Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2018-2019

Nr. d/o

Cifrul Proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 Aviz 

 1.  

18.80.07.11A/PS

Ingineria tisulară în tratamentul miniinvaziv a chisturilor osoase benigne și necrozelor aseptice (Rezumat)

Dr. hab. Nacu Viorel

USMF Nicolae Testemițanu

Aviz

 1.  

18.80.07.16A/PS

Crearea suportului decisional în rapoartele de secvențiere de următoarea generație pentru variantele somatice a cancerului (Rezumat)

Dr.hab. Duca Maria

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

Aviz

 1.  

18.80.07.03A/PS

Tehnologii inovatoare în domeniul geneticii moleculare pentru dezvoltarea medicinii de precizie în Republica Moldova (Rezumat)

Dr. Sacară Victoria

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Aviz

 1.  

18.80.07.14A/PS

Determinarea profilului meutațional a tumorilor solide pentru selectarea terapiilor țintite la pacienții oncologici (Rezumat)

Dr. Stratan Valentina

IMSP Institutul Oncologic

Aviz

 1.  

 

18.80.07.15A/PS

Estimarea statutului nutritional al populației Republicii Moldova în fier și măsurile de ameliorare (Rezumat)

Dr. Opopol Nicolae

Agenția  Națională de Sanatate Publică

Aviz

 1.  

 

18.51.07.08A/PS

Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova (Rezumat)

Dr.hab. Zubcov Elena

Institutul de Zoologie

Aviz

 1.  

 

18.51.07.01A/PS

Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene (Rezumat)

Dr. hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz

 1.  

18.16.06.02.F/PS

Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova (Rezumat)

Dr. hab. Ghilaș Victor

Institutul Patrimoniului Cultural

Aviz

 1.  

18.16.06.09A/PS

Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate: Hora satului în spațiul geocultural al Republicii Moldova (Rezumat)

Dr. Cocieru Mariana

Institutul de Filologie Română ”B. P. Hasdeu”

Aviz

 1.  

18.08.07.12A/PS

Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural material al Republicii Moldova (Rezumat)

Dr. Xenofontov Ion

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan

Aviz

 1.  

18.50.07.10A/PS

Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova (Rezumat)

Dr. Victor Cernăuțeanu

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

Aviz

 1.  

18.50.07.04A/PS

Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 tipărit cu alfabetul chirilic (Rezumat)

Dr. hab. Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică și Informatică

Aviz

 1.  

18.50.07.06A/PS

Warehouse digital de date și cunoștințe al bolilor hepatice rare, inclusive autoimune (Rezumat)

Dr. hab. Țurcanu Svetlana

USMF Nicolae Testemițanu

Aviz

 1.  

18.16.04.19F/PS

Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare (Rezumat)

Dr. Corețchi Ianoș

USMF Nicolae Testemițanu

Aviz

 1.  

18.16.04.20F/PS

Proprietățile antiiflamatoare și antioxidante ale uleiurilor vegetale și preparatelor de origine entomologică (Rezumat)

Dr. hab. Bacinschi Nicolae

USMF Nicolae Testemițanu

Aviz

 1.  

18.80.07.17A/PS

Design-ul și sinteza chimică a agenților moleculari cu proprietăți, antimicrobiene și antifungice în calitate de potențiale medicamente autohtone (Rezumat)

Dr.hab. Gulea Aurelian

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz

Înregistrări online