Hotărâri ale Prezidiului AŞM (începând cu 11 ianuarie 2020)

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

2020-07-30

65

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui acad. Victor GIURGIU, membru titular al Academiei Române Descarca

 

2020-07-30

64

Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2018–2019 Descarca

Anexa1

Anexa2

2020-07-10

62

Cu referire la modificarea Regulamentului cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei Descarca

Anexă

2020-05-12

54

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Veaceslav Albu,
doctor în informatică 
Descarca

 

2020-05-06

53

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific”, clasa a II-a, a AȘM dlui mem. cor. Andrei PALII Descarca

 

2020-04-28

51

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Andrei CHICIUC, doctor în științe tehnice Descarca

 

2020-04-28

50

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific”, clasa I, a AȘM dlui academician Teodor FURDUI Descarca

 
       

2020-03-18

46

Cu privire la activitatea Academiei de Științe a Moldovei în condițiile declarării Stării de urgență în Republica Moldova pe un termen de 60 de zile. Descarca

 

2020-03-16

45

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Lilia COJUCARI, 
specialist principal 
Descarca
 

2020-03-16

44

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM doamnei Mariana ȘLAPAC, membru corespondent al AȘM Descarca

 

2020-03-16

43

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific”, clasa a II-a, a AȘM dlui academician Leonid CULIUC Descarca

 

2020-03-16

42

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific”, clasa a II-a, a AȘM dlui academician Mircea BOLOGA Descarca

 

2020-03-16

41

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dnei dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA Descarca

 

2020-03-16

40

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Pavel PÎNZARU, doctor în biologie Descarca

 

2020-03-16

39

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui membru corespondent al AȘM Eremei ZOTA Descarca

 

2020-03-16

38

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Valentina EȘANU, doctor în istorie Descarca

 

2020-03-16

37

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Svetlana CIUMAC, doctor în economie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

36

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Ludmila D. COJOCARU, doctor în istorie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

35

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Larisa SADOVEI, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

34

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Inga DRUȚĂ, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

33

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Mariana COCIERU, doctor în filologie Descarca

 

2020-03-16

32

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar Descarca

 

2020-03-16

31

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Maria ZAMORNEA, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

30

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Alexei BIVOL, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

29

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana BACAL, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

28

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Lucia BILEȚCHI, doctor în biologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

27

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Ana VULPE, doctor în filologie, conferențiar cercetător Descarca

 

2020-03-16

26

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Maria ONOFRAȘ, doctor în filologie Descarca

 

2020-03-16

25

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana KOROLEVSKI Descarca  

2020-03-16

24

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Andrei DUMBRĂVEANU, Doctor în sociologie, conferențiar universitar Descarca

 

2020-03-16

23

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Rodica CIOBANU, 
doctor în filosofie, conferențiar universitar 
Descarca

 

2020-03-16

22

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Georgeta STEPANOV, doctor habilitat în științe ale comunicării, profesor universitar Descarca  

2020-03-16

21

Cu privire la conferirea conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova Descarca

 

2020-03-16

20

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM „Meritul Academic” doamnei Laurenția Ungureanu, doctor habilitat în zoologie. Descarcă

 

2020-03-11

19

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM „Meritul Academic”Institutului de Aviație din Moscova, Federația Rusă (Universitatea Națională de Cercetare). Descarcă

 

2020-03-11

18

Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 Descarcă

Anexă

2020-02-27

15

Cu privire la conferirea Medaliei AȘM „Meritul științific”, clasa a II-a,
dlui
acad. Gheorghe Mustea Descarcă

 

2020-02-12

14

Cu privire la distribuirea gratuită a revistei AKADEMOS, nr. 4 (55), 2019.  (Descarcă)

 

2020-02-12

13

Cu privire la aprobarea politicii de contabilitate a AŞM.  Descarcă

 

2020-02-12

12

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Meritul științific”, clasa a II-a, dlui acad. Tudor Lupaşcu. Descarcă

 

2020-02-12

11

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Meritul științific”, clasa a II-a, dlui acad. Gheorghe CIMPOIEȘ.  Descarcă

 

2020-02-12

10

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul științific” clasa I a AȘM dlui acad. Haralambie CORBU Descarcă  

2020-02-12

9

Cu privire la organizarea evenimentului cu participare internaţională prelegere publică susţinută de acad. Serghei Gaponenko "Наука как миссия homo sapiens во Вселенной". Descarcă

 

2020-01-28

6

Cu privire la organizarea ședinței Boardului Federației Europene a Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA) la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în perioada 18-20 martie 2020.  Descarcă

 

2020-01-14

4

Cu privire la organizarea evenimentului Conferinţa naţională In memoriam acad. Valeriu Canţer. Descarcă

 

2020-01-14

3

Cu privire la organizarea lecţiei publice "Cercetarea în Academia Română" susţinută de academician Bogdan C. Simionsescu, vicepreşedinte al Academiei Române.  Descarcă

 

2020-01-14

2

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Orest MELNICIUC, dr. hab. în geografie.  Descarcă

 

2020-01-11

1

Cu privire la repartizarea şi aprobarea bugetului Academiei de Științe a Moldovei pe anul 2020.  Descarcă