Arhiva pentru cuvântul-cheie: In memoriam

30.07.2021 |
Vizualizări: 84
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a membrului corespondent Nicolae BILEȚCHI, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
13.05.2021 |
Vizualizări: 174
Academicianul Haralambie Corbu a fost petrecut astăzi, 13 mai 2021, pe ultimul drum. La ceremonia de rămas bun a participat conducerea AȘM, colegii de la Institutul de Filologie Română „B.P.Hașdeu”, oameni de cultură și artă, consăteni, rude, apropiați. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a exprimat, în numele Prezidiului AȘM, membrilor Academiei, sincere condoleanțe rudelor, colegilor regretului academician Haralambie Corbu. Președintele AȘM a menționat că a plecat o personalitate notorie, un savant consacrat, un mentor pentru zeci și sute de discipoli, un manager iscusit și un patriot al...
12.05.2021 |
Vizualizări: 188
Academician Haralambie CORBU (15 februarie 1930 – 10 mai 2021) Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” anunță, cu adâncă tristețe, trecerea la cele veşnice a distinsului om de știință, academician Haralambie CORBU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, critic și istoric literar și exprimă familiei, colegilor, rudelor și apropiaților sincere condoleanțe și întreaga compasiune. Academicianul Haralambie Corbu s-a născut la 15 februarie 1930 în satul Dubăsarii...
17.03.2021 |
Vizualizări: 269
Zi de doliu național, 15 martie 2021. Drapelele instituțiilor de stat, cu panglici de doliu, coborâte în bernă, iar țara înmărmurită de tristețe și jale nemărginită. Comunitatea intelectualilor de pe ambele maluri ale Prutului, comunitatea științifică, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română au îmbrăcat haina tristeții și durerii. A plecat în Veșnicia astrală membrul corespondent Nicolae DABIJA, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris, Laureat al Premiului Național, scriitor, istoric literar, redactor-șef al...
12.03.2021 |
Vizualizări: 385
(15.07.1948-12.03.2021) S-a stins din viață Nicolae DABIJA, cunoscut scriitor și om de știință, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, membru de onoare al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere (cu sediul la Paris). Personalitatea sa proeminentă s-a manifestat în creația literară, în activitatea parlamentară, în participarea la viața științifică și culturală a republicii, în calitatea de redactor-șef al săptămânalului ,,Literatura și arta”. Implicarea în procesul Renașterii Naționale, în lupta pentru impunerea adevărului științific...
10.03.2021 |
Vizualizări: 647
Condoleanțe Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și conducerea Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune membrului corespondent Alexandru STRATAN, director al Institutului Național de Cercetări Economice, președinte al Consiliului directorilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, în legătură cu decesul tatălui, Nicolae STRATAN, doctor în științe. Dr. Nicolae Stratan a deținut mai multe funcții în cadrul Academiei de Științe a Moldovei -...
04.03.2021 |
Vizualizări: 431
(26.06.1960-03.03.2021) Comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare a suferit o pierdere irecuperabilă. La 3 martie 2021, după o luptă grea cu virusul ucigaș COVID-19, a plecat în eternitate membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Maria NEDEALCOV, director al Institutului de Geografie și Ecologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Membrul corespondent, profesor universitar Maria NEDEALCOV, s-a născut la 26 iunie 1960 în satul Paicu, raionul Cahul. După absolvirea școlii medii, în anul 1977, a fost înmatriculată la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol...
26.02.2021 |
Vizualizări: 738
(01.05.1940 – 25.02.2021) La 25 februarie 2021 a încetat să mai bată inima colegului nostru, membru corespondent Andrei PALII, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, vicepreședinte al Societății Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova. Cu trecerea în neființă a distinsului savant comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare, învăţământul superior, a suferit o pierdere irecuperabilă. Andrei Palii s-a născut la 1 mai 1940, în s. Scorţeni, r-nul Teleneşti. În perioada 1954-1958 a învățat la Colegiul Agricol din s. Cucuruzeni, r-nul Orhei; 1958-1959 a lucrat în...
25.02.2021 |
Vizualizări: 153
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a membrului corespondent Andrei PALII, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, specialist în genetică, autor a peste 200 de lucrări științifice, publicate în țară și peste hotare. Este coautor al unor soiuri de grâu durum de toamnă, soiuri de soia, omologate în republică. Cercetările savantului s-au finalizat prin crearea și omologarea în Republica...
03.02.2021 |
Vizualizări: 314
Academician Mitrofan CIOBAN 05.01.1942 – 02.02.2021 Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Mitrofan CIOBAN, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, președinte al Societății de Matematică din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. Academicianul Mitrofan Cioban s-a născut la 5 ianuarie 1942 în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă. În anul...
03.02.2021 |
Vizualizări: 307
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a academicianului Mitrofan CIOBANU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, președinte al Societății de Matematică din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
26.01.2021 |
Vizualizări: 103
Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM și Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu” au organizat, la 25 ianuarie 2021, Masa rotundă online „Contribuția academicianului Dumitru Ghițu la dezvoltarea fizicii stării condensate și ingineriei electronice”. Evenimentul a fost prilejuit de comemorarea acad. Dumitru Ghițu, renumit savant în domeniul fizicii stării condensate și ingineriei electronice, al cărui nume îl poartă astăzi Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, și care, la 13 ianuarie 2021 ar fi împlinit 90 de ani...
04.01.2021 |
Vizualizări: 165
Prof. Seymour Van Gundy Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei anunță cu profund regret trecerea în eternitate a Membrului de Onoare al AȘM, profesorului emerit de nematologie de la Universitatea California, Riverside și fost decan al Colegiului de Agricultură și Resurse Naturale, Seymour Van Gundy (SUA). Seymour Van Gundy s-a născut la 24 februarie 1931, în Toledo, Ohio. Bowling Green State University i-a oferit posibilitatea de a deveni om de știință. Dr. Edward Mosley l-a îndrumat să-și aleagă în calitate de domeniu de cercetare botanica. A urmat studiile postuniversitare la...
18.12.2020 |
Vizualizări: 158
La 20 decembrie 2020, s-ar fi împlinit 80 de ani din ziua nașterii academicianului Constantin Turtă, renumit savant în domeniul chimiei bioanorganice, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, fondatorul Școlii științifice în domeniul Chimiei Bioanorganice în Republica Moldova și a Direcţiei de cercetare în domeniul utilizării spectroscopiei Mössbauer în chimie. Pentru a aduce un omagiu regretatului academician Constantin Turtă, Institutul de Chimie a organizat, la 18 decembrie...