Arhiva pentru cuvântul-cheie: AȘM

07.04.2023 |
Vizualizări: 167
La 6 aprilie 2023, în regim on-line și cu prezența fizică în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, s-a produs un eveniment remarcabil ca subiect abordat și realizare științifică. Acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, a prezentat o prelegere publică cu tema: „Impactul științei și tehnologiei asupra societății viitorului” – problemă mai puțin cunoscută și discutată la noi, la Chișinău. În debutul acestei întâlniri, acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a venit și cu unele date biografice, aducând la cunoștința celor prezenți, că...
24.11.2022 |
Vizualizări: 702
„Medicii pentru pace” – sub acest dicton în Sala Aurie a Academiei de Științe a Moldovei s-a desfășurat la 22 noiembrie 2022 o nouă Expoziție națională. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în contextul Conferinței științifice internaționale „George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne” de pe agenda comună a celor două academii – Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. Startul expoziției a fost dat simbolic de Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu și Rectorul USMF „N. Testemițanu” dr...
05.09.2022 |
Vizualizări: 257
Interviu în exclusivitate cu mem.cor. Victor Ghicavîi, medic-farmacolog clinician, doctor habilitat în meidcină, prof. univ., USMF „N. Testemițanu” Mem.cor. Victor GHICAVÎI: „Starea de lucruri din domeniul medicamentului, farmacologiei poate fi ameliorată doar print-o activitate în comun a specialiștilor din mai multe domenii (producere, distribuire și utilizare rațională), o activitate simultană care astăzi necesită să fie bine organizată, esențial restructurată și consolidată”. Domeniul medicamentului, farmacologiei, asigurarea eficienței și inofensivității preparatelor medicamentoase...
01.09.2022 |
Vizualizări: 633
Centrul Academic Internațional Eminescu a fost gazda unei suite de activități culturale organizate, la 29 august 2022, cu prilejul Sărbătorii Naționale Ziua Independenței Republicii Moldova. Este vorba de Masa rotundă „Vița-de-vie - izvor de admirație, inspirație și mândrie din moși-strămoși”, în cadrul căreia au fost lansate două volume - „Universalitatea viței-de-vie”, (Универсальность винограда”, „The universality of grapevine” și „Enciclopedie de viticultură ecologică”. De asemenea, au fost vernisate expoziții inedite cu soiuri de vița-de-vie „Struguraș de pe coline” și de lucrări „Vița-de...
18.04.2022 |
Vizualizări: 169
La 20 aprilie 2022, ora 13:00, Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Societatea de Epidemiologie din Republica Moldova și Societatea Română de Epidemiologie organizează Conferința națională științifico-practică cu participare internațională „Malaria: prevenire, diagnostic și supraveghere”. Evenimentul este consacrat Zilei Mondiale de combatere a malariei, care este marcată la 25 aprilie. Conferința va avea loc online și se fa desfășura pe platforma Google Meet. Link: https://meet.google.com/tde-gcxg-srk PROGRAM...
20.01.2022 |
Vizualizări: 238
Eugen DOGA: „Eu sunt un scriitor muzical. Scriu pentru a aduce bucurie lumii. Eu caut curentul care mângâie, care aduce bucurie, fericire, care ne unește”. Compozitorul academician Eugen Doga a primit titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Târgu Neamț, România. Ceremonia de acordare a onorificului titlu a avut loc la Casa Culturii „Ion Creangă”, la 16 ianuarie 2022, în prezența unui numeros public târgnemțean, care a venit la spectacolul susținut de maestrul Eugen Doga și actorul Dorel Vișan. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, de către Asociaţia Culturală ,,Feed...
09.11.2021 |
Vizualizări: 559
Miercuri, 10 noiembrie 2021, Academia de Științe a Moldovei organizează Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Agenda manifestării, ajunsă la cea de-a XI-a ediție, include deschiderea evenimentului, mesaje de salut și Gala de decernare a Premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în domeniile științelor vieții, științelor exacte și inginerești, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. În cadrul...
26.10.2021 |
Vizualizări: 267
1. dr. Varvara Buzila, Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala link la lista publicatiilor Nr. d/o Criterii / calificativul excelent foarte bine bine satisfăcător slab insuficient 1 Publicaţii de popularizare şi promovare a rezultatelor cercetării şi inovării din Republica Moldova E1/E2 2 Realizarea emisiunilor radio și TV de popularizare și promovare a științei E1/E2 3 Promovarea inițiativelor şi a politicilor pentru dezvoltarea cercetării şi inovării din ţară 4 Promovarea peste hotarele ţării a rezultatelor eminente ale ştiinţei naţionale E1 2. dr. hab. Gheorghe Cucereanu, ANACEC...
01.10.2021 |
Vizualizări: 253
Parteneriatul Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și-a demonstrat încă o dată viabilitatea, organizând la 30 septembrie 2021, un eveniment științific de mare actualitate în contextul Covid-ului. Conferință științifico-practică cu participare internațională a avut drept generic „Malformațiile congenitale la copii – pronosticul impactului evolutiv al infecției COVID-19, efectele și siguranța imunoprofilaxiei”. Conferința a debutat cu mesaje de salut din partea președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, și a rectorului USMF „Nicolae...
17.09.2021 |
Vizualizări: 196
La 30 septembrie 2021, începând cu ora 10:00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc Conferință științifico-practică cu participare internațională „Malformațiile congenitale la copii – prognosticul impactului evolutiv al infecției COVID-19, efectele și siguranța imunoprofilaxiei”. Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. MESAJE DE SALUT Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a trei sesiuni: SESIUNEA I Moderatori: Eva Gudumac, academician, dr.hab.șt.med., profesor universitar, Catedra de...
16.09.2021 |
Vizualizări: 299
În perioada 16-17 septembrie 2021, Institutul de Zoologie a organizat cea de-a X-a Conferință Internațională a Zoologilor. Ediția aniversară a Conferiței are drept generic „Valorificarea rațională și protecția lumii animale în contextul modificărilor antropice și schimbărilor climatice” și este consacrată aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare și a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie. La conferință au participat membri titulari și corespondenți ai AȘM, rectori și decani ai instituțiilor de învățământ superior din RM și de peste hotare, renumiți savanți din...
15.09.2021 |
Vizualizări: 158
Institutul de Zoologie a organizat, la 14 septembrie 2021 o conferință de presă, dedicată finalizării proiectului cu titlul „Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX (cod eMS BSB27). Proiectul a fost implementat în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (beneficiar lider), România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta...
21.08.2021 |
Vizualizări: 1383
Excelenței Sale Doamnei Maia Sandu Președintele Republicii Moldova Domnului Igor Grosu Președintele Parlamentului Republicii Moldova Doamnei Natalia Gavrilița Prim-ministru al Republicii Moldova Academia de Științe a Moldovei susține inițiativa Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, a Institutului de Filologie Română ,,B.P.Hasdeu” și a Institutului de Istorie de a relua apelul de modificare în Parlament a articolului 13 din Constituție conform adevărului științific. Repunerea în normalitate legislativă a denumirii corecte a limbii noastre ar pune capăt infinitelor discuții inutile care...
17.07.2021 |
Vizualizări: 243
Duminică, 18 iulie 2021, începând cu ora 21.20, postul național de televiziune Moldova 1 va transmite concertul festiv dedicat aniversării a 60-a a Academiei de Științe a Moldovei Înregistrarea video a ședinței festive a membrilor Academiei de Științe a Moldovei din 12 iunie 2021 este disponibilă la link-ul: https://www.privesc.eu/Arhiva/95170/Sedinta-festiva-a-membrilor-Academiei-de-Stiinte-a-Moldovei...
14.07.2021 |
Vizualizări: 117
Anvergura, amploarea și viteza presiunilor umane pe Pământ sunt fără precedent. Omenirea a devenit forța dominantă în modelarea viitorului tuturor sistemelor planetare. Pentru prima dată în istoria noastră, cele mai grave și imediate riscuri sunt provocate de om și se desfășoară la scară planetară, de la schimbările climatice la pandemia COVID-19, la pierderea biodiversității și creșterea inegalităților. Adoptarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în 2015 de către Organizația Națiunilor Unite este un răspuns global care încearcă să reconcilieze dezvoltarea umană cu granițele planetare...
11.06.2021 |
Vizualizări: 273
Ședință festivă a Adunării Generale a AȘM, dedicată împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, dar și celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a avut loc la 11 iunie 2021. Festivitatea s-a desfășurat în format mixt, prezent în sală fiind un număr restrâns de persoane, pentru a respecta normele sanitare impuse de pandemie În deschiderea ședinței festive, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a salutat prezența publicului din Sala Azurie a AȘM, dar și celor din spațiul virtual...
11.06.2021 |
Vizualizări: 489
În cadrul „Săptămânii Științei”, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM a organizat, la 10 iunie 2021, un Simpozion. Evenimentul a fost moderat de m.c. Svetlana Cojocaru, dr. hab. Veaceslav Ursachi.și s-a conturat drept o continuare a Conferinței „Tehnologii moderne: actualitate și perspective” din aceeași zi. În cadrul Simpozionului au fost prezentate rapoarte din diverse domenii ale matematicii și informaticii, fizicii și științei materialelor, mecanicii, electronicii și geologiei. M. c. Constantin Gaindic în prezentarea „Sisteme informatice inteligente în medicină” a adus la cunoștința...
11.06.2021 |
Vizualizări: 207
„Tehnologii moderne: actualitate și perspective” a fost genericul Conferinței Științifice Internaționale online, care a făcut agenda zilei a patra, 10 iunie 2021, din cadrul „Săptămânii Științei”. Evenimentul a reunit personalități notorii ai domeniului din Republica Moldova, Bulgaria, Austria, Japonia, Germania. La inaugurarea lucrărilor a participat Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, dna Lilia Palii, președintele Agenției Naționale de Cercetare Dezvoltare, dr.hab. Olga Tagadiuc, m.c. Alexandru Stratan, directorul Institutului Național de Cercetări Economice...
07.06.2021 |
Vizualizări: 316
La Academia de Științe a Moldovei a fost lansată astăzi, 7 iunie, „Săptămâna Științei”, dedicată celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. La deschiderea oficială a evenimentului au participat, cu prezență fizică sau online, membri ai AȘM, rectori ai universităților, directori ai institutelor de cercetare, agențiilor, reprezentanți media. În contextul inaugurării „Săptămânii Științei”, evenimentul a fost onorat de Președintele Republicii...
01.06.2021 |
Vizualizări: 147
Astăzi, vă prezentăm profilul celui de-al doilea Laureat al Premiului Nobel, Prof. Stefan Walter HELL (Germania), care va susține, pe 8 iunie 2021, în cadrul „Săptămânii Științei”, prelegerea publică „Microscopia optică: revoluție în rezoluție”. Stefan Walter Hell, fizician Român-German, unul dintre directorii Institutului Max Planck de Chimie Biofizică din Göttingen, Laureat al Premiului Nobel pentru chimie, decernat în anul 2014, în cadrul „Săptămânii științei” va susține pe 8 iunie 2021 prelegerea publică „Microscopia optică: revoluție în rezoluție”. S-a născut la 23 decembrie 1962, în Arad...

Înregistrări online