A fost lansată o nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică „Tendințe în Economia Moldovei” (T-II, 2021)

20.10.2021
Vizitatori unici: 647

Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”. Evenimentul de lansare a avut loc la 19 octombrie 2021, la care au participat specialiști ai domeniului. 

În cadrul evenimentului, membrul corespondent al AȘM Alexandru Stratan și doctorul în științe economice, Olga Timofei, au prezentat cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării. Potrivit autorilor, ediţia curentă a publicaţiei include o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a anului 2021 și prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2021.

Specialiștii susțin că în primul semestru al anului 2021, în pofida incertitudinilor legate de alegerile parlamentare care au avut loc în luna iulie curent și evoluției pandemiei Covid-19, Republica Moldova a înregistrat o creștere economică înaltă. Aceasta evoluție este influențată de dinamica înaltă a creșterii valorii adăugate brute în majoritatea sectoarelor de activitate economică – industrie, în special, industriile orientate spre export (vinificație, fabricarea de echipamente electrice, mașini și utilaje, mobilă ș.a.), comerț, transporturi și depozitare, construcții, cazare și alimentație publică, informații și comunicații ș.a.

Experții susțin că evoluția principalilor indicatori economici din această perioadă a determinat revizuirea estimărilor privind evoluția PIB în ascensiune, comparativ cu prognozele realizate la începutul anului. Conform exercițiului de prognoză actual efectuat de cercetătorii științifici din INCE, se anticipează o majorare anuală a principalului agregat macroeconomic cu 9,2% în anul curent.

Totodată, autorii estimează că, creșterea economică este amenințată de o serie de riscuri ce vor menține situația economică incertă până la finele anului. Îngrijorări majore vin, în special, din partea presiunilor inflaționiste care cresc și ar putea să urce peste nivelul anticipat și înăsprirea politicii monetare, progresele reduse în ceea ce privește vaccinarea contra virusului Covid-19 și politicile implementate de gestiunea pandemiei. Deși, antreprenorii și consumatorii au reușit să-și elaboreze niște strategii de adaptare la noile circumstanțe socio-economice, riscul degenerării situației epidemiologice persistă, conchid experții.

Publicația integrală poate fi descărcată la:

https://ince.md/uploads/files/1634642922_met_42-site.pdf

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: