Prioritatea COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avizele Secţiei de ştiinţe

1

20.80009.5007.01

Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Dr.hab.

Enachi Nicolae

Aviz

2

20.80009.5007.02

Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab.

Nica Denis

Aviz

3

20.80009.5007.03

Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Acad.

Arușanov Ernest

Aviz

4

20.80009.5007.04

Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați  Rezumat

Institutul de Chimie

Dr.

Lozan Vasile

Aviz

5

20.80009.5007.05

Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor si microalgelor  Rezumat

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Acad.

Rudic Valeriu

Aviz

6

20.80009.5007.06

Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Acad.

Bologa Mircea

Aviz

7

20.80009.5007.07

Tehnologii cuantice hibride avansate  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Dr. hab.

Macovei Mihai

Aviz

8

20.80009.5007.08

Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. hab.

Tronciu Vasile

Aviz

9

20.80009.5007.09

Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațiale  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. hab.

Viorel Bostan

Aviz

10

20.80009.5007.10

Produse noi, inovative cu performa-nțeremarcabile în medicina (biofarmaceutica).Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare aleacțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficien-tizarea tratamentului unor patologii  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Acad.

Gulea Aurelian

Aviz

11

20.80009.5007.11

Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură  Rezumat

Institutul de Inginerie

Electronică și Nanotehnologii

„D. Ghițu”

 

Acad.

Sidorenko Anatolie

Aviz

12

20.80009.5007.12

Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice  Rezumat

 

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Vatavu Sergiu

Aviz

13

20.80009.5007.13

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control  Rezumat

Institutul de Matematică și

Informatică “V. Adrunachievici”

Dr. hab.

Lozovanu Dmitrii

Aviz

14

20.80009.5007.14

Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Dr. hab

Iovu Mihail

Aviz

15

20.80009.5007.15

Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Dr. Kravțov Victor

Aviz

16

20.80009.5007.16

Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Potlog Tamara

Aviz

17

 

20.80009.5007.17

Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli  Rezumat

Institutul de Chimie

Dr. hab., prof.

Macaev Fliur

Aviz

18

 

20.80009.5007.18

Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Dr. hab.

Dicusar Alexandr

Aviz

19

 

20.80009.5007.19

Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție  Rezumat

Institutul de Fizică Aplicată

Acad.

Culiuc Leonid

Aviz

20

 

20.80009.5007.20

Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Monaico Eduard

Aviz

21

20.80009.5007.21

Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerie  Rezumat

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr. hab.

Țiuleanu Dumitru

Aviz

22

20.80009.5007.22

Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date  Rezumat

Institutul de Matematică și Informatică “V. Adrunachievici”

Dr.hab

Gaindric Constantin

Aviz

23

20.80009.5007.23

Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile  Rezumat

Î.S. ITA

„MECAGRO”

Dr. Pasat Igor

Aviz

24

20.80009.5007.24

Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinților și extinderea ariei lor de aplicație  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Acad.

Ion Bostan

Aviz

25

20.80009.5007.25

Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab.

Perjan Andrei

Aviz

26

20.80009.5007.26

Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber- Fizice  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Fiodorov Ion

Aviz

27

20.80009.5007.27

Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu  Rezumat

Institutul de Chimie

Acad.

Duca Gheorghe

Aviz

28

20.80009.5007.28

Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați  Rezumat

Institutul de Chimie

Dr. hab.

Bulhac Ion

Aviz

29

20.80009.5007.29

Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Nuca Ilie

Aviz

30 20.80009.0807.33 Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin implementarea Sistemelor Inovative a iluminatului public  Rezumat Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. GROPA Victor Aviz

Înregistrări online