Hotărâri ale Prezidiului AŞM (începând cu 11 ianuarie 2020)

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

       

2020-12-23

231

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui Leonid CHIȘLARU, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Descarcă

 

2020-12-23

230

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui Gheorghe TUDORACHE, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarcă

 
       

2020-12-23

228

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM dlui Nicolae ANDRONATI, academician Descarcă

 

2020-12-23

227

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Vladimir BERNIC, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător Descarcă

 

2020-12-23

226

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Iurie Pînzaru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Descarcă

 

2020-12-23

225

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Grigore Friptuleac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Descarcă

 

2020-12-23

224

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Inga Miron, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-12-23

223

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Marina Lupu, doctor în științe medicale Descarcă

 

2020-12-23

222

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dnei Ina PALII, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Descarcă

 

2020-12-23

221

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui Valentin ŢUREA, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Descarcă

 

2020-12-23

220

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui Emil CEBAN, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Descarcă

 

2020-12-23

219

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui Sergiu GLADUN, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Descarcă

 

2020-12-23

218

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Larisa SPINEI, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Descarcă  

2020-12-23

217

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Ala PADUCA, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar Descarcă  

2020-12-23

216

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Alexandru GASNAŞ, doctor în științe medicale, asistent universitar Descarcă  

2020-12-23

215

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Ianoș COREŢCHI, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Descarcă

 

2020-12-23

214

Cu privire la conferirea Diplomei de recunoștință a AȘM dnei Angela CIUNTU, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar  Descarcă

 

2020-12-23

213

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Vitalie CHIOSA, doctor în științe
medicale, asistent universitar Descarcă
 

2020-12-23

212

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Igor CASIAN, doctor în farmacie,
conferențiar universitar  Descarcă

 

2020-12-23

211

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare AȘM dnei Corina CARDANIUC, doctor în științe medicale, conferențiar universitar  Descarcă  

2020-12-23

210

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Ruslan BALTAGA, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Descarcă

 

2020-12-23

209

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare AȘM dnei Lilia ANDRONACHI, doctor în științe medicale, cercetător științific superior Descarcă  

2020-12-23

208

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Victor ȚÎȚEI, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

207

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Ion ROȘCA, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

206

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Aliona MIRON, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

205

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Veaceslav GHENDOV, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

204

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Valentina ȚÎMBALÎ, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

203

Cu privire la conferirea Diplomei de recunoștință a AȘM dnei Elisaveta ONICA, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

202

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Ștefan LAZU, doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator Descarcă

 

2020-12-23

201

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Maricica Colțun, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

200

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Nina Ciorchină, doctor în științe biologice, cercetător științific conferențiar Descarcă

 

2020-12-23

199

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Ghenadie TITICA, doctor în științe biologice, cercetător științific superior Descarcă

 

2020-12-23

198

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Svetlana UNGUR, specialist coordonator Descarcă  

 

2020-12-23

197

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Ion TALMACI, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-12-23

196

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Maria TABĂRA, cercetător științific Descarcă 

 

2020-12-23

195

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Vasile SLIVCA, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-12-23

194

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Doina ȘABAROV, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-12-23

193

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Natalia ONICA, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-12-23

192

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Alexandru MÎRZA, cercetător științific Descarcă

 

2020-12-23

191

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Ludmila DOMBROV, cercetător științific Descarcă

 

2020-12-23

190

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Daniela CIOBANU, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-12-23

189

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Alexandra Bulgaru, specialist coordonator Descarcă

 

2020-12-23

188

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui Dumitru APETRI, doctor în filologie, conferențiar universitar Descarcă

 

2020-12-23

187

Cu privire la conferirea Diplomei de gratitudine a AŞM dlui Leonid VOLOȘCIUC, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător Descarcă

 

2020-12-23

186

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui Boris PÎNZARU, doctor în științe agricole Descarcă

 

2020-12-23

185

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dnei Elena IORDOSOPOL, doctor în științe agricole, conferențiar cercetător Descarcă

 

2020-12-23

184

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AŞM dlui Tudor NASTAS, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 
       

2020-11-30

181

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM domnului Gheorghe PĂUN, academician Descarcă

 
       

2020-10-29

177

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui dr. hab. în geografie, prof. univ. Constantin MATEI Descarcă

 
       

2020-10-22

174

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dlui dr. hab. Vasile NEAGU Descarcă

 

2020-10-22

173

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dlui dr. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ. Ion VALUȚĂ Descarcă

 

2020-10-22

172

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dnei dr. hab., prof. univ. Tatiana CALLO Descarcă

 

2020-10-22

171

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Nelly CANȚER, realizator al emisiunii „Atelier”, Postul de televiziune Moldova 1 Descarcă

 

2020-10-22

170

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana Sârbu, dnei Emilia GHEŢU și dnei Ludmila ALEXEI, realizatori ai emisiunii „Album Duminical”, Postul Național Radio Moldova Descarcă

 

2020-10-22

169

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Tatiana FIŞER şi dnei Veronica MUNGIU, realizatori ai emisiunii „Spaţiul Public”, Postul Naţional Radio Moldova Descarcă

 

2020-10-22

168

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Postului Naţional Radio Moldova Descarcă

 

2020-10-22

167

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice Descarcă

 

2020-10-22

166

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” Descarcă

 

2020-10-22

165

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Revistei „Surface Engineering and Applied Electrochemistry” (Электронная обработка материалов) Descarcă

 

2020-10-22

164

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Revistei de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” Descarcă

 

2020-10-22

163

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” Descarcă

 

2020-10-22

162

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. în medicină, conf. univ. Valeriu DAVID Descarcă

 

2020-10-22

161

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. hab., conf. univ. Svetlana HADJIU Descarcă

 

2020-10-22

160

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. hab., conf. univ. Natalia CAPROȘ Descarcă

 

2020-10-22

159

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. în medicină,
conf. univ. Jana CHIHAI Descarcă

 

2020-10-22

158

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. în medicină, conf. univ. Artiom JUCOV Descarcă

 

2020-10-22

157

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Victor BOTNARU Descarcă

 

2020-10-22

156

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Nicolae BODRUG Descarcă

 

2020-10-22

155

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Eugen BENDELIC Descarcă

 

2020-10-22

154

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei dr. în medicină,
conf. univ. Lorina VUDU Descarcă
 

2020-10-22

153

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dlui dr. hab., conf. cerc. Vitalie OJOVAN Descarcă

 

2020-10-22

152

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dnei dr. hab., prof. univ. Svetlana ȘCIUCA Descarcă

 

2020-10-22

151

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dlui dr. hab. Mihail TODIRAȘ Descarcă

 

2020-10-22

150

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab., conf. univ. Ghenadie CUROCICHIN Descarcă

 

2020-10-22

149

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Anatolie NACU Descarcă

 

2020-10-22

148

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Valeriu FALĂ Descarcă

 

2020-10-22

147

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul ” a AȘM dlui dr. hab. Vladimir VALICA Descarcă

 

2020-10-22

146

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM
dnei dr. hab. Olga TAGADIUC Descarcă

 

2020-10-22

145

Cu privire la conferirea Medaliei AȘM „Meritul Științific” clasa I  
dlui acad. Stanislav GROPPA Descarcă

 
       

2020-09-24

139

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui dr. hab. Piotr DOVBUȘ Descarcă

 

2020-09-24

138

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei dr. Elena GUȚULEAC Descarcă

 
       

2020-09-24

135

Cu privire la conferirea Diplomei ”Meritul Academic” a AȘM Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) Descarcă

 

2020-09-24

134

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dnei dr. Maria PAVEL Descarcă

 

2020-09-24

133

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dnei dr. Diana ANTOCI Descarcă

 

2020-09-24

132

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM
dnei dr. Diana CHIȘCA Descarcă

 

2020-09-24

131

Cu privire la conferirea Medaliei ”Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM
dlui dr. hab. Liubomir CHIRIAC Descarcă

 

2020-09-24

130

Cu privire la conferirea Medaliei ”Nicolae Milescu-Spătarul” a AŞM
dlui dr. hab. Dumitru COZMA Descarcă

 

2020-09-24

129

Cu privire la conferirea Medaliei ”Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM  
dlui dr. Eduard COROPCEANU Descarcă

 

2020-09-24

128

Cu privire la conferirea Diplomei ”Meritul Academic” a AȘM dlui dr. Anatolie PUȚUNTICĂ Descarcă

 

2020-09-24

127

Cu privire la conferirea Diplomei ”Meritul Academic” a AȘM dnei dr. Elena SOCHIRCĂ Descarcă

 

2020-09-24

126

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui dr. Boris NEDBALIUC Descarcă

 

2020-09-24

125

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iași Descarcă

 

2020-09-24

124

Cu privire la distribuirea gratuită a revistei AKADEMOS, nr. 2 (57), 2020 Descarcă

 
       

2020-08-18

122

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM Grădinii Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” Descarcă  

2020-08-18

121

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM Institutului de Cercetări Științifice în Agricultură din Transnistria Descarcă

 

2020-08-18

120

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Svetlana MICU Descarcă

 

2020-08-18

119

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Sofia MIRONOV Descarcă  

2020-08-18

118

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Ecaterina GRIȚCOVA Descarcă  

2020-08-18

117

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Nicanor BABĂRĂ, doctor habilitat în filologie, profesor universitar Descarcă

 

2020-08-18

116

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dnei dr. în ştiinţe agricole Lilia MAIKA Descarcă

 

2020-08-18

115

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui dr. în științe agricole Vitalie GOROHOVSCHI Descarcă

 

2020-08-18

114

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. hab. Alexei GUMANIUC Descarcă

 

2020-08-18

113

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. Natalia ZUBCOV Descarcă

 

2020-08-18

112

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. Maria NEGRU Descarcă

 
       

2020-08-18

110

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab. Alexei PALANCEAN Descarcă

 

2020-08-18

109

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei dr. Iulia SÎROMEATNICOV Descarcă

 

2020-08-18

108

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. Gheorghe MORARU Descarcă

 

2020-08-18

107

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei dr. Tatiana STRATULAT Descarcă

 

2020-08-18

106

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Nina FOCȘA Descarcă

 

2020-08-18

105

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab. Nicolae BARBACAR Descarcă

 

2020-08-18

104

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dlui Serghei PROSEANIC, specialist superior Descarcă

 

2020-08-18

103

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Adela CHIROȘCA, cercetător științific Descarcă

 

2020-08-18

102

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Anatolii ROJCO, doctor în în economie Descarcă

 

2020-08-18

101

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Valeriu DOGA, doctor habilitat în economie Descarcă

 

2020-08-18

100

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Silviu ANDRIEȘ-TABAC, doctor în istorie Descarcă  

2020-08-18

99

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Valeria SURUCEANU cercetător științific Descarcă

 

2020-08-18

98

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Elena PLOȘNIȚĂ, doctor habilitat în istorie Descarcă

 

2020-08-18

97

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Nicolae ENCIU, doctor habilitat în istorie Descarcă

 

2020-08-18

96

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” Descarcă

 

2020-08-18

95

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie Descarcă

 

2020-08-18

94

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic”a AȘM dnei Ana BOLDUREANU, doctor în istorie Descarcă

 

2020-08-18

93

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Mihai MIHĂIȚĂ, profesor, doctor inginer Descarcă

 

2020-08-18

92

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dnei Tatiana IZVERSCAIA, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

91

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Ina VOINEAC, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

90

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dnei Svetlana MANOLE, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

89

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Olga IONIȚA, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

88

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Elena TOFAN-DOROFEEV, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

87

Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Natalia CÎRLIG, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

86

Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Ana GUȚU, cercetător științific stagiar Descarcă

 

2020-08-18

85

Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Irina SFECLĂ, cercetător științific Descarcă

 

2020-08-18

84

Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Ludmila TALMACI, cercetător științific Descarcă

 

2020-08-18

83

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Mariana TROFIM, cercetător științific Descarcă   

 

2020-08-18

82

Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Eudochia CONSTANTIN, specialist coordonator Descarcă

 

2020-08-18

81

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM „Meritul Academic” dlui Leonid ONOFRAȘ, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

80

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui Nicolae TARAN, dr. hab. în științe tehnice Descarcă

 

2020-08-18

79

 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Nadejda EFREMOVA, dr. în biologie Descarcă  

 

2020-08-18

78

 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Svetlana DJUR, cercetător științific Descarcă 

 

2020-08-18

77

Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Maxim Bîrsa, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

76

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Inna Rastimeșina, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

75

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Ana TĂNASE, doctor în biologie Descarcă

 

2020-08-18

74

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Olga POSTOLACHI, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

73

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Svetlana PRISĂCARI, cercetător științific Descarcă

 

2020-08-18

72

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei Lilia MERENIUC, cercetător științific Descarcă

 

2020-08-18

71

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui Vasile  TODIRAȘ, dr. în ştiinţe agricole Descarcă

 

2020-08-18

70

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AŞM dnei Nina FRUNZE, dr. hab. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

69

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dnei Alexandra CILOCI, dr. în biologie Descarcă

 

2020-08-18

68

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM „Meritul Academic” dnei Svetlana  BURȚEVA, dr. hab. în biologie Descarcă

 
       
       

2020-07-30

65

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui acad. Victor GIURGIU, membru titular al Academiei Române Descarca

 

2020-07-30

64

Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2018–2019 Descarca

Anexa1

Anexa2

2020-07-10

62

Cu referire la modificarea Regulamentului cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei Descarca

Anexă

       
       
       
       
       
       
       

2020-05-12

54

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Veaceslav Albu,
doctor în informatică 
Descarca

 

2020-05-06

53

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific”, clasa a II-a, a AȘM dlui mem. cor. Andrei PALII Descarca

 

2020-04-28

51

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Andrei CHICIUC, doctor în științe tehnice Descarca

 

2020-04-28

50

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific”, clasa I, a AȘM dlui academician Teodor FURDUI Descarca

 
       
       
       

2020-03-18

46

Cu privire la activitatea Academiei de Științe a Moldovei în condițiile declarării Stării de urgență în Republica Moldova pe un termen de 60 de zile. Descarca

 

2020-03-16

45

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Lilia COJUCARI, 
specialist principal 
Descarca
 

2020-03-16

44

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM doamnei Mariana ȘLAPAC, membru corespondent al AȘM Descarca

 

2020-03-16

43

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific”, clasa a II-a, a AȘM dlui academician Leonid CULIUC Descarca

 

2020-03-16

42

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific”, clasa a II-a, a AȘM dlui academician Mircea BOLOGA Descarca

 

2020-03-16

41

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dnei dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA Descarca

 

2020-03-16

40

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Pavel PÎNZARU, doctor în biologie Descarca

 

2020-03-16

39

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui membru corespondent al AȘM Eremei ZOTA Descarca

 

2020-03-16

38

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Valentina EȘANU, doctor în istorie Descarca

 

2020-03-16

37

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Svetlana CIUMAC, doctor în economie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

36

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Ludmila D. COJOCARU, doctor în istorie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

35

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Larisa SADOVEI, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

34

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Inga DRUȚĂ, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

33

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Mariana COCIERU, doctor în filologie Descarca

 

2020-03-16

32

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar Descarca

 

2020-03-16

31

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Maria ZAMORNEA, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

30

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Alexei BIVOL, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

29

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana BACAL, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

28

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Lucia BILEȚCHI, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

27

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Ana VULPE, doctor în filologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

26

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Maria ONOFRAȘ, doctor în filologie Descarca

 

2020-03-16

25

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana KOROLEVSKI Descarca  

2020-03-16

24

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Andrei DUMBRĂVEANU, Doctor în sociologie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

23

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Rodica CIOBANU, 
doctor în filosofie, conferențiar universitar 
Descarca

 

2020-03-16

22

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Georgeta STEPANOV, doctor habilitat în științe ale comunicării, profesor universitar Descarca  

2020-03-16

21

Cu privire la conferirea conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova Descarca

 

2020-03-16

20

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM „Meritul Academic” doamnei Laurenția Ungureanu, doctor habilitat în zoologie. Descarcă

 

2020-03-11

19

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM „Meritul Academic”Institutului de Aviație din Moscova, Federația Rusă (Universitatea Națională de Cercetare). Descarcă

 

2020-03-11

18

Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 Descarcă

Anexă

       
       

2020-02-27

15

Cu privire la conferirea Medaliei AȘM „Meritul științific”, clasa a II-a,
dlui
acad. Gheorghe Mustea Descarcă

 

2020-02-12

14

Cu privire la distribuirea gratuită a revistei AKADEMOS, nr. 4 (55), 2019.  (Descarcă)

 

2020-02-12

13

Cu privire la aprobarea politicii de contabilitate a AŞM.  Descarcă

 

2020-02-12

12

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Meritul științific”, clasa a II-a, dlui acad. Tudor Lupaşcu. Descarcă

 

2020-02-12

11

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Meritul științific”, clasa a II-a, dlui acad. Gheorghe CIMPOIEȘ.  Descarcă

 

2020-02-12

10

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific” clasa I a AȘM dlui acad. Haralambie CORBU Descarcă  

2020-02-12

9

Cu privire la organizarea evenimentului cu participare internaţională prelegere publică susţinută de acad. Serghei Gaponenko "Наука как миссия homo sapiens во Вселенной". Descarcă

 
       
       

2020-01-28

6

Cu privire la organizarea ședinței Boardului Federației Europene a Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA) la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în perioada 18-20 martie 2020.  Descarcă

 

       

2020-01-14

4

Cu privire la organizarea evenimentului Conferinţa naţională In memoriam acad. Valeriu Canţer. Descarcă

 

2020-01-14

3

Cu privire la organizarea lecţiei publice "Cercetarea în Academia Română" susţinută de academician Bogdan C. Simionsescu, vicepreşedinte al Academiei Române.  Descarcă

 

2020-01-14

2

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Orest MELNICIUC, dr. hab. în geografie.  Descarcă

 

2020-01-11

1

Cu privire la repartizarea şi aprobarea bugetului Academiei de Științe a Moldovei pe anul 2020.  Descarcă

 

Înregistrări online