Colaborare internațională

Prof. Randy Schekman: Aș îndemna fiecare țară din lume să recunoască importanța investițiilor în științele fundamentale pentru propria dezvoltare industrială

15.08.2022

În contextul Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, declarat de Adunarea Generală a ONU la 2 decembrie 2021, mai multe personalități din țară și de peste hotare și-au expus opinia cu referire la importanța cercetărilor fundamentale pentru depășirea provocărilor secolului XXI.

Vizitatori unici: 1187

Declaraţia cu privire la „Migraţie şi Sănătate” elaborată şi publicată în comun de către Federația Europeană a Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA) şi Federaţia Academiilor Europene de Medicină (FEAM)

04.05.2020
alleea

Academia de Ştiinţe a Moldovei vă aduce la cunoştinţă Declaraţia cu privire la „Migraţie şi Sănătate” elaborată şi publicată în comun de către Federația  Europeană a Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA) şi Federaţia Academiilor Europene de Medicină (FEAM).

Vizitatori unici: 1139

Declarația Parlamentului European, a Consiliului Europei, a Comitetului economic și social și comitetul regiunilor cu privire la politica Parteneriatului Estic după 2020

26.03.2020

Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul economic și social și comitetul regiunilor, au publicat pe 18 martie 2020 o declarație comună referitoare la politica Parteneriatului Estic după 2020.

Documentul include o sinteză a celor mai importante realizări din cadrul parteneriatului inițiat în anul 2009. Totodată, sunt trasate principalele obiective politice în diverse domenii, inclusiv cel al cercetării și inovării, care urmează să fie realizate începând cu anul 2020.

Textul integral al Declarației îl puteți accesa la linkul:

Vizitatori unici: 1198

(Interviu în exclusivitate) Acad. Serghei Gaponenko: „Știința înseamnă, în primul rând, oameni, savanți care au gândirea creativă și sunt personalități notorii…”

04.03.2020
interviu

Academicianul Serghei Gaponenko, preşedintele Fondului de Finanţare a Cercetării Fundamentale (FFCF) din Republica Belarus, a efectuat o vizită la Chișinău la sfârșitul lunii februarie curent. Scopul principal al vizitei președintelui Fondului a fost de iniția un program de proiecte bilaterale cu Republica Belarus.

Vizitatori unici: 1264

Acad. Serghei Gaponenko: „Savantul nu este doar o persoană care activează în sfera științei. Savantul este reprezentantul homo sapiens care îndeplinește o misiune deosebită…”

27.02.2020
Gaponenco

Acad. Serghei Gaponenko „Știința nu este o profesie, știința este o misiune și această misiune trebuie să o conștientizăm, să o simțim, să ne mândrim și să facem tot posibilul ca acest sentiment de mândrie șă fie transmis și comunității în care ne aflăm, în care trăim”.

Vizitatori unici: 1754

Întrevederea președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu cu Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk

14.02.2020
Zdaniuk

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut, la 13 februarie 2020, o întrevedere cu Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk. La întrevedere a participat vicepreședintele AȘM, acad.

Vizitatori unici: 1259

Înregistrări online