Lista ofertelor de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Avizul Secţiei de Ştiinţe

 

Prioritatea I: Sănătate

1.

20.70086.29/COV(70105)

Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARS-CoV-2, (PGABoxa)

Rezumat

Dr. șt. teh.,

Railean Serghei Cozma

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz
2.

20.70086.22/COV(70105)

Consolidarea capacităților de instruire prin utilizarea platformelor E-learning la educația medicală continuă în contextul pandemiei COVID-19, (CCI-EMC-P)
Rezumat

Dr. hab. șt. med.,

Cernețchi Olga Simion

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”

Aviz
3.

20.70086.38/COV(70105)

Elaborarea componentei sistemului informațional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiză și prognoză geo-spațială și impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica Moldova, (MAPGEO Covid 19)

Rezumat

Dr. șt. econ.,

Guțu Corneliu Ion

Academia de Studii Economice a Moldovei

Aviz
4.

20.70086.16/COV(70105)

Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii, (BIOHOLO)

Rezumat

Dr. hab.,

Achimova Elena Alexandr

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz
5.

20.70086.17/COV(70105)

Particularități clinico-imunologice și de tratament al co-infecției TB/COVID-19, (TBCOVID19)

Rezumat

Dr. hab. șt. med.,

Ghinda Serghei Stepan

Institutul de Fiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Aviz
6.

20.70086.03/COV(70105)

Digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional-epidemiologic COVID-19, (DIGICOV)

Rezumat

Dr. hab. șt. med.,

Spînu Constantin Ivan

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Aviz
7.

20.70086.06/COV(70105)

Modularea statusului imunitar cu ajutorul principiilor bioactive naturale pentru prevenirea și profilaxia infecțiilor acute în contextul pandemiei COVID-19, (BIOACTSAN)

Rezumat

Dr. hab.,

Crivoi Aurelia Petru

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz
8.

20.70086.05/COV(70105)

Produse inovative pentru combaterea și atenuarea impactului pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, (PROTECȚIA)

Rezumat

Dr. hab. șt. med.,

Mereuță Ion Efim

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Aviz
9.

20.70086.12/COV(70105)

Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19, (RECOVID)
Rezumat

Dr. șt. med.,

Costru Tudor Gheorghe

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”

Aviz
 

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

10.

20.70086.10/COV(70105)

Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice, (GOSCASC)

Rezumat

Dr. șt. agr.,

Postolati Alexei Alexei

Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Aviz
11.

20.70086.19/COV(70105)

Pandemia COVID-19 și particularitățile aplicării măsurilor de combatere a eroziunii în scopul diminuării consecințelor a acesteia în Moldova, (CAMES)

Rezumat

Dr. șt. agr.,

Kuharuk Ecaterina Sidor

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”

Aviz
 

Prioritatea IV: Provocări societale

12.

20.70086.20/COV(70105)

Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID-19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova, (GOVSCIENCE)
Rezumat

Dr. șt. pol.,

Roșca Alexandru Savelie

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Aviz
13.

20.70086.27/COV(70105)

Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor, (AENCovFam)

Rezumat

Dr. hab. socio., Gagauz Olga Evsei

Institutul Național de Cercetări Economice

Aviz
14.

20.70086.13/COV(70105)

Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, (FUNCOV)

Rezumat

Dr. hab. șt. pol.,

Sprincean Serghei Leonid

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Aviz
15.

20.70086.31/COV(70105)

Algoritmi de învățare a biologiei la distanță, (Videomanual)
Rezumat

Dr. hab.,

Frunze Nina Ion

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Aviz
16.

20.70086.23/COV(70105)

Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova, (DIGIFORME)

Rezumat

Dr. șt. tehn.,

Andronic Serghei Mihail

Universitatea Tehnică a Moldovei

Aviz
17.

20.70086.25/COV(70105)

Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova, (AGROCOV19)

Rezumat

Dr. hab. șt. econ.,

Bajura Fiodor Dmitri

Institutul Național de Cercetări Economice

Aviz
18.

20.70086.01/COV(70105)

Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post pandemie, (SGFPP)
Rezumat

Dr. hab.,

Pascaru Ana Ilarion

Institutul de Istorie

Aviz
19.

20.70086.02/COV(70105)

Politici și acțiuni de prevenire și combatere a bolilor contagioase în retrospectiva cercetărilor istorice din Republica Moldova, (SCMP-2020)

Rezumat

Dr. hab. ist.,

Șișcanu Ion Grigore

Institutul de Istorie

Aviz
20.

20.70086.32/COV(70105)

Condiții pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice, (CPOED)
Rezumat

Dr. ps.,

Sanduleac Sergiu Arcadi

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Aviz
21.

20.70086.11/COV(70105)

Consecințele stresului psihoemoțional în condițiile pandemiei COVID-19 și măsurile de atenuare a lor, (SPECOVID-19)

Rezumat

Dr. șt. biol.,

Ciochină Valentina Chiril

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Aviz
 

Prioritatea V: Competitivitate economică și tehnologii inovative

22.

20.70086.07/COV(70105)

Elaborarea dispozitivelor pentru dezinfectarea vestimentației și echipamentului personalului care intră în contact cu purtătorii de SARS-CoV-2, (TEHMED COVID)
Rezumat

Dr. fiz-mat.,

Nica Iurie Nicolae

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”

Aviz

Înregistrări online