Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

26.03.2021 |
Vizualizări: 165
Distinse domnule membru corespondent Viorel PRISACARI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții Vă exprimă cele mai sincere urări de bine și de sănătate, profunde sentimente de recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în activitatea de cercetare și managementul științei, contribuțiile valoroase la dezvoltarea învățământului superior medical și farmaceutic și aportul substanțial în procesul de pregătire profesională a medicilor și...
04.02.2021 |
Vizualizări: 158
În data de 4 februarie este ziua de naștere a academicianului Ernest Arușanov, doctor habilitat, profesor universitar, personalitate științifică marcantă în domeniul fizicii semiconductorilor. Stimate domnule academician, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii. Ați pășit pe făgașul cercetărilor științifice la vârsta tinereții, absolvind doctorantura la 26 de ani. După susținerea cu succes a tezei de doctor în științe fizico-matematice, a...
07.11.2020 |
Vizualizări: 163
Stimate Domnule Academician Nicolae ANDRONATI! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii. Personalitate științifică marcantă și Om de Stat, ați contribuit substanțial la dezvoltarea domeniului informaticii și ciberneticii, industriei electronice și tehnicii de calcul din țara noastră, prosperarea Academiei de Științe a Moldovei și constituirea statului Republica Moldova. Ați fost deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova, care a...
01.10.2020 |
Vizualizări: 345
De aproape un secol Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) reprezintă un simbol emblematic al istoriei pedagogiei și cercetării, fiind prima instituție din învățământul superior din spațiul actual al Republicii Moldova. Acum 90 de ani, la 13 august 1930, a fost înființat Institutul Moldovenesc de Educație Publică (Молдавский институт народного образования), care și-a început activitatea la 1 octombrie 1930, în orașul Tiraspol, pe atunci capitala Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în componența Ucrainei. Succesor pe drept al acestui Institut este Universitatea de Stat din...
11.08.2020 |
Vizualizări: 344
Stimate Domnule Academician Leonid CULIUC! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești, colectivul Institutului de Fizică Aplicată al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Vă transmit sincere felicitări cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani de la naștere și 45 de ani de activitate în cadrul IFA. Întreaga Dvs. carieră profesionistă este indispensabil legată de Institutul de Fizică Aplicată și de Academia de Științe a Moldovei. Absolvent al Școlii medii nr. 1 din Chișinău (după 1991 – Liceul Teoretic român-francez „Gheorghe...
10.08.2020 |
Vizualizări: 510
Pașii zilei de 11 august sunt tot mai aproape, iar asta înseamnă că un aristocrat al științei fizice, academicianul Leonid CULIUC, s-a oprit din vârtejul cotidianului și întâmpină cu grație cele șapte decenii de viață. S-a strecurat subtil printre ani și anotimpuri, printre întâmplări și obsesii, muncă și aprecieri, printre respect și admirație, responsabilitate și tenacitate, succese și deziluzii, piedici și înverșunări, dar a avut forța să răzbească, pentru că un om cu Soare în suflet se ridică mereu deasupra nopții. Chiar dacă cei 70 s-au adunat pe neobservate unul câte unul, jubiliarul a...
26.06.2020 |
Vizualizări: 241
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secției Ştiinţe ale Vieţii a AŞM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani de la naştere. Personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, apreciată înalt şi la justa valoare, Dumneavoastră v-aţi adus aportul incontestabil la dezvoltarea în continuare a bazelor științifice fundamentale și aplicative în domeniile geografiei și ecologiei, devenind savant de talie internaţională. În premieră a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de...
26.06.2020 |
Vizualizări: 1475
Astăzi este ziua de naștere a membrului corespondent Maria Nedealcov, doctor habilitat, profesor universitar, specialist în climatologie și agrometeorologie, director al Institutului de Geografie și Ecologie. De aproape patru luni încoace ne felicităm personalitățile care aniversează o anumită vârstă doar virtual. Pentru mulți dintre noi, obiceiurile de viață s-au transformat substanțial. Ni s-au schimbat radical tabieturile, situația în care ne aflăm afectându-ne grav sub aspect psihologic, moral și existențial. Efectele pandemiei bat cu cruzime în noi și se fac tot mai prezente. Am avut cu...
25.06.2020 |
Vizualizări: 301
Înainte de a prezenta activitatea științifică multidisciplinară, pedagogică și socială a doamnei director al Institutului de Ecologie și Geografie Maria Nedealcov, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar, am considerat necesar, în scopul obiectivizării și determinării semnificației acestei activități, de a familiariza succint cititorul cu unele probleme, care constituie obiectivele științelor geografice și ale ecologiei. Geografia prezintă un complex de științe clasice, care studiază și descriu învelișul geografic al Pământului, terenurilor...
31.05.2020 |
Vizualizări: 401
Academician Mircea Bologa: „A subestima rolul şi importanţa ştiinţei este cel mai mare neadevăr despre ea”. În ultima zi de Florar, când se lasă dus și cel mai frumos anotimp al anului, toate cuvintele frumoase, toate gândurile bune, de apreciere și gratitudine, toate florile recunoștinței, se îndreaptă către o personalitate de marcă a țării noastre, savant notoriu, un nume de rezonanță în știința națională, dar și internațională, academicianul Mircea BOLOGA, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, fondator al şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi...
31.05.2020 |
Vizualizări: 231
Multstimate și distinse Academician Mircea BOLOGA! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă transmit sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării celei de-a 85-a Primăveri din ziua nașterii. Venind din depărtatul an 1935, satul Parcova (astăzi – raionul Edineţ), ați păstrat de-a lungul vieții o deosebită educație elevată și mărinimie izvorâte de părinții profesori Chiril şi Parascovia Bologa. Prin sârguința ce Vă caracterizează și o deosebită capacitate de muncă, ați ajuns un nume bine cunoscut în Republica Moldova și...
23.05.2020 |
Vizualizări: 202
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu l-a felicitat, cu ocazia jubileului de 50 de ani, pe dr. conf. univ., ing. Andrei Chiciuc, specialist în domeniul metrologiei și energeticii, membru al Secției științe exacte și inginerești a AȘM, președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Președintele AȘM i-a dorit jubiliarului multă sănătate, consecvență și succese în activitatea sa în cadrul unei instituții foarte importante pentru domeniul educației, cercetării și inovării, mulțumindu-i pentru deschiderea sa către o colaborare eficientă cu Academia de...
08.05.2020 |
Vizualizări: 293
Stimate Domnule Academician Teodor Furdui, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării celei de-a 85-a Primăveri din ziua nașterii. Personalitate marcantă a contemporaneității noastre științifice, înalt apreciată atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei, Dumneavoastră ați fost și rămâneți în continuare pilonul verticalității savanților din întreaga comunitate științifică, exemplu elocvent de înalt sacrificiu pentru idealurile societății noastre contemporane. Principialitatea...
05.05.2020 |
Vizualizări: 221
La Multi Ani, Academician Eremia ZOTA! Luna Mai începe cu o frumoasă aniversare pentru comunitatea academică. Al 80-lea Florar al vieții și-l rotunjește în ziua de 4 mai membrul corespondent Eremia ZOTA, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, domeniul științific patomorfoza sistemului cardiovascular, discipol al marelui înaintaș, reputatul academician Vasile Anestiadi. M.c. Eremia Zota este autor a peste 170 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 11 monografii, trei manuale, un dicţionar, a mai multor brevete de invenţie şi certificate de autor, a participat cu rapoarte şi comunicări la...
04.05.2020 |
Vizualizări: 178
Stimate Domnule membru corespondent, profesor Andrei Palii Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secției Ştiinţe ale Vieţii a AŞM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani de la naştere. Personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice genetice din Republica Moldova, apreciat înalt şi la justa valoare, Dumneavoastră, Domnule Profesor v-aţi adus aportul incontestabil la dezvoltarea în continuare a bazelor geneticii, devenind savant de talie internaţională. În palmaresul înaltelor Dvs realizări pe parcursul prodigioasei activități...
04.05.2020 |
Vizualizări: 121
Stimate Domnule membru corespondent Eremia Zota, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă aduce sincere felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani de la naştere şi 60 de ani de activitate profesională şi managerială. Prin activitatea prodigioasă a Domniei Voastre ați înscris în palmaresul științei medicale frumoase pagini de realizări notorii, înalt apreciate în ţară şi peste hotarele ei. Cercetările științifice consacrate aterosclerozei și elasticității arterelor, modificărilor vasculare în ateroscleroză, morfologiei funcționale, histoenzimologiei și ultrastructurii...
22.03.2020 |
Vizualizări: 792
Stimate Domnule Președinte academician Ion Tighineanu, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, colaboratorii AȘM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani. Savant notoriu, reprezentant de elită al comunității științifice din țara noastră, înalt apreciat de colegii de breaslă din țară și de peste hotare, Dumneavoastră, domnule Președinte, ați acumulat ample capacităţi manageriale, venind la conducerea Academiei de Științe la 9 aprilie 2019, anterior activând în calitate de prim-vicepreședinte și vicepreședinte al AȘM, prorector la...
04.03.2020 |
Vizualizări: 357
Academicianul Tudor Lupașcu, doctor habilitat în chimie, ilustrul savant, valoarea științifică a căruia a fost recunoscută de-a lungul anilor atât de comunitatea științifică a chimiștilor din Republica Moldova, de marea familie a corpului academic autohton, cât și de comunitățile științifice de peste hotare, a împlinit 70 de ani. Nu se știe cu siguranță ce gene științifice a moștenit acad. Lupașcu, dar cert este că oricare ar fi moștenirea, l-a condus spre cunoaștere, cunoaștere temeinică, făcându-se cunoscut astăzi ca autor al preparatului farmaceutic Enoxil, autor a peste 800 de articole...
02.03.2020 |
Vizualizări: 585
Printre personalitățile remarcabile, care au fondat direcții noi în știința națională, au contribuit la dezvoltarea şi aprecierea ei la nivel mondial, se află, cu certitudine, şi Academicianul Tudor Lupaşcu. E semnificativ faptul, că Dumnealui ca nimeni altul a sesizat perfect adierile timpului, orientând cercetările în subtilele probleme ale chimiei fizice, chimiei ecologice şi ale protecţiei mediului ambiant, aducând contribuții esențiale şi astfel purtând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin Şcoala ştiinţifică în domeniul sintezei adsorbanților carbonici şi studiul...
19.02.2020 |
Vizualizări: 291
Academicianul Haralambie Corbu, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, consultant științific la Sectorul de literatură română premodernă și modernă, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, laureat al Premiului de Stat, deținător al „Ordinului Republicii”, a marcat 90 de ani de la naștere. Cu acest prilej, Institutul de Filologie Română, în colaborare cu Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM a organizat, la 18 februarie 2020, o Conferinţa ştiinţifică dedicată nonagenarului. La eveniment a participat conducerea...

Înregistrări online