Prof. univ., dr.hab. Victor JUC a susținut, online, la Academia de Științe, Lecția publică „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”.

21.05.2020
Vizitatori unici: 1355

Ziua Europei la Academia de Științe a Moldovei a fost marcată prin prezentarea unei Lecții publice online cu genericul: „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”. Sesiunea a fost susținută de doctorul habilitat în științe politice, profesorul universitar Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Lecția publică a avut drept scop de a pune în lumină subiectele ce țin de reflectarea proceselor complexe post-criză de COVID-19 și relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

La manifestarea științifică au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru, conducătorul-adjunct al Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, dr.hab., prof. Aurelian Dănilă, m.c. Viorel Prisăcari, membru al Comisiei de experți a AȘM, creată de Academie în scopul depășirii crizei epidemiologice.

În cuvântul său introductiv, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a subliniat că prin susținerea lecției publice respective, Academia de Științe deschide o nouă filă în seria prelegerilor publice și a platformelor științifice susținute online, activitate afectată de noul tip de coronavirus și de noile provocări la care este expusă societatea noastră. „Doctorul habilitat în științe politice, profesorul universitar Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, ne îndeamnă la un dialog constructiv între mediul academic, instituțiile de cercetare, universități, autorități publice prin lecția „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, a remarcat acad. Tighineanu.

Președintele AȘM a menționat și faptul că Academia de Științe, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Politice, Juridice și Sociologice, a lansat de mai mulți ani seria de evenimente dedicate UE și integrării europene, fiind organizate de comun acord conferințe și simpozioane științifice și științifico-practice. În context, președintele Tighineanu a precizat că în decursul ultimilor ani, AȘM a participat la Orășelul European, organizat de Comisia Europeană la Chișinău, unde, tradițional, în luna mai, se desfășoară o serie de evenimente atât în capitală, cât și la Ungheni, Cahul, alte orașe. „De fiecare dată, Academia a prezentat publicului realizările din domeniile științifice, mai ales cele elaborate în cadrul diverselor proiecte, granturi și programe europene destinate cercetării și inovării”, a punctat acad. Tighineanu, specificând că Lecția publică susținută de prof. Juc vine ca o continuare a șirului de manifestărilor științifice și lecțiilor publice organizate de ASM. Totodată, președintele AȘM a subliniat că prelegerea respectivă este cel de-al doilea eveniment promovat de membrii Secției științe sociale, economice, umanistice și arte, prima prelegere „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări” în cadrul platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice” fiind susținută la 5 mai curent, de acad. Grigore Belostecinic și m.c. Alexandru Stratan.

În calitate de teze introductive și, în același timp, de repere fundamentale pentru dezvoltarea subiectelor care urmau a fi puse în dezbatere, doctorul habilitat în științe politice, profesorul universitar Victor Juc, a ținut să accentueze că Uniunea Europeană se află și, cu certitudine, se va afla într-un proces profund și complex de regândire a funcționalității sale din cauza diminuării capacităților de funcționalitate provocate în ultimul timp de criza datoriilor suverane și migrația ilegală în masă, aprofundate de ieșirea Marii Britanii din componența UE și accelerate de pandemia de coronavirus de tip nou.

În prelegerea susținută, profesorul Victor Juc a abordat o multitudine de subiecte de actualitate și interes major pentru Republica Moldova. Astfel, politologul a vorbit despre asigurarea integrării europene și dezvoltarea vocației europene a poporului Republicii Moldova - componente ale interesului național al RM. În contextul pandemiei de coronavirus, expertul în științe politice a menționat că Uniunea Europeană s-a dovedit a nu fi pregătită pentru contracararea eficientă a pandemiei de coronavirus de tip nou și nu a făcut apel imediat, cel puțin, în perioada inițială, la două principii fundamentale de funcționalitate – subsidiaritatea și solidaritatea, inițiativa combaterii răspândirii coronavirusului fiind preluată de statele membre pe măsura afectării lor, fiecare elaborând propria strategie. „Solidaritatea europeană s-a manifestat, preponderent, pe coordonata umană și mai puțin pe dimensiunea economică post-criză, pozițiile diferite fiind determinate de capacitățile economice și percepția participării naționale la procesele de restabilire a creșterii economice”,  a punctat raportorul.

Totodată, prof. Victor Juc a relevat că Uniunea Europeană se află într-un proces de identificare și elaborare a strategiilor post-criză, dar fiind că statele membre vor fi afectate diferit de lipsa creșterii economice în contextul stopării aplicabilității prevederilor de la Lisabona, remarcând evoluția proceselor de aprofundare a cooperării și extindere a spațiului european ca eventuale acțiuni post-criză de pandemie, dar și reapariția problemei Brexit-ului. Experul în politologie a conferențiat și la subiectul asistenței europeane, acordate statelor din vecinătatea imediată și din cadrul Parteneriatului Estic, în primul rând, problemele migrației ilegale și liberalizării regimului de vize. Un loc aparte în raportul său, profesorul Victor Juc l-a acordat subiectului privind relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în contextul politicii externe echilibrate, evidențiind oportunitățile de aprofundare și extindere a cooperării.

Președintele AȘM l-a felicitat pe profesorul Victor Juc pentru prelegerea de înaltă ținută academică, mulțumindu-i pentru informațiile de ultimă oră și analiza profundă și detaliată efectuată și prezentată publicului interesat. Aprecieri pe marginea raportului prezentat a avut și m.c. Victor Moraru, vicepreședintele AȘM, care a subliniat importanța lecției publice susținute și oportunitatea subiectelor abordate în prelegerea sa de prof. Victor Juc.

De menționat că, la Academia de Științe a Moldovei, începând cu anul 2007, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice organizează manifestări științifice consacrate celebrării Zilei Europei în Republica Moldova. Obiectivul urmărit este de  a pune în valoare vocația europeană a poporului Republicii Moldova – componentă a spațiului cultural-civilizațional european.

Evenimentul a fost transmis online de Privesc-eu și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) și poate fi accesat la link-ul https://idsi.md/tv

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:

Înregistrări online