Securitatea economică, migrația și transformările demografice

Platforma științifică „Securitatea economică, migrația și transformările demografice” este coordonată de acad. Grigore BELOSTECINIC și mem. cor. Alexandru STRATAN, membri ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM. Platforma științifică a fost lansată în data de 5 mai 2020, la Academia de Științe a Moldovei.

Lecția publică „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări” a fost susținută online de acad. Grigore Belostecinic, doctor habilitat în economie, profesor universitar, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei, și mem. cor. Alexandru Stratan, doctor habilitat în economie, profesor universitar, director al Institutului Național de Cercetări Economice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Propunerile enunțate de raportori au fost transmise în adresa Guvernului, Parlamentului și Președinției Republicii Moldova.

Consolidarea unei economii funcționale, competitive şi performante, stabile din punct de vedere macro-economic şi financiar, cu un ritm de creștere apreciabil şi o adaptare funcțională la eventualele riscuri, reprezintă un pilon important al securității economice a Republicii Moldova. Principalii factori interni de risc la adresa securității economice sunt: persistența problemelor de natură economică, financiară şi socială, generate de întârzierea finalizării reformelor structurale;  menținerea economiei tenebre la cote semnificative; administrarea deficitară a resurselor publice; eficiența scăzută a instituțiilor statului în eradicarea fenomenelor de fraudă economică; corupția, subdezvoltarea infrastructurii; emigrarea specialiștilor din diferite domenii şi sectoare economice etc. În acest context, fundamentarea științifică a mecanismelor de asigurare a securității economice a Republicii Moldova, inclusiv a elementelor ei principale (securitatea financiară, securitatea alimentară, securitatea energetică, securitatea tehnologică și industrială, securitatea ecologică și informațională), diagnosticarea comprehensivă și prognozarea dinamicii economice ca bază metodologică a determinării atractivității pentru investiții vor contribui la consolidarea sistemului de securitate economică, având drept scop detectarea amenințărilor pentru securitatea economică a statului, întreprinderea măsurilor de prevenire și atenuare a riscurilor în sectorul real al economiei, menținerea unui nivel corespunzător al potențialului socioeconomic al statului și asigurarea condițiilor economice favorabile pentru dezvoltare socială.

Nivelul înalt al emigrației populației din Republica Moldova prezintă un factor de risc important pentru securitatea economică, socială și demografică a statului Republica Moldova, care necesită o monitorizare continuă, elaborarea mecanismelor și soluțiilor de diminuare și reglementare a proceselor migraționale, dezvoltarea pieței muncii, stimularea antreprenoriatului și crearea locurilor de muncă de calitate, creșterea productivității muncii.

În deceniile viitoare factorul demografic va avea un impact important asupra dezvoltării socioeconomice, în special reducerea numărului populației, inclusiv în vârsta aptă de muncă și îmbătrânirea demografică, determinând necesitatea promovării unor politici speciale în concordanță cu structura demografică. În acest context, monitorizarea continuă și cercetările schimbărilor demografice vor contribui la atingerea obiectivului general de guvernare ce ține de creșterea nivelului de trai al populației, crearea condițiilor pentru consolidarea capitalului uman, precum și redresarea consecventă a procesului de reproducere a populației, diminuarea declinului demografic, realizându-se conexiunea între starea de securitate demografică, economică şi socială în scopul dezvoltării.

În cadrul acestei platforme, la 19 mai 2020, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Lecția publică online „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, susținută de  dl Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Lecția publică a pus în evidență subiectele ce țin de reflectarea proceselor complexe post-criză de COVID-19 și relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

În perioada 15-16 octombrie 2021, a fost organizată cea de-a XV-a ediție a Conferinței Internaționale Ştiinţifico-Practice cu genericul „Creșterea economică în condițiile globalizării”, care a reunit notorietăți ale domeniului socio-economic, cercetători din cadrul institutelor și centrelor de cercetare, experți din 17 țări, inclusiv România, Ucraina, Belarus, Rusia, Ungaria, Polonia, Italia, Austria, Marea Britanie, Serbia, Turcia, Kârgâzstan, Thailanda, India și SUA. Directorul INCE a venit, de asemenea, cu informații privind lansarea recentă, de către instituție, a unui nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”. Evenimentul de lansare a avut loc la 19 octombrie 2021, la care au participat specialiști din  domeniu. 

La 20 decembrie 2021 Prof. Sierd Cloetingh, Președinte al Academiei Europene (Academia Europaea – The Academy of Europe), a susținut la Academia de Științe a Moldovei Lecția publică online „Perspectives on Frontier Research, Education and Innovation in the ERA” („Perspectivele cercetării de frontieră, educației și inovării în ERA”). Evenimentul a fost transmis Live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și de Privesc.eu.

Înregistrări online