Maria NEDEALCOV - 60 de ani!

26.06.2020
Vizitatori unici: 1229

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secției Ştiinţe ale Vieţii a AŞM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani de la naştere.

Personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, apreciată înalt şi la justa valoare, Dumneavoastră v-aţi adus aportul incontestabil la dezvoltarea în continuare a bazelor științifice fundamentale și aplicative în domeniile geografiei și ecologiei, devenind savant de talie internaţională. În premieră a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură. Estimările complexe privind schimbările climatice, bazate pe metodele deterministe și stocastice au permis evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale, dar și posibilele schimbări climatice în viitor.

În palmaresul realizărilor Dvs pe parcursul prodigioasei activități ştiinţifice şi didactice, s-au înscris zeci de monografii şi sute de articole ştiinţifice publicate în prestigioase ediţii naţionale şi internaționale. Şcoala ştiinţifică pe care aţi creat-o continuă să dezvolte cu succes frumoasele tradiţii din domeniul ştiinţelor geografice și ecologice autohtone.

Stimată Doamnă profesor universitar Maria NEDEALCOV, cu ocazia acestui onorabil eveniment de 60 de ani de la naştere, Vă aducem cele mai sincere urări de sănătate, noi realizări științifice, inovaționale și manageriale, bucurie și fericire alături de cei dragi.

La Mulţi Ani, stimată Doamnă membru corespondent, profesor universitar Maria NEDEALCOV!

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Secția Științe ale Vieții

Categorie:

Înregistrări online