„Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății” – o nouă platformă de comunicare inițiată la Academia de Științe a Moldovei

11.01.2022
Unique visitors: 1142

La Academia de Științe a Moldovei va fi creată o nouă platformă științifică de comunicare în domeniul științelor fundamentale. Platforma „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății” este inițiată, în conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM din 11.01.2021, și are ca scop de a scoate în evidență importanța științei fundamentale în contextul provocărilor Secolului XXI, inclusiv, în contextul proclamării de către ONU a anului 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, https://asm.md/2022-international-al-stiintelor-fundamentale-pentru-dezvoltare-durabila).

Noua platformă va fi coordonată de profesorul Vladimir Fomin, doctor habilitat în științe fizice și matematice, Institutul de Cercetări în domeniul corpului solid științei materialelor din Leibniz, Dresda, Germania, Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei.

Științele fundamentale constituie baza pentru înțelegerea provenienței materiei, interacțiunilor și legităților, care guvernează Universul și ajută cercetătorii să înțeleagă funcționarea sistemelor și proceselor mecanice și ale vieții. Științele fundamentale oferă oportunități și pentru a face față provocărilor legate de accesul la alimente, energie, serviciile de sănătate, tehnologiile de comunicare etc. Îndeosebi a devenit evidentă contribuția științelor fundamentale – ale fizicii, matematicii, chimiei, biologiei, medicinii etc. – în ultimii doi ani, când lumea s-a confruntat cu pandemia COVID-19. Semnificativă în acest sens este lecția publică „Importanța științei fundamentale în descoperirile medicale”, susținută online la 12 iunie 2020 de profesorul Randy Schekman de la Universitatea din California/Berkeley (SUA), Laureat al Premiului Nobel (https://asm.md/ziua-academiei-de-stiinte-marcata-premiera-printr-o-lectie-publica-sustinuta-de-un-laureat-al).

Un obiectiv important al platformei este de a atrage atenția politicienilor, mediului de afaceri, organizațiilor internaționale, fondurilor de binefacere, universităților, instituțiilor mass-media și publicului larg asupra importanței dezvoltării științelor fundamentale pentru elaborarea de noi concepții și tehnologii care ar permite societăților și omenirii în general să facă față provocărilor Secolului XXI. Totodată platforma va oferi posibilitate oamenilor de știință să evalueze mai profund modul în care ei promovează rezultatele cercetării și știința în general, să devină mai transparenți în comunicarea cu publicul larg pentru a cuceri credibilitatea și suportul societății.

Platforma „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății” va fi cea de-a șasea platformă de comunicare, inițiată de Academia de Științe, începând cu anul 2019. Amintim în context, că în ultimii doi ani, în cadrul AȘM au fost aprobate cinci platforme de comunicare (https://asm.md/index.php/platforme-stiintifice):

„Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu”, coordonator mem. cor. Maria Nedealcov, din martie 2021 platforma este coordonată de mem. cor. Elena Zubcov),

„Securitatea Alimentară și Siguranța Alimentelor” (coordonator dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza),

„Securitatea economică, migrația și transformările demografice” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan),

„Accidente vascular cerebrale” (coordonator acad. Stanislav Groppa).

„Coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2 și interferența cu alte maladii” (coordonator acad. Eva Gudumac).

 

Platforemele de comunicare reprezintă una dintre modalitățile optime de abordare a unui dialog ştiinţific eficient și constituie o metodă iniţiată şi implementată pe larg în diferite centre de cercetare.

 

În cadrul platformelor, sunt organizate lecții publice, prelegeri, susținute de notorietăți din țară și din străinătate. Arealul tematic al prelegerilor este unul foarte vast și include probleme ce vizează dezvoltarea economiei, securitatea alimentară, situația epidemiologică, securitatea ecologică, dezvoltarea agriculturii în condiții de secetă și a pandemiei, reflectarea proceselor complexe post-criză de COVID-19 etc. Toate prelegerile susținute în cadrul AȘM au drept scop sublinierea rolului științei și a cercetătorilor care, prin studii interdisciplinare, vin cu soluții concrete și constructive, apreciate atât de oamenii de știință, cât și societate.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:

Înregistrări online