Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

25.06.2021 |
Vizualizări: 132
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, conducerea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală și a Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor felicită cordial inventatorii și raționalizatorii din cadrul institutelor de cercetare, universităților și întreprinderilor din Republica Moldova cu ocazia Zilei Inventatorului și Raționalizatorului, care se sărbătorește anual în ultima sâmbătă a lunii iunie, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova. Stimați inventatori și raționalizatori, cu ocazia acestei sărbători Vă dorim multă sănătate, ingeniozitate, noi invenții și...
25.06.2021 |
Vizualizări: 211
Mult stimate domnule membru corespondent al AŞM Mihail VRONSCHIH Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani de la naştere și 50 ani de activitate prodigioasă în cercetare. Comunitatea ştiinţifică agrobiologică din Republica Moldova şi colegii de peste hotarele ţării Vă apreciază înalt ca un savant notoriu în domeniul protecţiei plantelor, care a adus un aport considerabil la elaborarea sistemelor eficace de prognozare a evoluţiei fitosanitare şi...
19.06.2021 |
Vizualizări: 544
Stimate domnule membru corespondent Alexandru STRATAN, Cu prilejul celei de-a 45 aniversări, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă exprimă înalta recunoștință pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei, în activitatea de cercetare și cea managerială, aducând contribuții importante la dezvoltarea științelor economice, a managementului în agricultură, precum și la formarea și susținerea tinerei generații de cercetători din domeniu. Rezultatele cercetărilor Dvs. și a echipei pe care o conduceți sunt importante...
19.06.2021 |
Vizualizări: 412
Distinsă doamnă academician Maria DUCA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 65-a aniversări din ziua nașterii. Comunitatea științifică Vă apreciază ca un specialist notoriu în domeniul biologiei moleculare și un profesionist cu renume mondial, care îmbină armonios şi eficient activitatea de cercetare cu cea instructiv-didactică. Rezultatele remarcabile obținute în activitatea științificăși în calitate de manager al științei, pedagog consacrat cu un aport considerabil...
28.05.2021 |
Vizualizări: 152
Distinse domnule academician Aurelian GULEA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Ingineresti Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării a 75-a de la naștere. Comunitatea științifică Vă apreciază ca un talentat specialist în domeniul chimiei anorganice și un profesionist cu renume mondial. Prin realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, ați adus un aport inestimabil la elaborarea produselor inovative cu performanțe remarcabile în biofarmaceutică, manifestându-vă din plin și în calitate de...
15.05.2021 |
Vizualizări: 263
Distinse domnule academician Stanislav GROPPA, savant cu renume, manager al cercetării științifice la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Cu prilejul aniversării a 65-a de la naștere,Vă adresăm cele mai sincere felicitări și urări de bine, exprimându-Vă sentimente de recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în domeniul neurologiei, organizarea științei și pregătirea cadrelor medicale de înaltă calificare. Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții Vă apreciază ca un profesionist cu renume mondial și fondator al...
06.05.2021 |
Vizualizări: 177
Compozitorul Gheorghe Mustea: „Noi nu lucrăm pentru noi, noi lucrăm pentru societate, pentru popor și de aceea trebuie să știm să ne ajutăm unii pe alții și să lucrăm în așa fel, încât la orice vârstă să venim cu ceva cu care să ne putem mândri nu doar noi, dar și cei pentru care creăm” În incinta Academiei de Științe, mediul științific și cultural din Republica Moldova l-a celebrat, la 6 mai 2021, pe academicianul, compozitorul, dirijorul, pedagogul, instrumentistul Gheorghe Mustea, care, pe 1 mai a atins hotarul celor șapte decenii de viață. Evenimentul omagial a fost organizat de Ministerul...
26.03.2021 |
Vizualizări: 175
Distinse domnule membru corespondent Viorel PRISACARI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții Vă exprimă cele mai sincere urări de bine și de sănătate, profunde sentimente de recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în activitatea de cercetare și managementul științei, contribuțiile valoroase la dezvoltarea învățământului superior medical și farmaceutic și aportul substanțial în procesul de pregătire profesională a medicilor și...
04.02.2021 |
Vizualizări: 180
În data de 4 februarie este ziua de naștere a academicianului Ernest Arușanov, doctor habilitat, profesor universitar, personalitate științifică marcantă în domeniul fizicii semiconductorilor. Stimate domnule academician, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii. Ați pășit pe făgașul cercetărilor științifice la vârsta tinereții, absolvind doctorantura la 26 de ani. După susținerea cu succes a tezei de doctor în științe fizico-matematice, a...
07.11.2020 |
Vizualizări: 172
Stimate Domnule Academician Nicolae ANDRONATI! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii. Personalitate științifică marcantă și Om de Stat, ați contribuit substanțial la dezvoltarea domeniului informaticii și ciberneticii, industriei electronice și tehnicii de calcul din țara noastră, prosperarea Academiei de Științe a Moldovei și constituirea statului Republica Moldova. Ați fost deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova, care a...
01.10.2020 |
Vizualizări: 381
De aproape un secol Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) reprezintă un simbol emblematic al istoriei pedagogiei și cercetării, fiind prima instituție din învățământul superior din spațiul actual al Republicii Moldova. Acum 90 de ani, la 13 august 1930, a fost înființat Institutul Moldovenesc de Educație Publică (Молдавский институт народного образования), care și-a început activitatea la 1 octombrie 1930, în orașul Tiraspol, pe atunci capitala Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în componența Ucrainei. Succesor pe drept al acestui Institut este Universitatea de Stat din...
11.08.2020 |
Vizualizări: 403
Stimate Domnule Academician Leonid CULIUC! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești, colectivul Institutului de Fizică Aplicată al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Vă transmit sincere felicitări cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani de la naștere și 45 de ani de activitate în cadrul IFA. Întreaga Dvs. carieră profesionistă este indispensabil legată de Institutul de Fizică Aplicată și de Academia de Științe a Moldovei. Absolvent al Școlii medii nr. 1 din Chișinău (după 1991 – Liceul Teoretic român-francez „Gheorghe...
10.08.2020 |
Vizualizări: 562
Pașii zilei de 11 august sunt tot mai aproape, iar asta înseamnă că un aristocrat al științei fizice, academicianul Leonid CULIUC, s-a oprit din vârtejul cotidianului și întâmpină cu grație cele șapte decenii de viață. S-a strecurat subtil printre ani și anotimpuri, printre întâmplări și obsesii, muncă și aprecieri, printre respect și admirație, responsabilitate și tenacitate, succese și deziluzii, piedici și înverșunări, dar a avut forța să răzbească, pentru că un om cu Soare în suflet se ridică mereu deasupra nopții. Chiar dacă cei 70 s-au adunat pe neobservate unul câte unul, jubiliarul a...
26.06.2020 |
Vizualizări: 252
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secției Ştiinţe ale Vieţii a AŞM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani de la naştere. Personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, apreciată înalt şi la justa valoare, Dumneavoastră v-aţi adus aportul incontestabil la dezvoltarea în continuare a bazelor științifice fundamentale și aplicative în domeniile geografiei și ecologiei, devenind savant de talie internaţională. În premieră a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de...
26.06.2020 |
Vizualizări: 1586
Astăzi este ziua de naștere a membrului corespondent Maria Nedealcov, doctor habilitat, profesor universitar, specialist în climatologie și agrometeorologie, director al Institutului de Geografie și Ecologie. De aproape patru luni încoace ne felicităm personalitățile care aniversează o anumită vârstă doar virtual. Pentru mulți dintre noi, obiceiurile de viață s-au transformat substanțial. Ni s-au schimbat radical tabieturile, situația în care ne aflăm afectându-ne grav sub aspect psihologic, moral și existențial. Efectele pandemiei bat cu cruzime în noi și se fac tot mai prezente. Am avut cu...
25.06.2020 |
Vizualizări: 310
Înainte de a prezenta activitatea științifică multidisciplinară, pedagogică și socială a doamnei director al Institutului de Ecologie și Geografie Maria Nedealcov, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar, am considerat necesar, în scopul obiectivizării și determinării semnificației acestei activități, de a familiariza succint cititorul cu unele probleme, care constituie obiectivele științelor geografice și ale ecologiei. Geografia prezintă un complex de științe clasice, care studiază și descriu învelișul geografic al Pământului, terenurilor...
31.05.2020 |
Vizualizări: 461
Academician Mircea Bologa: „A subestima rolul şi importanţa ştiinţei este cel mai mare neadevăr despre ea”. În ultima zi de Florar, când se lasă dus și cel mai frumos anotimp al anului, toate cuvintele frumoase, toate gândurile bune, de apreciere și gratitudine, toate florile recunoștinței, se îndreaptă către o personalitate de marcă a țării noastre, savant notoriu, un nume de rezonanță în știința națională, dar și internațională, academicianul Mircea BOLOGA, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, fondator al şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi...
31.05.2020 |
Vizualizări: 256
Multstimate și distinse Academician Mircea BOLOGA! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă transmit sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării celei de-a 85-a Primăveri din ziua nașterii. Venind din depărtatul an 1935, satul Parcova (astăzi – raionul Edineţ), ați păstrat de-a lungul vieții o deosebită educație elevată și mărinimie izvorâte de părinții profesori Chiril şi Parascovia Bologa. Prin sârguința ce Vă caracterizează și o deosebită capacitate de muncă, ați ajuns un nume bine cunoscut în Republica Moldova și...
23.05.2020 |
Vizualizări: 217
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu l-a felicitat, cu ocazia jubileului de 50 de ani, pe dr. conf. univ., ing. Andrei Chiciuc, specialist în domeniul metrologiei și energeticii, membru al Secției științe exacte și inginerești a AȘM, președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Președintele AȘM i-a dorit jubiliarului multă sănătate, consecvență și succese în activitatea sa în cadrul unei instituții foarte importante pentru domeniul educației, cercetării și inovării, mulțumindu-i pentru deschiderea sa către o colaborare eficientă cu Academia de...
08.05.2020 |
Vizualizări: 312
Stimate Domnule Academician Teodor Furdui, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării celei de-a 85-a Primăveri din ziua nașterii. Personalitate marcantă a contemporaneității noastre științifice, înalt apreciată atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei, Dumneavoastră ați fost și rămâneți în continuare pilonul verticalității savanților din întreaga comunitate științifică, exemplu elocvent de înalt sacrificiu pentru idealurile societății noastre contemporane. Principialitatea...

Înregistrări online