Informație privind examinarea de către Comisia de decernare a premiilor AŞM a dosarelor înaintate la Concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru rezultate științifice obținute în anii 2020–2021

24.10.2022
Unique visitors: 792

În conformitate cu Regulamentul AŞM privind decernarea Premiilor AŞM, la Comisia de decernare a premiilor AŞM au fost transmise 9 dosare ale pretendenţilor, însoţite de rezultatele expertizei, la următoarele domenii științifice:

- literatură „Grigore Vieru”;

- istorie și filosofie „Alexandru Boldur”;

- ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”;

- drept şi științe politice „Constantin Stere”;

- studiul artelor „Maria Bieşu”;

- pentru tineri cercetători (în domeniul ştiințelor sociale, economice, umanistice și arte) „Valeriu Canțer”.

La domeniul limbă română „Eugen Coșeriu” nu a fost depus niciun dosar pentru concurs.

 

În ședința Comisiei de decernare a premiilor AŞM din 20 octombrie 2022 au fost aprobate următoarele rezultate ale evaluării de către experți a dosarelor:

(Expert 1 / Expert 2):

 

Domeniul literatură „Grigore Vieru”

Dr. hab., prof. univ. Aliona GRATI: ciclul de lucrări Opera literară ca dialog și relație (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/Excelent 
 2. Noutatea științifică – Excelent/Excelent 
 3. Impactul, relevanța – Excelent/Excelent 
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent / Excelent 

 

Domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur”

Dr. hab. Ion GUMENÎI: ciclul de lucrări Viața spirituală din spațiul carpato-nistrean în sec. al XIX-lea – începutul sec. XX (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Foarte bine / Excelent
 2. Noutatea științifică – Foarte bine / Excelent
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine / Foarte bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine / Excelent

Dr. Liliana ROTARU, dr. Ion Valer XENOFONTOV: ciclul de lucrări Valorificarea patrimoniului documentar și memoralistic în cercetarea problemelor actuale ale științei istorice (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent /Excelent
 2. Noutatea științifică –Foarte bine /Excelent
 3. Impactul, relevanța – Excelent /Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Excelent

Acad. Andrei EȘANU, dr. Valentina EȘANU: ciclul de lucrări Contribuții la valorificarea moștenirii culturale și politice naționale (sec. XIV–XIX) (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor –Excelent / Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent / Foarte bine
 3. Impactul, relevanța – Excelent / Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent/ Foarte bine

 

Domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”

Dr. hab. Olga GAGAUZ, Tatiana TABAC: ciclul de lucrări Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Foarte bine /Excelent
 3. Impactul, relevanța – Excelent /Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent/ Excelent

 

Domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”

Dr. Tudor OSOIANU, dr. Dinu OSTAVCIUC, dr. Constantin RUSNAC: ciclul de lucrări Corelația dintre investigația eficientă și respectarea drepturilor fundamentale – analiza legislației naționale și a jurisprudenței (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Foarte bine / Foarte bine
 2. Noutatea științifică – Bine/ Bine
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Foarte bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Bine/Foarte bine

Dr. hab. Rodica CIOBANU: ciclul de lucrări Instrumente teoretico-metodologice de identificare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Excelent /Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent/Excelent

 

Domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”

Mem. cor. Mariana ȘLAPAC: ciclul de lucrări Perspective de comprehensiune a patrimoniului cultural construit din Republica Moldova (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent /Excelent
 2. Noutatea științifică – Foarte bine / Foarte bine
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine /Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent /Excelent

 

Premiul pentru tineri cercetători (în domeniul ştiințelor sociale, economice, umanistice și arte) „Valeriu Canțer”

Dr. Cristina GHERASIM: ciclul de lucrări Istoria nobilimii din Basarabia sub regim de dominație țaristă (rezumatpublicații)

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent /Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent / Excelent
 3. Impactul, relevanța – Excelent /Foarte bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute– Excelent /Excelent

 

Totodată, în conformitate cu Regulamentul AŞM privind decernarea Premiului AȘM pentru promovarea ştiinţei în mass-media, la Comisia pentru decernarea premiilor AŞM au fost transmise 3 dosare ale pretendenților, însoţite de rezultatele expertizei. În cadrul ședinței comisiei de decernare a premiilor AŞM din 20 octombrie 2022 au fost aprobate următoarele rezultate ale evaluării de către experți a dosarelor:

 

Tatiana ROTARU: (rezumat, publicații)

Publicații de popularizare și promovare a rezultatelor cercetării și inovării din Republica Moldova – Excelent / Excelent

Promovarea inițiativelor și a politicilor pentru dezvoltarea cercetării și inovării din țară –Excelent /Foarte bine

Promovarea peste hotarele țării a rezultatelor eminente ale științei naționale – Excelent /Foarte bine

Diana PIDGHIRNÎI: (rezumat, publicații)

Realizarea emisiunilor radio și TV de popularizare și promovare a științei – Excelent / Foarte bine

Promovarea inițiativelor și a politicilor pentru dezvoltarea cercetării și inovării din țară –Excelent /Bine

Promovarea peste hotarele țării a rezultatelor eminente ale științei naționale – Excelent /Foarte bine

Svetlana SÎRBU: (rezumat, publicații)

Realizarea emisiunilor radio și TV de popularizare și promovare a științei – Excelent / Satisfăcător

Promovarea inițiativelor și a politicilor pentru dezvoltarea cercetării și inovării din țară – Bine / Satisfăcător

Promovarea peste hotarele țării a rezultatelor eminente ale științei naționale – Excelent / Satisfăcător

 

Comisia pentru decernarea premiilor AŞM

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online