Prioritatea AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul

proiectului

Avizele

Secţiilor de ştiinţe

1

 

20.80009.5107.01

Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab.

 Duca Maria

Aviz

2

20.80009.5107.02

Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic  Rezumat

Grădina Botanică Națională A. Ciubotaru

Dr.

Țîței Victor

Aviz

3

20.80009.5107.03

Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice  Rezumat

IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor

Dr. hab.

Botnari Vasile

Aviz

4

20.80009.5107.04

Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice  Rezumat

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Dr. hab.

 Balan Valerian

Aviz

5

20.80009.5107.05

Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale  Rezumat

IP Institutul

Științifico-practic de Horticultură de tehnologie alimentară

Dr. hab.

Taran Nicolae

Aviz

6

20.80009.5107.07

Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică,alimentară  Rezumat

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Dr. Balmuș Zinaida

Aviz

7

20.80009.5107.08

Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice  Rezumat

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Dr. hab.

Frunze Nina

Aviz

8

20.80009.5107.09

Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară  Rezumat

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr. hab.

Sturza Rodica

Aviz

9

20.80009.5107.10

Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea  Rezumat

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr.

Siminiuc Rodica

Aviz

10

20.80009.5107.11

Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale  Rezumat

IP Institutul de Genetică, fiziologie și Protecție a Plantelor

Dr.

Ganea Anatolie

Aviz

11

20.80009.5107.12

Fortificarea lanțului “hrană- animală-producție” prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare  Rezumat

IP Institutul Științifico-practic de Biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară

Dr.

Petcu Igor

Aviz

12

20.80009.5107.13

Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei  Rezumat

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Dr.

Popa Sergiu

Aviz

13

20.80009.5107.14

Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaelor și culturilor bacifere, cu potențial biologic sporit  Rezumat

IP Institutul Științifico-practic de horticultură de tehnologiealimentară

Dr.

Cozmic Radu

Aviz

14

20.80009.5107.15

Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice  Rezumat

IP Institutul de Fitotehnie Porumbeni

Dr.

Borozan Pantelimon

Aviz

15

20.80009.5107.16

Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic  Rezumat

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Dr.

Chiselița Oleg

Aviz

16

20.80009.5107.17

Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă  Rezumat

IP Institutul

Științifico-practic de Horticultură de tehnologie alimentară

Dr.

Cazac Tudor

Aviz

17

20.80009.5107.18

Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată  Rezumat

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Dr.hab.

Bujoreanu Nicolae

Aviz

18

20.80009.5107.19

Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor  Rezumat

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Dr. hab.

Todiraș Vladimir

Aviz

19

20.80009.5107.20

Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale Republica Moldova  Rezumat

IP Institutul Științifico-practic de biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară

Dr.

Mașner Oleg

Aviz

20

20.80009.5107.21

Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export  Rezumat

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Dr.

Batîru Grigorii

Aviz

21

20.80009.5107.22

Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice  Rezumat

IP Institutul Științifico-practic de horticultură de tehnologie alimentară

Dr.

Grosu Ion

Aviz

22

20.80009.5107.23

Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din Republica Moldova  Rezumat

IP Institutul de cercetări pentru culturile de câmp Selecția

Dr.hab.

Boincean Boris

Aviz

23

20.80009.5107.24

Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile, destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung  Rezumat

Centrul pentru cercetare a Resurselor Genetice Acvatice Acvagenresurs

Dr.

Domanciuc Vasilii

Aviz

24

20.80009.5107.25

Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă  Rezumat

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului N. Dimo

Dr.

Lungu Vasile

Aviz

25

20.80009.5107.26

Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile  Rezumat

IP Institutul

Științifico-practic de Horticultură de tehnologie alimentară

Dr.hab.

 Iliev Petru

Aviz

26

20.80009.5107.27

Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive  Rezumat

IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor

Dr. hab.

Nastas Tudor

Aviz

Înregistrări online