Coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2 și interferența cu alte maladii

Platforma de comunicare „Coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2 și interferența cu alte maladii” a fost lansată ca urmare a deciziei Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei din 28 iunie 2021. Platforma este coordonată de doamna academician Eva GUDUMAC, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, adjunct al coordonatorului Secției Științe ale Vieții a AȘM.

Scopul platformei de comunicare constă în consolidarea și coordonarea studiilor în domeniul coronavirusului SARS-CoV-2 ale cercetătorilor din țară pentru a preveni și a reduce riscurile evolutive de complicații, sechelele și cronicizările diferitor organe și sisteme la pacienții care au suportat infecția COVID-19, prin elaborarea programelor de screening post-Covid-19, diagnosticului clinico-explorativ specializat și a metodelor de tratament și recuperare diferențiate.

Obiectivele platformei de comunicare sunt următoarele:

  • Identificarea pacienților cu riscuri de complicații și sechele post-Covid-19 prin metode de screening clinico-anamnestic la nivel de asistență medicală primară și de staționar;
  • Evaluarea clinico-explorativă a pacienților cu riscuri de complcații, sechele și cronicizări ale diferitor organe și sisteme la etapele evolutive post-Covid-19;
  • Cercetarea marcherilor de laborator imuno-biochimici, microbiologici, serologici, neuro-biologici cu potențial prognostic pentru riscul de dezvoltatre a complicațiilor, sechelelor și maladiilor cu caracteristici cronice la etapele evolutive ale infecției SARS Cov-2;
  • Aprecierea prin tehnici imagistice, funcționale ale leziunilor organelor și sistemelor afectate în infecția SARS CoV-2, pentru un diagnostic precoce al complicațiilor și sechelelor post-Covid-19;
  • Elaborarea programelor de conduită medicală diferențiată, direcțiilor de tratament și recuperare personalizată a pacienților care au suportat infecție SARS-CoV-2;
  • Elaborarea criteriilor de prognostic pentru riscul de evoluții complicate și maladii cronice la copiii care au suportat infecția SARS-CoV-2;
  • Crearea registrului național al pacienților care au realizat complicații, sechele, maladii cronice la etapele post-Covid-19;
  • Colaborarea cu instituțiile internaționale medicale de cercetare în domeniul infecției SARS-CoV-2.

În cadrul acestei platforme științifice recent oficializate, dar care a funcționat la Academia de Științe a Moldovei încă din anul 2020, au avut loc mai multe evenimente științifice – mese rotunde, conferințe, dezbateri la emisiuni radio și TV privind problema coronavirusului de tip nou SARS-CoV-2.

La 6 februarie 2020 Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a organizat o masă rotundă cu genericul „Situația epidemiologică cauzată de noul tip de coronavirus: măsuri de prevenire și răspuns”. Cu o informație amplă la acest subiect a fost prezent directorul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, dr. Nicolae Furtună, însoțit de dr. hab., prof. univ. Constantin Spânu.

Ample informații privind domeniile sale de competență privind coronavirusul de tip nou au fost prezentate de dl Nicolae Furtună, director al ANSP, dr. hab., profesor universitar Constantin Spânu, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP. Evenimentul a fost pe larg mediatizat de mai multe posturi TV, fiind transmis integral de către PRO TV Chișinău, Privesc.eu, Realitatea TV, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

În martie-mai 2020 membrii AȘM acad. Stanislav Groppa, mem. cor. Viorel Prisacari ș.a. au participat la mai multe emisiuni radio și TV cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19 (https://sputnik.md/radio_podcasturi/20200410/29843090/Epidemiolog-cu-50-de-ani-experienta-Fumatorii-mai-predispusi-sa-fie-rapusi-de-COVID-19.html; https://sputnik.md/radio_podcasturi/20200413/29859188/Actiunile-de-combatere-a-virusului-trebuie-corectate-pentru-a-evita-infectarea-medicilor.html; http://tvrmoldova.md/social/solutiile-expertior-in-medicina-privind-limitarea-raspandirii-pandemiei-de-covid-19/; https://sputnik.md/radio_podcasturi/20200415/29891036/Masca-un-dusman-de-temut-al-COVID-19.html; http://tvrmoldova.md/social/solutiile-expertior-in-medicina-privind-limitarea-raspandirii-pandemiei-de-covid-19/

La 16 martie 2020 Academia de Științe, în calitate de for științific suprem al Republicii Moldova, AȘM s-a adresat cu un apel la calm și responsabilitate, solicitând respectarea de către colaboratorii săi, precum și de toți cetățenii țării, a recomandărilor impuse în aceste vremuri dificile de specialiști și autorități.

La 20 martie 2020, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Postul Naţional Radio Moldova, acad. Ion Tighineanu, acad. Stanislav Groppa și mem. cor. Alexandru Stratan au abordat probleme legate de situația epidemiologică din țară.

La 22 martie 2020 – Problema pandemiei și implicarea comunității științifice în căutarea răspunsurilor a fost subiectul interviului cu președintele AȘM acad. Ion Tighineanu, consemnat de Eugenia Tofan, responsabilă de Serviciul de presă al AȘM.

Academia de Științe și Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare și-au exprimat solidaritatea față de eforturile medicilor în vederea limitării extinderii epidemiei de COVID-19. În acest scop, angajații AȘM și ai organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării din subordinea MECC au donat salariul de o zi pentru combaterea pandemiei și susținerea personalului medical care se află în prima linie de luptă cu coronavirusul.

Membrii titulari și corespondenți ai AȘM au donat o parte din indemnizația lunară pentru susținerea personalului medical care depune eforturi considerabile în situația epidemiologică dificilă pentru a minimaliza numărul de victime.

La 8 aprilie 2020 a avut loc întrevederea Președintelui Republicii Moldova Igor Dodon cu un grup de cercetători din domeniul științelor medicale: acad. Eva Gudumac, dr. hab. în științe medicale, președinte al Comisiei pentru probleme medicale a Consiliului Societății Civile; mem. cor. Viorel Prisacari, dr. hab. în științe medicale, profesor consultant la Catedra de Epidemiologie; Mihail Magdei, coordonator principal la ANSP; Constantin Spânu, dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, șef al Direcției cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, ANSP ș.a. Cercetătorii și medicii au venit cu mai multe propuneri de prevenire și combatere a virusului de tip nou SARS-CoV-2, precum și de informare competentă a populației de specialiștii din domeniul medical despre pericolul și măsurile de prevenire și combatere a virusului.

Comunitatea academică din Republica Moldova a diseminat pe portalul web al AȘM date utile cu referire la experiența țărilor care au trecut prin calvarul epidemiei virusologice.

La 13 aprilie 2020 Prezidiul AȘM a format o Comisie de experți în domeniul medicinei și a inițiat o bază de date pe problema coronavirusului SARS-CoV-2 și a pandemiei COVID-19, pentru a susține eforturile cercetătorilor în vederea identificării celor mai constructive răspunsuri pentru soluționarea problemelor stringente ale societății. Comisia creată de AȘM are misiunea de a conlucra cu cercetători din diverse domenii și de a veni cu recomandări eficiente pentru depășirea crizei epidemiologice.

La 14 aprilie 2020, în interviul pentru „Ziarul de Gardă”, acad. Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe, a pus în evidență eforturile întreprinse de comunitatea științifică în soluționarea problemelor generate de răspândire a coronavirusului de tip nou, precum și particularitățile activității AȘM în condițiile pandemiei, inclusiv inițierea pregătirii unor propuneri de proiecte științifice europene.

La 16 aprilie 2020 a fost publicată adresarea dlui Daya Reddy, președinte al Consiliului Științific Internațional (ISC), membru al căruia este și Academia de Științe a Moldovei, cu privire la crearea, de către ISC, a unui portal online COVID-19 – Portalul Științei Globale, găzduit de site-ul ISC.

A fost lansată colecția publicațiilor din reviste științifice naționale și internaționale, precum și alte informații importante cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19.

La 16 aprilie 2020 a fost publicat pe site-ul AȘM interviul cu Prof. Randy Schekman de la Universitatea California / Berkeley, Laureat al Premiului Nobel în Medicină, acordat doamnei Eugenia Tofan, Serviciul de presă al AȘM. Prof. Randy Schekman a subliniat că „știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală, aprovizionarea cu alimente, energia, educația și clima”. „Cea mai mare greșeală a noastră a fost aceea de a nu anticipa apariția încă a unui coronavirus mortal”, iar pentru SARS-CoV-2 „trebuie să producem un vaccin care ar funcționa pe o multitudine de variante de coronavirus”.

La 17 aprilie 2020 mem. cor. al AȘM Viorel Prisacari, șef al Catedrei de Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”, într-un interviu înregistrat de Eugenia Tofan, a abordat problema diseminării informației veridice despre coronavirus și pandemie.

La 28 aprilie 2020 Academia de Științe a Moldovei a organizat Simpozionul științific online „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie”, cu participarea membrilor AȘM și a experților notorii, specialiști epidemiologi, care au prezentat situația epidemiologică actuală, au analizat comportamentul coronavirusului de tip nou, au propus soluții practice și recomandări.

Prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel în Medicină, Universitatea California/Berkeley, SUA, a expus date inedite cu referire la caracteristicile coronavirusului de tip nou și perspectivele elaborării unui vaccin eficient. În cadrul evenimentului, dr. hab., prof. univ.  Constantin Spânu, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP, a prezentat informații concrete cu referire la geneza coronavirusului și evoluția COVID-19 în Republica Moldova, subiectul esenței pandemiei ca fenomen fiind continuat de mem. cor. al AȘM Viorel Prisacari, șef al Catedrei de Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”.

 Necesitatea pregătirii cadrelor de USMF „Nicolae Testemițanu” în condițiile de pandemie COVID-19 a fost abordată de rectorul universității dr. hab., profesor Emil Ceban. În același context, acad. Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare al USMF, a punctat direcțiile științifice în patologiile virale și s-a pronunțat asupra cercetărilor științifice efectuate la universitate. Problema patologiilor bronhopulmonare a fost reliefată detaliat de acad. Eva Gudumac, președinte al Comisiei de experți în domeniul medicinei instituită de Prezidiul AȘM. Chestiunea infecției și imunității în COVID-19 a fost abordată în raportul susținut de dr. hab. Gheorghe Plăcintă, şef al Catedrei de boli infecţioase a USMF „Nicolae Testemițanu”. Lucrările Simpozionului au fost transmise online de Privesc.eu și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

În cadrul Simpozionul științific „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie”, acad. Stanislav Groppa a propus elaborarea unui „Program Național de Securitate a Sănătății Populației Republicii Moldova în combaterea virusului SARS-CoV-2”. Comisia de experți în domeniul medicinei, creată de Academia de Științe, va monitoriza formarea unei platforme științifice interdisciplinare de comunicare cu atragerea experților din diferite domenii din țară și din străinătate, cu susținerea unor lecții publice pe teme actuale și inițierea pregătirii unor proiecte multidisciplinare. Platforma științifică de comunicare va fi creată și gestionată de AȘM și USMF „Nicolae Testemițanu”.

La 19 mai 2020, la Academia de Științe a fost marcată Ziua Europei. Doctorul habilitat în științe politice, profesor universitar Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, a susținut Lecția publică online „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, accentuând procesele complexe în legătură cu pandemia COVID-19 și relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

La 29 iunie 2020 savantul american Prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel în domeniul medicinii pentru descoperirea bazei genetice a transportului vezicular în celule (împreună cu Thomas C. Südhof și James Rothman) Universitatea din California, Berkeley (SUA), a susținut Lecția publică cu genericul „Importanța științei fundamentale în descoperirile medicale”.

În contextul activităților deja realizate în acest domeniu, în data de 10 decembrie 2020 la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferința științifică onlineCOVID-19: Sănătatea copilului. Impactul asupra viitorului adult. Evenimentul a fost organizat de Comisia AȘM pentru coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie COVID-19, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și se înscrie în șirul de manifestări științifice organizate în contextul pandemiei, în acest format, la inițiativa Academiei de Științe.

Activitățile științifice consacrate infecției COVID-19, organizate de Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, au continuat la 4 februarie 2021 cu organizarea Conferinței științifice online „Infecția cu COVID-19: evoluție particulară a afecțiunilor cardiovasculare la adulți. Evenimentul științific a fost prezidat de președintele AȘM acad. Ion Tighineanu, și rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” dr. hab., prof. univ. Emil Ceban.

La 5 aprilie 2021, în cadrul emisiunii CONCRET la postul de televiziune Moldova 1, a fost abordată implicarea oamenilor de știință în lupta cu infecția SARS-CoV-2, cu participarea academicianului Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei, rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” Emil Ceban, precum și intervenția online a academicianului Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române, Laureatului Premiului Nobel pentru medicină (2013) Randy Schekman (California, SUA), care au abordat mai multe probleme cu referire la pandemie, vaccinurile anti-COVID-19, efectele negative ale infecției.

Un alt eveniment de anvergură a fost Conferința științifică „Problemele de sănătate mintală – urmări grave în perioada post-COVID, realizată la 21 ianuarie 2021 în format online și moderată de conducătorii celor două instituții organizatoare – acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM, și dr. hab., prof. univ. Emil Ceban, rector al USMF „Nicolae Testemițanu”.

Ziua Mondială a Sănătății, celebrată la 7 aprilie, a fost marcată prin emisiuni radio dedicate problemelor infecției cu virusul SARS-CoV-2 difuzate în cadrul emisiunii „Pro Sănătate” la Radio Vocea Speranței, cu participarea Doamnei academician Eva Gudumac, și la emisiunea „Spațiul Public” cu genericul „Sănătatea copilului și impactul infecției COVID-19 asupra viitorului adult” cu elucidarea manifestărilor clinice ale infecției cu COVID-19 la copii, măsurile de prevenție și profilaxie, puse în discuție de dna Ina Palii, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa Clinicii Pediatrie de la Institutul Mamei și Copilului, și dna Svetlana Șciuca, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Departamentul Pediatrie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

La 1 iulie 2021, în cadrul colaborării Academiei de Științe a Moldovei cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a fost organizat un eveniment important ce se încadrează în platforma de cercetare medicală – Conferința națională științifico-practică cu participare internațională „Imunodeficiențele primare, comorbidități respiratorii și infecția COVID-19 la copii”, moderată de academicianul Eva Gudumac, dr. hab. în medicină, prof. univ., Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, USMF „Nicolae Testemiţanu”, profesorul Svetlana Șciuca, dr. hab. în medicină, șef Clinică Pneumologie, Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu” și prof. Anastasia Bondarenko, Departamentul Boli Infecțioase Pediatrice și Imunologie Pediatrică al Universității Naționale de Protecție a Sănătății din Ucraina. Cu mesaje de salut la evenimentul științific au participat președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, precum și fondatorul și directorul Proiectului de susținere a țărilor din Europa Centrală și de Est (JProiect), profesorul din Ungaria László Maródi.

Joi, 9 septembrie 2021, prof. Adrian BELÎI, la  Institutul de Medicină Urgentă și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a susținut Prelegerea publică ONLINE „Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului”. Prelegerea a fost prezentată într-un limbaj accesibil publicului larg, astfel încât problemele abordate, inclusiv, descrierea modului de infectare, estimările referitoare la elaborarea, promovarea și eficiența vaccinului etc., să fie înțelese și de persoanele care nu au pregărire în domeniul medical.

Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au organizat, la 23 septembrie 2021, un eveniment dedicat problemelor grave generate de pandemia de Covid-19. Evenimentul cu genericul „Pandemia COVID-19 – o provocare umană de durată” a fost inițiat, în premieră, într-un nou format întrebări-răspunsuri, iar invitatul-specialist care a înfruntat avalanșa de întrebări la cel mai arzător subiect, deja de mai bine de un an și jumătate, a fost doctorul habilitat în medicină, profesor universitar Victor Cojocaru, șef al Catedrei de Anesteziologie și Reanimatologie nr. 2 a USMF „Nicolae Testemițanu”, sef al Clinicii Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, instituție în care sunt tratați cei mai gravi pacienți infectați cu COVID-19.

La 30 septembrie 2021, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferință științifico-practică cu participare internațională Malformațiile congenitale la copii – prognosticul impactului evolutiv al infecției COVID-19, efectele și siguranța imunoprofilaxiei”. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. 

Înregistrări online