În atenția comunității științifice și mass-media din Republica Moldova

05.05.2020
Vizitatori unici: 599

Academia de Științe a Moldovei urmează drumul reînnoirilor, marcat și prin schimbarea paradigmei activității academice. Lansate în toamna anului 2019, platformele de cercetare și dialog științifico-practic și-au demonstrat viabilitatea în calitate de procedee de abordare și discuții constructive, aceste forme de comunicare cu societatea fiind implementate cu succes în diferite centre de cercetare din spaţiul european. În cadrul platformelor de cercetare se regăsesc sistematizarea informațiilor actualizate, organizarea și desfășurarea de mese rotunde, simpozioane și conferințe științifice axate pe probleme stringente ale țării.

La etapa actuală, una dintre cele mai importante chestiuni pe agenda zilei autorităților de toate nivelurile, personalului medical și a oamenilor de știință este lupta cu pandemia COVID-19, iar cea mai sigură și obiectivă sursă de informație sunt specialiștii în domeniu: comunitatea medicală și mediul academic.

Îndrumați de acești factori, încă la 6 februarie 2020, adică cu mai bine de o lună până la confirmarea primului caz de infecție cu noul tip de coronavirus în Republica Moldova (7 martie 2020) și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății (11 martie 2020), Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), a organizat masa rotundă „Situația epidemiologică cauzată de noul tip de coronavirus: măsuri de prevenire și răspuns”. La eveniment au participat membri ai AȘM, experți din domeniul medicinei, specialiști de la universități și organizații din domeniul cercetării-inovării (https://asm.md/masa-rotunda-la-academia-de-stiinte-moldovei-ce-spun-specialistii-despre-noul-tip-de-virus-ucigas). Informații ample pe domeniile sale de competență privind coronavirusul de tip nou au fost prezentate de dl Nicolae Furtună, director al ANSP, dr. hab., prof. Constantin Spânu, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP. Masa rotundă a fost pe larg mediatizată de mai multe posturi TV, fiind transmisă integral de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, PRO TV Chișinău, Privesc.eu, Realitatea TV. Prelegerile și discuțiile din cadrul acestei mese rotunde au constituit, de fapt, primele eforturi ale comunității academice și ale medicilor de a atrage atenția asupra problemelor ce țin de răspândirea virusului (https://protv.md/livepro/masa-rotunda-organizata-de-academia-de-stiinte-a-moldovei-in-colaborare-cu-agentia-nationala-pentru-sanatate-publica-cu-genericul-situatia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-si-raspuns-video---2517709.html; https://www.realitatea.md/live-masa-rotunda-organizata-de-a-m-i-ansp-situa-ia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-i-raspuns_105592.html; https://www.youtube.com/watch?v=gl-K7hTt1sY; https://www.privesc.eu/arhiva/89923/Masa-rotunda-organizata-de-Academia-de-Stiinte-a-Moldovei-in-colaborare-cu-Agentia-Nationala-pentru-Sanatate-Publica-cu-genericul--Situatia-epidemiolo).

În contextul declarării de către Parlament a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova și prezentării la 11 martie curent de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a situației drept pandemie, deși una controlabilă, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a venit în data de 16 martie cu un apel la calm și responsabilitate, solicitând respectarea de colaboratorii AȘM, precum și de toți cetățenii țării, a recomandărilor impuse în aceste vremuri dificile de specialiști și autorități (https://asm.md/doar-prin-conduita-sociala-responsabila-fiecaruia-dintre-noi-putem-combate-coronavirusul), mesajul fiind preluat și de către mass-media (https://unimedia.info/ro/news/ddbe05aaa8a05b42/recomandarile-academiei-de-stiinte-cu-privire-la-infectia-cu-covid-19.html).

În aceeași ordine de idei, în emisiunea „Spațiul Public” de la Postul Naţional Radio Moldova din 20 martie curent (cu participarea acad. Ion Tighineanu, acad. Stanislav Groppa și mem. cor. Alexandru Stratan) și în interviul cu acad. Ion Tighineanu din 22 martie, a fost accentuat faptul că apariția noului tip de coronavirus la piața din Wuhan, China, și răspândirea rapidă a acestuia reprezintă o nouă preîntâmpinare a omenirii din partea naturii. La ora actuală, sunt iminente atât consolidarea tuturor eforturilor țărilor lumii pentru a ocroti natura, mediul ambiant, cât și elaborarea unui scut de protecție colectivă împotriva calamităților naturale, virusurilor etc. (https://asm.md/interviu-exclusivitate-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-activitatea-mea-manageriala-si-de, http://www.trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-20-martie-2020).

La început de aprilie, în contextul situației epidemiologice create în țară, Academia de Științe în comun cu Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare și-a exprimat solidaritatea față de eforturile medicilor pentru a limita extinderea epidemiei de COVID-19. Angajații AȘM și ai organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării din subordinea MECC au donat salariile pentru o zi de muncă pentru combaterea pandemiei și susținerea personalului medical care se află în prima linie de luptă cu coronavirusul (https://asm.md/impreuna-la-greu-sa-nu-fim-indiferenti). La această inițiativă s-au alăturat membrii titulari și corespondenți ai AȘM, care de asemenea și-au donat o parte din indemnizația lunară. Și creația academicianului-compozitor Eugen Doga inspiră speranță medicilor în lupta cu coronavirusul (http://www.dogamusic.com/muzica-lui-eugen-doga-inspira-speranta-medicilor-lupta-cu-coronavirusul-deschidemd-15042020), fiind în acces deschis pentru toți doritorii de frumos, maestrul așteptându-i în casa lui virtuală (http://www.dogamusic.com/ro).

În acest context, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, comunitatea academică din Republica Moldova, exprimă întreaga recunoștință și gratitudine întregului personal medical care depune eforturi considerabile pentru a minimaliza numărul de victime care în prezent au devenit o realitate tragică. Doar prin eforturile conjugate ale cercetătorilor, medicilor, autorităților publice și responsabilitatea înaltă a societății, vom depăși această epidemie și va fi posibilă revenirea la normalitate, restabilirea economiei, relansarea învățământului, agriculturii, turismului etc.

La 8 aprilie 2020, un grup de cercetători din domeniul științelor medicale a avut o întrevedere cu Președintele Republicii Moldova Igor Dodon. La invitația șefului statului, la ședință au participat acad. Eva Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, președintele Comisiei pentru probleme medicale a Consiliului Societății Civile; mem. cor. Viorel Prisacari, doctor habilitat în științe medicale, profesor consultant la catedra de Epidemiologie; Mihail Magdei, coordonator principal la Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Constantin Spânu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef al Direcției cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, ANSP ș.a. (https://asm.md/oamenii-de-stiinta-din-domeniul-medical-au-venit-cu-propuneri-de-prevenire-si-combatere-virusului). Cercetătorii și medicii au venit cu mai multe propuneri de prevenire și combatere a virusului de tip nou SARS-CoV-2, precum și de informare competentă a populației de specialiștii din domeniul medical despre pericolul și măsurile de prevenire și combatere a virusului.

Comunitatea academică din Republica Moldova a diseminat pe portalul web și date utile cu referire la experiența țărilor care au trecut prin calvarul epidemiei virusologice, informații de un real folos pentru cei care luptă cu răspândirea coronavirusului la nivel național (https://asm.md/experienta-cercetatorilor-chinezi-si-recomandari-actualizate-cu-referire-la-pandemia-de).

Un exemplu concret privind gestionarea informației cu privire la situația epidemiologică și contribuția savanților în căutarea vaccinului și stoparea răspândirii virusului COVID-19 este adresarea din 16 aprilie 2020 a dlui Daya Reddy, președinte al Consiliului Științific Internațional, (membru al căruia este și Academia de Științe a Moldovei) (https://asm.md/en/letter-international-science-council-isc; https://asm.md/scrisoare-de-la-consiliul-stiintific-international-isc) și crearea, de către ISC, a unui portal online COVID-19 – Portalul Științei Globale (www.council.science/covid19), găzduit de site-ul web al ISC.

La 13 aprilie curent, Prezidiul AȘM a decis crearea Comisiei de experți în domeniul medicinei și a bazei de date pe problema coronavirusului SARS-CoV-2 și a pandemiei COVID-19 (https://asm.md/crearea-comisiei-asm-si-bazei-de-date-pe-problema-coronavirusului-sars-cov-2-si-pandemiei-covid-19; https://asm.md/en/creation-asm-commission-and-sars-cov-2-coronavirus-and-covid-19-pandemic-database). În așa fel, Academia de Științe susține eforturile cercetătorilor în vederea identificării celor mai durabile și eficiente răspunsuri pentru soluționarea problemelor stringente ale societății. Comisia creată de AȘM va conlucra cu cercetători din diverse domenii și va veni cu recomandări constructive pentru depășirea crizei epidemiologice (https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/covid-19-la-asm-a-fost-creata-comisia-i-de-experti-in-domeniul-medicinei-cine-sunt-membrii-si-cu-ce-se-vor-ocupa/; https://deschide.md/ro/stiri/cultura/65376/Academia-de-%C8%98tiin%C8%9Be-a-creat-o-comisie-de-exper%C8%9Bi-pentru-dep%C4%83%C8%99irea-crizei-COVID-19.htm).

Publicațiile din reviste științifice naționale și internaționale, precum și alte informații relevante cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19, cu care se confruntă omenirea la etapa actuală, pot fi accesate la link-ul https://asm.md/publicatii și sunt necesare nu doar comunității medicale și specialiștilor epidemiologi, dar și întregii societăți, or, un om informat este unul competent și instruit.

Intervievat de „Ziarul de Gardă”, la 14 aprilie curent, președintele Academiei de Științe a pus în evidență mai multe eforturi întreprinse de comunitatea științifică în soluționarea problemelor generate de răspândirea coronavirusului de tip nou, precum și particularitățile activității AȘM în condiții de pandemie, inclusiv inițierea pregătirii unor propuneri de proiecte științifice europene (https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/poate-fi-elaborat-un-vaccin-in-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe-timp-de-pandemie/).

La 16 aprilie curent, Prof. Randy Schekman de la Universitatea California / Berkeley, Laureat al Premiului Nobel în medicină, într-un interviu acordat doamnei Eugenia Tofan, responsabilă de Serviciul de presă al AȘM, a menționat că „cea mai mare greșeală a noastră a fost aceea de a nu anticipa apariția încă a unui coronavirus mortal”, avertizând că pentru SARS-CoV-2 „trebuie să producem un vaccin care ar funcționa pe o multitudine de variante de coronavirus”. Savant celebru, R. Schekman a reflectat și rolul științei în lumea modernă, subliniind că „știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală, aprovizionarea cu alimente, energia, educația și clima” (https://asm.md/profesorul-randy-schekman-stiinta-poate-si-trebuie-utilizata-pentru-ghida-politica-publica).

În decursul ultimelor săptămâni, membrul corespondent al AȘM Viorel Prisacari, șeful Catedrei de Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”, a adus o contribuție substanțială la diseminarea informației veridice despre coronavirus și pandemie (interviul din 17 aprilie 2020 https://asm.md/mc-viorel-prisacari-sper-ca-dupa-depasirea-situatiei-pandemice-atitudinea-guvernantilor-si), emisiunile radio și TV (https://sputnik.md/radio_podcasturi/20200410/29843090/Epidemiolog-cu-50-de-ani-experienta-Fumatorii-mai-predispusi-sa-fie-rapusi-de-COVID-19.html; https://sputnik.md/radio_podcasturi/20200415/29891036/Masca-un-dusman-de-temut-al-COVID-19.html; http://tvrmoldova.md/social/solutiile-expertior-in-medicina-privind-limitarea-raspandirii-pandemiei-de-covid-19/; https://sputnik.md/radio_podcasturi/20200413/29859188/Actiunile-de-combatere-a-virusului-trebuie-corectate-pentru-a-evita-infectarea-medicilor.html; http://tvrmoldova.md/social/solutiile-expertior-in-medicina-privind-limitarea-raspandirii-pandemiei-de-covid-19/).

Mai multe răspunsuri la întrebările acumulate cu privire la răspândirea virusului au fost oferite de comunitatea academică. Academia de Științe a Moldovei a organizat, la 28 aprilie 2020, Simpozionul științific online „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie” cu participarea membrilor AȘM și a experților notorii, specialiști epidemiologi, care au prezentat situația epidemiologică actuală, au analizat comportamentul coronavirusului de tip nou, au propus soluții practice și recomandări (https://asm.md/la-academia-de-stiinte-moldovei-s-propus-elaborarea-programului-national-de-securitate-sanatatii).

O premieră pentru Academia de Științe a fost mesajul de salut, transmis în format video, al Prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel în medicină, Universitatea California/Berkeley, SUA, care a expus date inedite cu referire la caracteristicile coronavirusului de tip nou și perspectivele elaborării unui vaccin eficient. În cadrul evenimentului, prof. Constantin Spânu, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, a adus informații concrete cu referire la geneza coronavirusului și evoluția COVID-19 în Republica Moldova, subiectul esenței pandemiei ca fenomen fiind continuat de mem. cor. al AȘM Viorel Prisacari, șef al Catedrei de Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Necesitatea pregătirii cadrelor de USMF „Nicolae Testemițanu” în condițiile de pandemie COVID-19 a fost abordată de rectorul universității prof. Emil Ceban. În același context, acad. Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare al USMF, a punctat direcțiile științifice în patologiile virale și s-a pronunțat asupra cercetărilor științifice efectuate la universitate. Problema patologiilor bronhopulmonare a fost reliefată detaliat de acad. Eva Gudumac, președinte al Comisiei de experți în domeniul medicinei. Chestiunea infecției și imunității în COVID-19 și-a găsit reflectare în raportul susținut de dr. hab. Gheorghe Plăcintă, şef al Catedrei de boli infecţioase a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Totalizând rezultatele lucrărilor Simpozionului, acad. Stanislav Groppa a propus elaborarea unui „Program Național de Securitate a Sănătății Populației Republicii Moldova în combaterea virusului SARS-CoV-2”. Astfel, Comisia de experți în domeniul medicinei, creată de Academia de Științe, va monitoriza formarea unei platforme științifice interdisciplinare de comunicare cu atragerea experților din diferite domenii din țară și din străinătate, cu susținerea unor lecții publice pe teme actuale și inițierea pregătirii unor proiecte multidisciplinare. Platforma științifică de comunicare va fi creată și gestionată de către AȘM și USMF „Nicolae Testemițanu”.

Lucrările Simpozionului au fost transmise online de Privesc.eu și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și pot fi accesate în continuare la link-ul https://idsi.md/tv, https://asm.md/simpozionul-stiintific-online-dedicat-pandemiei-covid-19-organizat-de-academia-de-stiinte-moldovei și la https://www.privesc.eu/arhiva/90707/Simpozionul-stiintific-online-organizat-de-Academia-de-Stiinte-a-Moldovei-cu-genericul--Pandemia-COVID-19--Suport-stiintific-medical-sau-ce-trebuie-sa. Prezentările participanților la Simpozionul științific online sunt disponibile la https://asm.md/la-academia-de-stiinte-moldovei-s-propus-elaborarea-programului-national-de-securitate-sanatatii.

Menționăm că practica prezentării online a informațiilor legate de problemele stringente ale societății a fost testată și aprobată cu succes de specialiști în domeniu, persoane interesate, cercetători, cadre didactice, studenți.

La 5 mai 2020, Academia de Științe a Moldovei lansează o nouă platformă științifică „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, în cadrul căreia coordonatorii platformei – acad. Grigore Belostecinic, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, rector al ASEM, și mem. cor. Alexandru Stratan, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, director al Institutului Național de Cercetări Economice al MECC, vor susține online Lecția publică „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări. În cadrul evenimentului, raportorii vor aborda și subiecte specifice ce țin de problemele economice cauzate de pandemia COVID-19.

Evenimentul va fi disponibil online la link-ul https://idsi.md/tv.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Secretar științific general al AȘM

Mem. cor. Svetlana Cojocaru,

Vicepreședinte al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: