Academicianul Nicolae ANDRONATI la 85 de ani

07.11.2020
Vizitatori unici: 1318

Stimate Domnule Academician Nicolae ANDRONATI!

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii.

Personalitate științifică marcantă și Om de Stat, ați contribuit substanțial la dezvoltarea domeniului informaticii și ciberneticii, industriei electronice și tehnicii de calcul din țara noastră, prosperarea Academiei de Științe a Moldovei și constituirea statului Republica Moldova.

Ați fost deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova, care a purtat cu demnitate sarcina tranziției noastre de la statutul de republică ex-sovietică la stat suveran, ați pus bazele politico-juridice ale statului independent, ați fost semnatarul Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova.

Întreaga activitate a Dumneavoastră ați consacrat-o cauzei nobile de dezvoltare a ramurii electronicii și tehnicii de calcul pe principii științifice, activând în calitate de director al uzinei „Sciotmaş” și Prim viceprim-ministru al Republicii Moldova. Ați inițiat și fondat Filiala Chişinău a Centrului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Tehnicii Electronice de Calcul.

În calitate de cercetător ştiinţific al Institutului de Energetică al AŞM și academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a AŞM, ați adus contribuții inestimabile la fortificarea capacităților AȘM și dezvoltarea domeniului ciberneticii și tehnicii de calcul prin proiectarea şi construirea sistemelor informaţionale computaţionale speciale, sistemelor automatizate de dirijare, modelare computaţională și ridicare a fiabilității şi viabilității sistemelor informaţionale de calcul.

Stimate Domnule Academician Nicolae Andronati, vasta Dvs. activitate pe parcursul vieții a fost apreciată cu cele mai prestigioase distincții de stat și academice, inclusiv cu „Ordinul Republicii”.

La acest frumos popas aniversar, Vă aducem cele mai sincere urări de sănătate și bunăstare, dorindu-vă energie și putere de muncă creatoare, frumoase realizări, armonie în suflet și recunoștință, bucurie și împliniri alături de cei dragi!

La Mulți Ani, multstimate domnule academician Nicolae Andronati!

Categorie:

Înregistrări online