Zoologi, fizicieni, chimiști și geologi, preocupați de îmbunătățirea monitorizării comune a poluării mediului cu substanțe toxice

15.09.2021
Unique visitors: 1415

Institutul de Zoologie a organizat, la 14 septembrie 2021 o conferință de presă, dedicată finalizării proiectului cu titlul „Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX (cod eMS BSB27). Proiectul a fost implementat în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (beneficiar lider), România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”, Tulcea, România, Institutul de Geologie şi Seismologie, Chișinău, Republica Moldova și Universitatea Elenă Internațională, Kavala, Grecia. Conferința a fost susținută de mem. cor. Elena Zubcov, coordonatorul proiectului din Republica Moldova, dr. Oleg Bogdevici, Institutul de Chimie, dr. Igor Nicoară, Institutul de Geologie și Seismologie, dr. Lucia Bilețchi, profesorul, fizicianul-inginer Antoaneta Ene de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

La 16 septembrie 2021, Institutul de Zoologie a organizat o altă conferință de presă, dedicată ecosistemelor acvatice transfrontaliere ale fluviului Nistru și râului Prut sub impactul construcțiilor hidrotehnice și al schimbărilor climatice – Hydroeconex (cod eMS BSB27),. Aici, experții în domeniul hidrologiei, hidrochimiei, hidrobiologiei și ecologiei acvatice din Republica Moldova, România și Ucraina au prezentat rezultate investigațiilor complexe a stării hidrobiocenozelor și habitatelor fluviului Nistru și râului Prut sub impactul complexelor hidroenergetice și schimbărilor climatice. Membru corespondent Elena Zubcov, coordonatorul proiectului din Republica Moldova, a menționat în cadrul conferinței de presă, că în baza investigațiilor multilaterale a fost conturată lista indicatorilor de evaluare a impactului hirdoenergetic asupra funcționării ecosistemelor lotice, acestea fiind  reflectate în „Ghidul metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere”, publicate articole științifice, inclusiv în reviste de prestigiu, editate broșuri de informare privind proiectul implementat. Rezultatele investigațiilor au fost prezentate la diferite seminare regionale și naționale în cadrul conferinţei internaţionale.

Ca parte al Proiectului Hydroeconex, la 15 septembrie,  Institutul de Zoologie a organizat și un workshop internațional întitulat „Monitorizarea râurilor Nistru și Prut si indicatorii impactului construcțiilor hidroenergetice asupra funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere”, în cadrul căruia au fost abordate mai multe subiecte legate de diverși indicatori de monitorizare a impactului construcțiilor hidrotehnice și al schimbărilor climatice. S-a reflectat astfel asupra indicatorilor hidrochimici și a  stării ihtiofaunei (Institutul de Zoologie), hidrologici și climatic (Centrul Hidrobiologic al Mării Negre și Azov, Odesa), și schimbările structurale și funcționale ale comunităților de hidrobionți (Centrul Ucrainean de Ecologie a Mării, Odesa, Ucraina).  Proiectul Hydroeconex a permis sistematizarea datelor istorice și colectarea datelor noi actuale, analizarea lor complexă privind starea hidrobiocenozelor fluviului Nistru și râului Prut pentru identificarea unor măsuri de diminuare a impactului.

Ambele proiecte au fost lansate în 2018 şi au fost finanţate în mare parte din bugetul Uniunii Europene. „Cu ajutorul tehnicilor moderne, în cadrul proiectului Monitox am obţinut o imagine reală a mediului înconjurător”, a rezumat m.c. Elena Zubcov, subliniind totodată că obiectivul proiectului este de a consolida cooperarea regională transfrontalieră pentru a îmbunătăţi monitorizarea comună asupra poluării mediului cu substanţe toxice şi un schimb mai bun de metodologie a analizei, datelor şi informaţiilor cu privire la starea ecologică şi impactul substanţelor nocive asupra sănătăţii umane. La rândul său, profesorul, fizicianul-inginer Antoaneta Ene de la Universitatea din Galaţi a remarcat că „În pofida pandemiei, au fost organizate seminare online, pagina MONITOX pe Facebook a fost foarte activ vizitată, au fost organizate şapte expediţii diferite, două în Moldova pentru a studia starea râurilor Nistru şi Prut”. Expertul a specificat că acest parteneriat s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru toate părţile implicate şi oamenii de ştiinţă, incusiv fizicieni, chimişti, zoologi şi geologi”.    

Proiectul Monitox și Hydroeconex sunt finanțate de Uniunea Europeană și implementate în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2021.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online