Notă informativă referitor la organizarea și desfășurarea concursului privind selectarea candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei

01.02.2022
Vizitatori unici: 1318

La 8 decembrie 2021, Academia de Științe a Moldovei a primit scrisoarea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) prin care, conform art. 69, alin. (4) al Legii cu privire la Procuratură, se solicita organizarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de AȘM.

Prezidiul AȘM a elaborat și a aprobat Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de AȘM, în baza Legii cu privire la Procuratură, regulamentelor similare și a experienței precedente de desemnare a membrului CSP de către AȘM. În conformitate cu acest Regulament, împuternicirile privind organizarea și desfășurarea concursului au fost delegate Comisiei, formate prin Hotărârea Prezidiului nr. 423 din 22 decembrie 2021.

Anunțul despre demararea Concursului a fost plasat pe site-ul AȘM la data de 22 decembrie  2021 (https://asm.md/concursul-privind-selectarea-candidatului-la-functia-de-membru-al-consiliului-superior-al).

Întrucât, în termenii stabiliți a fost depus un singur dosar, în conformitate cu prevederile Regulamentului, concursul a fost prelungit. La 3 ianuarie 2022 a fost plasat avizul de prelungire a termenului pentru depunerea dosarelor la Concurs (https://asm.md/fost-prelungit-termenul-pentru-depunerea-dosarului-la-concursul-privind-selectarea-candidatului-la).

La încheierea termenului de depunere a dosarelor, s-a constatat că alte dosare nu au fost depuse. Comisia, în conformitate cu prevederile p. 31 al Regulamentului, care stipulează că în cazul când după prelungirea concursului nu s-au înregistrat alți candidați, se evaluează doar candidatul înregistrat inițial la concurs, a examinat, la 18 ianuarie, singurul dosar depus. Dosarul a fost validat în temeiul actelor prezentate care corespundeau cerințelor regulamentare: a) cererea de înscriere la concurs; b) scrisoarea de motivare; c) curriculum vitae; d) copia de pe actul de identitate; e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept și alte acte de studii relevante; f) copia actelor care confirmă experiența în câmpul muncii; g) cazierul judiciar; h) certificatul medical de sănătate; i) declarația de integritate; î) recomandarea Consiliului Știinific/Senatului al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, organizațiilor obștești din domeniu.

La 20 ianuarie curent a avut loc interviul, în cadrul căruia candidatul a fost evaluat în conformitate cu criteriile stabilite în Regulament.

Abateri de la cadrul normativ și contestații sau sesizări privind careva încălcări în procesul concursului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de AȘM, nu au fost înregistrate.

 

Președinte al Comisiei

  membru corespondent al AȘM Victor MORARU

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online