

 1.  

19.80012.80.07A

Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală (Rezumat)

dr. Sucman Natalia

Institutul de Chimie

Aviz

 1.  

19.80012.05.08F

Efectul imediat al fitoparazitului Orabanche cumana Wallr asupra florii-soarelui (Helianthus annuus L.) (Rezumat)

dr. Martea Rodica

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

Aviz

 1.  

19.80012.51.09A

Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide (Rezumat)

dr. Capcanari Tatiana

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz

 1.  

19.80012.51.16A

Caracteristica tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești” pentru obținerea vinurilor albe și roșii seci (Rezumat)

dr. Soldatenco Olga

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Aviz

 1.  

19.80012.06.10F

Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX) (Rezumat)

dr. Țurcanu Mihai

Institutul de Istorie

Aviz

 1.  

19.80012.06.17F

Literatura prin prisma arhetipologiei (Rezumat)

dr. Ivanov Nadejda

Institutul de Filologie Română ”B. P. Hasdeu”

Aviz

 1.  

19.80012.08.11A

Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova (Rezumat)

dr. Ianioglo Alina

Institutul Național de Cercetări Economice

Aviz

 1.  

19.80012.08.18A

Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova (Rezumat)

dr. Gribincea Corina

Institutul Național de Cercetări Economice

Aviz

Înregistrări online