Proiecte din cadrul programelelor bi- și multilaterale 2021

 

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Avizul Secţiei de Ştiinţe

  1.  

19.80013.16.02.01F/BL

 

Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari (Rezumat)

 

acad. dr. hab. ARUȘANOV Ernest

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

  1.  

19.80013.58.07.07A/BL

Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu (Rezumat)

dr. hab. ȘERBAN Dormidont

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

  1.  

19.80013.50.07.04A/BL

Designul şi dezvoltarea elementelor optice de difracţie de tip „vortex” pe straturi subţiri de azopolimeri pentru aplicaţii în biomedicină (Rezumat)

dr. hab. ACHIMOVA Elena

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

  1.  

19.80013.50.07.05A/BL

Tehnologia de producţie a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subţiri metal-semiconductor calcogenic vitros (Rezumat)

dr. NASTAS Andrian.

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

  1.  

19.80013.50.07.02A/BL

Dezvoltarea şi studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral al undelor scurte in baza soluţiilor solide oxidice multicomponente  (Rezumat)

Dr. hab. RUSU Emil

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii "D. Ghițu "

Aviz

6. 19.80013.50.07.03A/BL Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi microelectronice (Rezumat)

Dr. MONAICO Eduard

Universitatea Tehnică a Moldovei Aviz
7. 19.80013.50.07.06A/BL Tehnologie de sintetizare a carburilor şi a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti, şi W şi studierea influenţei lor asupra proprietăţilor suprafeţelor metalice (Rezumat)

Dr. hab. MIHAILOV Valentin

Institutul de Fizică Aplicată Aviz
8. 18.80013.16.02.01/ERA. Net Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață (Rezumat)

Dr. hab. GRABCO Daria

Institutul de Fizică Aplicată Aviz
9.

19.80013.80.07.08A/BL (80.07)

Obținerea și cercetarea farmaceutică a derivaților de propiltiodiazolochinazolin-onă cu proprietăți biofarmaceutice optimizate (Rezumat)

Dr.hab. Valica Vladimir

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” Aviz
10.

19.80013.51.07.09A/BL (51.07)

Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncţionale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile (Rezumat)

Dr. Rastimesina Inna

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Aviz
11.

19.80013.51.07.10A/BL (51.07)

Analiza complexă a acumulării micotoxinelor în produse alimentare  pe parcursul depozitării (Rezumat)

Dr. Mitina Irina

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor Aviz
12.

17.80013.5107.02/ WaterWorks2015 

(5107)

Sustenable management of water resourses in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors (Rezumat)

dr. hab., Boincean Boris

IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția”

Aviz

Înregistrări online