REALIZĂRILE ȘTIINȚIFICO-PRACTICE ALE MEDICILOR EXPRIMĂ ASPIRAȚIA PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE

24.11.2022
Unique visitors: 1226

„Medicii pentru pace” – sub acest dicton în Sala Aurie a Academiei de Științe a Moldovei s-a desfășurat la 22 noiembrie 2022 o nouă Expoziție națională. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în contextul Conferinței științifice internaționale „George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne” de pe agenda comună a celor două academii – Academia de Științe a Moldovei și Academia Română.

Startul expoziției a fost dat simbolic de Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu și Rectorul USMF „N. Testemițanu” dr. hab., prof. univ. Emil Ceban, care au adresat, în mesajele lor de salut, mulțumiri participanților pentru faptul că au dat curs invitației de a-și etala realizările științifico-practice. Totodată, vorbitorii au subliniat ponderea personalității academicianului George Emil Palade, îndrumând participanții la expoziție să se alăture conferinței pentru a lua cunoștință de unele date inedite și mai puțin cunoscute din viața și activitatea prolifică a părintelui biologiei celulare moderne.

Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu și rectorul USMF dr. hab. Emil Ceban au efectuat un tur al expoziției, reușind să discute cu toți participanții la eveniment, să adreseze întrebări și să se familiarizeze cu realizările științifice valoroase obținute pe parcursul anilor 2020-2022. Suntem onorați de faptul că și ministrul sănătății doamna dr. Ala Nemerenco a pășit pragul Expoziției naționale în debutul Conferinței științifice, dedicate ilustrului savant George Emil Palade. Participanții la expoziție au fost onorați, de asemenea, de vizitele distinșilor academicieni, specialiști în domeniul medicinei, precum și ale membrilor Secțiilor de științe ale AȘM, directorilor de institute, cercetătorilor, cadrelor didactice, având posibilitatea de a discuta pe marginea rezultatelor științifice obținute – acad. Eva Gudumac, adjunct al coordonatorului Secției Științe ale Vieții, acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, acad. Gheorghe Ghidirim, mem. cor. Viorel Prisacari, mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, acad. Gheorghe Mustea, acad. Mihai Cimpoi, mem. cor. Ion Hadârcă, dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza, dr. hab., prof. univ. Ina Palii, dr. hab., prof. univ. Ion Mereuță ș.a.

De menționat că, și de această dată, la expoziție au fost prezenți mai mulți tineri cercetători și doctoranzi, care și-au etalat cu asiduitate rezultatele cercetărilor teoretice ce urmează să fie implementate în practică, fiind mândri de aprecierea și susținerea respectabililor mentori.

Realizările cercetătorilor au luat forma unor filme promoționale, bannere, postere, monografii, culegeri de articole specializate și suporturi practice, recomandări metodice, flyere, diverse dispozitive, care au fost înalt apreciate de vizitatori. Brevetele și medaliile de aur, argint și bronz, obținute la numeroase expoziții specializate naționale și internaționale, încununează realizările  specialiștilor, dar și îi responsabilizează, deschizând largi orizonturi pentru activitatea întru binele societății.

La expoziție au participat mai mulți reprezentanți ai USMF „Nicolae Testemițanu”  – Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (director acad. Stanislav Groppa) a fost reprezentat de dna Eugenia Groza, șef secție; Catedra de biologie moleculară și genetică medicală (șef catedră Igor Cemortan) – de dna dr. hab. Mariana Sprinceanu; Realizările Laboratorului de inginerie tisulară şi culturi celulare (șef dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu) au fost prezentate de studenta-doctorandă Jian Mariana; Laboratorul de gastroenterologie a fost reprezentat de coordonatorul dr. hab. Iulianna Lupașco, asistată de dr. hab. Elena Berezovschi și cercetătorul științific Ludmila Golovatiuc; Laboratorul de infecții intraspitalicești – de mem. cor. al AȘM Viorel Prisacari; Realizările Disciplinei de geriatrie și medicină a muncii au fost prezentate de conducătorul prof. univ. Nicolae Bodrug, asistenții universitari Adriana Botezatu, Ecaterina Luca, medicul geriatru Cătălina Ursu și tinerii cercetători, studenți și doctoranzi Nicolae Lungu, Elmira Antoci, Cezar Zagorneanu, Al Faraj Iunis. Un alt tânăr – Gheorghe Bordeniuc a expus realizările științifice ale Catedrei de stomatologie terapeutică (șef catedră Valeriu Fala, prof. univ., dr. hab.), iar studentul Eugeniu Valic în colaborare cu Vladimir Valic au fost delegați să expună realizările Facultății  Medicină nr. 1 (Gheorghe Plăcintă, prof. univ., dr. hab.).

Totodată, în cadrul evenimentului și-au prezentat realizările cu conexiune în domeniul medicinei cercetătorii științifici de la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie (dr. hab. Ion Mereuță), Universitatea Tehnică a Moldovei (dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza), Institutul de Fizică Aplicată (Alexandru Micu), Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” ș.a.

În cadrul evenimentului au fost expuse și unele desene realizate de copiii de la școlile de artă plastică din țară pentru Concursul național, organizat de USMF „Nicolae Testemițanu” cu genericul „Medicul – prin ochii unui copil”.

Mesajul expoziției „Medicii pentru pace”, organizate de AȘM și USMF „N. Testemițanu” la 22 noiembrie 2022 a fost de a pune în valoare realizările științifico-practice și inovațiile din perioada 2020-2022, de a fi mai aproape de mediul de afaceri, de a face știința pe înțelesul tuturor, subliniind că realizările medicilor și cele ale specialiștilor din domeniile conexe trebuie să fie folosite doar în scopuri pașnice, pentru dezvoltarea durabilă a societății și restabilirea păcii.

Amintim că la 10 noiembrie curent, la AȘM a fost organizată Expoziția națională similară „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, care a adunat sub custodia sa mai multe institute de cercetare, universități, agenții, muzee ș.a. din toate domeniile – științe ale vieții, științe exacte și inginerești, științe sociale, economice, umanistice și arte.

Mai multe detalii despre Expoziția națională „Medicii pentru pace” găsiți în galeria foto ce urmează.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online